T. Mészáros András polgármester: Ismerteti az előterjesztést, a pályázatot két évre kívánják kiírni a helyi közlekedés megoldására.

Dr. Havasi Márta képviselő: ősztől megkezdi működését Fenyves-Parkvárosban az óvoda, még tavaly tette fel az a kérdést, hogy az óvoda megközelíthetősége milyen módon fog rendeződni? Azt a választ kapta, hogy két tervezett útvonal van, az Iparos utcai forduló, Esztergályos-, Festő-, Favágó-, Búvár-, Burkoló utca, illetve ugyanez visszafelé, melyet rendben talál. A problémát abban látja, hogy a kiírt pályázatban változatlan feltételek mellett került kiírásra a pályázat és nem szerepel benne az óvoda megközelíthetősége tömegközlekedési eszközzel.

Dr. Bács István alpolgármester: A helyi közösségi közlekedés fejlesztése a Modern Városok Program része, két részre lehet bontani, az új útvonalak mellett buszmegállók építése, valamint autóbuszok beszerzésére vonatkozik. Az új buszmegállók építésére 200 millió forint már beérkezett a város számlájára, az új buszok tekintetében a nemzeti autóbusz-stratégia következtében még vitás kérdések merültek fel, az elmúlt héten azt a felvilágosítást kapták, hogy legjobb esetben 2019. szeptemberében képzelhető el, hogy a buszok beszerzésre kerülhetnek. Az autóbuszmegállók építésére a forrás rendelkezésre áll, a tervezett útvonalakat a minisztérium jóváhagyta, azonban nem szerettek volna abba a helyzetbe kerülni, hogy felépülnek a buszmegállók idén nyárra, buszok viszont még egy évig nem járnak a vonalon. Az óvoda beiskolázási körzete az óvoda legszűkebb környezetét fedi csak le, tehát az Iparos út túloldalára már át sem megy, innen is látszik, hogy mekkora szükség volt az óvoda megépítésére, hogy tehermentesítse a Bem téri Szivárvány Óvodát. Az óvoda közvetlen környezetéből 120 gyerekkel feltöltésre került az intézmény, tehát nem kell jelentősen többet gyalogolni, valószínűleg az autóbusz-közlekedés hiánya nem fog nagy mértékben jelentkezni ebben a tekintetben, ellenben dolgoznak ezen. Amennyiben sikerül a buszok beszerzése, akkor tud elindulni ott az autóbusz-közlekedés, mely nemcsak az említett útvonalat, hanem az Alsóvölgyi és Felsővölgyi utat is érinti.

Dr. Havasi Márta képviselő: Két évre történik a pályázat kiírása, ebbe az időszakba, amíg a városi kisbuszok megszerzése megtörténhet, javasolja, hogy egészítsék ki azzal, hogy a 732. számú autóbusz útvonalának módosításával egészítsék ki a pályázatot, erre a viszonylag rövid időszakra, melyről szó van.

Dr. Bács István alpolgármester: Tudomása szerint az autóbuszjáratok alá vonatkozó utakra is megérkezett a forrás, azonban addig nem tudnak ott buszokat járatni, amíg az útburkolat nem lesz arra megfelelő, hogy ott 40 tonnás buszok közlekedjenek, a Volán Zrt-nek pedig nincs erre alkalmas kisautóbusza Érd városában.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra pályázatot ír ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

Határidő: - pályázati felhívás közzétételére: 2018. augusztus 15.

- pályázat eredményének értékelésére: 2018. októberi közgyűlés

- szerződés megkötésére: 2018. november 20.

 Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

151/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. január 1. napjától 2020. december 31. napjáig terjedő határozott időtartamra pályázatot ír ki az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására, a határozat mellékletét képező pályázati felhívásban foglaltak szerint.

Határidő: - pályázati felhívás közzétételére: 2018. augusztus 15.

- pályázat eredményének értékelésére: 2018. októberi közgyűlés

- szerződés megkötésére: 2018. november 20.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen