Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke: A Köznevelési és Művelődési Bizottság elfogadásra javasolta a határozatot.

T. Mészáros András polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 2019. évi költségvetésében biztosít.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2019. költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.

Határidő: 2018. október 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

154/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához történő csatlakozásról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése csatlakozni kíván a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához.

A Közgyűlés a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatban felhasználható keretösszeget 10 millió forintban határozza meg, melyet a város 2019. évi költségvetésében biztosít.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a csatlakozási dokumentumot aláírja és felkéri, hogy a fenti költség biztosítására a 2019. költségvetés tervezésekor legyen figyelemmel.

Határidő: 2018. október 30.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen