- Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: a Volánbusz Zrt. képviselője 

Dr. Havasi Márta képviselő: A beszámolót korrektnek tartja, hozzáfűzésként elmondja, hogy célszerűnek tartaná, ha az önkormányzat leülne a Volánbusz Zrt. szolgáltatóval, annak érdekében, hogy bár a módosított menetrend megoldott néhány anomáliát, azonban maradt néhány olyan kérdés, melyet jó lenne a jövőre nézve rendezni, ezért javaslat a két vonatkozó előterjesztés együtt történő tárgyalását. A fővárosból kifelé jövő 735. számú autóbusz valóban a késő esti órákig közlekedik, ugyanakkor a 732. számú járatnak nincs csatlakozása a Bem téren a felfelé tartozó járathoz, tehát 22 óra után kizárólag gyalogosan lehet hazajutni, mely azért problémákat okoz főleg nem ideális időjárási viszonyok között. Javasolja, a fél óránkénti járatsűrűség kitolását, hogy reggel 8:05 órakor még induljon a Bem térre lefelé tartó 732. számú járat, illetve 18:05-ig tolja ki a fél órás járatokat, hogy akik 18 óra körül érnek haza a munkából, haza tudjanak menni. Indoklásként elmondja, hogy téves az a megközelítés, hogy a délutáni sűrített járatokat kizárólag diákok veszik igénybe, ahogy az is téves, hogy a nyári szünetben ezt a járatsűrűséget megszüntetik, és visszaáll a korábbi menetrendnek a működése. Kéri, hogy ezt a pályázat kiírása során ezt fontolják meg, úgy gondolja, hogy ennek a pályázó eleget tudna tenni.

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érd Megyei Jogú Város területén, 2017. évben autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: a határozat továbbítására: 8 nap”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

156/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Volánbusz Zártkörűen Működő Részvénytársaság Érd Megyei Jogú Város területén, 2017. évben autóbusszal végzett menetrend szerinti személyszállításról szóló beszámolóját.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

Határidő: a határozat továbbítására: 8 nap

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Távol

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

- Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett munkájáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, a Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

T. Mészáros András polgármester: Hudák Mihály úr, illetve a Települési Értéktár Bizottság munkájának egyfajta illusztrációjánál a Közgyűlés elején tapasztalhatták a díjak átadása során. 

Csornainé Romhányi Judit képviselő: Ismeretei szerint mintegy 3 hónappal ezelőtt beadásra, ajánlásra került a Települési Értéktárba az Elvira-major is, miért nem került ez eddig be az értéktárba? 

T. Mészáros András polgármester: A hét folyamán mutatta be főépítész asszony a beérkezett indítványt, tehát erről még egyeztetnek. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

157/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett munkájáról szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2018. első félévi tevékenységéről szóló beszámolóját elfogadja.

Határidő: a határozat közlésére – azonnal

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Tartózkodik

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Pulai Edina a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: Elmondja, hogy a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elfogadásra ajánlotta a beszámolót. 15 millió forintról döntött a Közgyűlés, hogy támogatja különböző keretek között a civil szervezeteket.

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

158/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámoló elfogadásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a város közigazgatási területén működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról szóló beszámolót a határozat melléklete szerint elfogadja.

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen