T. Mészáros András polgármester: Két alapítványi forrásról van szó, melyeket ismertet, alapítványok esetében polgármesteri keret támogatása mellett a Közgyűlés jóváhagyása szükséges. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Pro Minoritate Alapítvány XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez 450.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete.

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 2 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

159/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a Pro Minoritate Alapítvány támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Pro Minoritate Alapítvány XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor megrendezéséhez 450.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete.

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Poly-Art Alapítvány szakmai tevékenysége végzéséhez 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

160/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

a Poly-Art Alapítvány támogatásáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Poly-Art Alapítvány szakmai tevékenysége végzéséhez 250.000,- Ft összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete az önkormányzat költségvetésének 2018. évi polgármesteri kerete

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen