T. Mészáros András polgármester: Javaslatot tesz, Szántó Erzsébet visszahívására ügyvezetői tisztségéből, a szerződésében a rendes felmondásra 90 nap áll rendelkezésre, melyet a határozati javaslat tartalmaz, tehát 2018. szeptember 30-ai hatállyal javasolja visszahívni ügyvezető asszonyt, ahogy a határozati javaslatban ismertetve van. Van egy II. határozati javaslat, mely az Alapító Okirat módosítására tesz javaslatot.

Dr. Havasi Márta képviselő: Hozzáteszi, hogy sokszor szólalt meg egyet nem értve azokkal a koncepcionális javaslatokkal, melyek a különböző Sport Kft. keretén belül, illetve az ott megvalósuló beruházásokra vonatkoztak. Ugyanakkor, ha jól emlékszik nemrégiben kapott elismerést a Kft. jelenlegi ügyvezetője, nemrégiben fogadták el a költségvetését, mi az indoka ennek a nagyon hirtelen döntésnek, hogy ez ilyen módon, viharos sebességgel került eléjük, és kell dönteni az ügyvezető asszony felmentéséről?

Pulai Edina a Pénzügyi és Költségvetési Bizottság elnöke: A Közgyűlés elején ügyrendi hozzászólásában kérte, hogy ne vegyék napirendre ezt az előterjesztést, hiszen semmilyen alátámasztás nem segít a döntésben a képviselőknek. Azt látják, hogy egy olyan ügyvezető jövőjéről kell dönteniük, aki tavaly a város által elismerésben, Sport Díjban részesült, van mögötte egy 6. alkalommal bronzérmet nyert kézilabda csapat, egy komoly stáb. Úgy gondolja, hogy a tabellán előttük lévő csapatokhoz képest, egy sokkal kisebb költségvetéssel működő klub. Nyilvánvaló, hogy ez a klubélet és ezek az eredmények nem egy személy eredményei, hanem a teljes stáb, az edzők és a játékosok eredménye, azonban úgy gondolja, hogy elindítani, illetve kontrollálni a folyamatot, illetve a rendszert, a bajnokságokat, az ügyvezető kezében összpontosul minden. A döntést emberileg sem tudja elfogadni, semmiképpen nem fogja támogatni az előterjesztést, kéri képviselőtársait is ennek átgondolására, hiszen komoly eredmények vannak az egyik mérlegben, viszont a visszahívás okáról semmit nem tudna. Tehát sem emberileg sem a gyakorlatban nem tudja támogatni a visszahívást.

Tekauer Norbert képviselő: Szeretné meghallgatni ügyvezető asszony még mielőtt véleményt formálnak.

Szántó Erzsébet az Érdi Sport Kft. ügyvezetője: El kívánja mondani, hogy nem ért egyet az előterjesztéssel. Ahogy képviselő asszony is elmondta 2009. óta létezik az Érdi Sport Kft., a munkában 2011. óta vesz részt. Azok az eredmények - a képviselőasszonynak válaszképpen elmondja,- azok a fejlesztések, azok a döntések, amelyeket mindig a Közgyűlés elé hoztak és a jóváhagyást meg is kapták, mind a fejlesztéssel-, mind a csapat- illetve a klubélettel kapcsolatban mindig azt szolgálták, hogy valami olyat tudjanak csinálni, amire ez a város büszke lehet. Fontos annak a része, amit el kell mondani, hogy az utánpótlásnak, az amatőr sportnak, az iskolai sportnak a kiépítése komoly munka, mely valóban egy teljes stábnak köszönhető. Itt szeretné megköszönni azoknak az embereknek a támogatását, akik ebben a munkában részt vettek, segítették, és együtt tudott velük dolgozni. Kéri, hogy a döntésüket úgy hozzák meg, hogy az elmondottakat mindenképpen vegyék figyelembe.

Tekauer Norbert képviselő: A kézilabda klubnak ő a vezetője, közvetlen munkatársáról van szó, illetve azok az emberek, akik érintve lehetnek ebben, naponta dolgoznak vele. Úgy gondolja, hogy mintegy 4-5 hónapja folyamatos támadások érkeznek a városvezetés részéről a kézilabda sport felé. Ez egészen addig fű alatt maradt, amíg polgármester úr nem tett egy nyilatkozatot az egyik mérkőzés után az Érdmost.hu-nak amit az összes országos média átvett. Ebben megkérdőjelezhető állításokat tett az érdi női kézilabdával kapcsolatosan, megkeresést említett, nem tud arról, hogy megkeresték volna őket írásban, bizonyos válaszokat hiányolt, melyeket sosem tett fel. Innen nyilvánvalóvá vált, hogy már csak idő kérdése, hogy a jelenlegi pillanat mikor következik be. Az új szintre helyezése ennek a támadásnak, - vagy nem tudja, minek nevezze,- hiszen amikor az ember felépít valamit valakivel közösen, akkor az, hogy juthat el erre a szintre. A másik, amit el szeretne mondani, hogy akkor, abban a megnyilatkozásában polgármester úrnak, úgy érezte, hogy a szakmai részt támadja, hiszen az eredményeket kérte számon. Azokat az eredményeket, melyekről úgy gondolja, teljesítették. Utána azt kérte számon, hogy az elmúlt években milyen megkérdőjelezhető eredmények születtek, mindezek után, mivel erre nem volt reakció a kézilabdasport kft részéről, hiszen nem tudták mire vélni, hogy ez honnan indul el. Ez után a mellette lévő területtel egy kérdéssort intézet polgármester úr személyes jogkörben eljárva ügyvezető asszonynak, melyre megkapott egy minden igényt kielégítő választ, mindezek után született meg ez a döntés, hogy akkor indoklás nélkül fogja ezt feltenni. Hozzáteszi, hogy természetesen ez már szóba került nemcsak négyszemközt, hanem, a képviselők között is, legutóbb például a keddi frakció-ülésen, melyről nem szeretne beszélni. Azonban amennyiben polgármester úr indokoltnak látja, hogy megjelenítse, hogy valóban mi az indoka, hogy ez megtörténik, azt megköszöni. Ha nem akkor úgy gondolja, folytatódik az a sor, hogy megpróbálják a körülöttük lévő emberek, városlakók, akár képviselők figyelmének, illetve véleményének a nem figyelembe vételét, hogy finoman fogalmazzon. Tekintettel arra, hogy egy olyan közös munka van mögöttük nemcsak az ügyvezető asszonnyal, hanem a teljes stábbál, melyről úgy gondolja, hogy nem kell elbujdokolni, viszont úgy érzi, hogy közösen kell viselni az eredményeket, illetve a kudarcokat is. Függetlenül attól, hogy ezek az eredmények és kudarcok hogyan állítódnak elő. Részéről amennyiben Szántó Erzsébet ügyvezető asszony ma leváltásra kerül, akkor a mai napon ő is le fog mondani elnöki tisztségéről, és meghagyja a szabad választást, mindenkinek, aki a cégben dolgozik, hogy mit fog tenni.

T. Mészáros András polgármester: Tegnapi napon beszélt Szántó Erzsébettel, úgy gondolja, hogy mindketten megállapították egymással kapcsolatban, hogy nem a múltról van szó, hanem a jelenről, illetve a remélt jövőről, és a jövőről mindketten meg tudták állapítani, hogy nem nagyon szeretnének egymással dolgozni a későbbiekben. A kézilabda sport eredményeit, illetve ahhoz kapcsolódó szurkolói véleménynyilvánításokat nem szeretné idehozni, hiszen jelenleg a Kft. ügyvezetőjének problémájáról beszélnek. Az elmúlt időszakban kapott kitüntetetést Szántó Erzsébet megérdemelte, nem véletlenül szavazta meg maga is, illetve nem véletlenül fogadták be a javaslatokat. Az előzőleg az edzőtől kezdve a játékosokig, mindenki elismerést érdemelt, reméli, hogy a későbbiekben is minden elismerést a kézilabda csapat meg fog érdemelni, amennyiben ott tartanak majd. Az indoka annak, hogy javasolja ügyvezető asszony visszahívását, nagyon egyszerű és prózai, vagyis az, hogy véleménye szerint ellehetetlenítette az úgynevezett edzőcsarnok projektjének beruházásának a folytatását. Valóban voltak akadályok 2017. december 20-áig, de azóta nem történt semmi. Ezt természetesen mindenki másképp közelíti meg, és máshová helyezi a hangsúlyokat, ezt is tökéletesen megérti ebben a történetben. Amikor az előzőeken Havasi Márta képviselő asszony felsorolta, hogy ezeket a beruházásokat soha nem szavazta meg, és nem is kedvelte, azért az már látszik, hogy a Kárpáti Farkasok jégcsarnoka már épül, miközben azon folyik a vita, hogy vajon ki van fizetve teljes egészében a tervezési költség az edzőcsarnok esetében, vagy sem. Amikor az ügyvezető asszonytól jelentés kért, minden egyes pontra azt írta, hogy egy évvel meg kell hosszabbítani. Ezek az egy év meghosszabbítások, csak akkor tudnak érvényesülni, ha egyébként a kézilabda szövetség a maga TAO-s pályázatát is legalább egy évvel, de pozitív esetben két évvel meghosszabbítja. Úgy gondolja, hogy ez a fajta előterjesztés ezt tükrözi, kéri a Közgyűlést, hogy támogassák, maga részéről a későbbiekben nem kíván együttműködni az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjével, amennyiben azt Szántó Erzsébetnek hívják. Hozzátenné, hogy olyan megbízási szerződésük van a Kft. ügyvezetőjével, mely a rendes felmondás esetében az indoklást nem követeli meg, tehát indoklás nélkül lehet megszüntetni ez a fajta jogviszonyt, 90 napos határidővel. A megbízási szerződést, mind Tekauer Norbert, mind Szántó Erzsébet aláírta.

Szántó Erzsébet az Érdi Sport Kft. ügyvezetője: Azt az indokot, melyet polgármester úr mondott, nem tudja elfogadni, hiszen úgy gondolja, hogy onnantól kezdve, hogy a város nem rendelkezik olyan pénzzel, melyből saját maga tud fejlesztéseket végrehajtani, onnantól kezdve ki vannak szolgáltatva, megemlíteni a Modern Városok Programot és minden más pályázati programot, mely hasonlóan működik, ahogy a TAO pályázatok is. Onnantól kezdve, hogy nem rendelkeznek azzal az összeggel, melyből egy csarnokot fel lehet építeni, kénytelenek alkalmazkodni, ahhoz a feltételrendszerhez, melyet adott esetben egy pályázat ad. Tehát pontosan, amit polgármester úr is elmondott, az, hogy benyújtanak egy pályázatot, melyet szerencsére, mondhatja, hogy bár későn, de legalább elfogadtak, az megnyit egy lehetőséget arra, hogy véghez tudjanak vinni valamit. Az hogy ez mikor történik meg, tehát a pályázat benyújtásakor sem tett rá ígéretet, sem ő, sem senki más, hogy ezt egy éven belül meg tudják csinálni, el tudják kezdeni, el tudják indítani, és reményeik szerint ez mielőbb meg tud valósulni. Azért ez sok körülménytől függ, ahogy más pályázatok esetében is.

Tekauer Norbert képviselő: Attól, hogy sokan nincsenek tisztában azzal, hogy egy TAO-s pályázat hogyan működik, az nem azt jelenti, hogy egy fél év, az szinte semmiségnek számít egy ekkora pályázat kivitelezése esetében. Az Ercsi úti futballpálya kiemelt kormány beruházás, meg van rá a forrás és 5 éve nem történik semmi, pedig még a pénz is megvan rá. Amit pedig polgármester úr felhozott a Kárpáti Farkasokkal kapcsolatosan ott egy szerencsés együttállás valósult meg, hiszen ott egy cég saját maga önerőzik, kivitelez, illetve TAO-zik, úgy gondolja, hogy erre hivatkozni nem tűnik megfelelő számára. Vagy ha más pályázatokat néznek a sporttal összefüggésben, amit elmondott, de van az Érd és Térsége Hulladékkezelőnek egy pályázata, ami évek óta húzódik, ott mégsem jutott eszébe polgármester úrnak az ügyvezetőt megkérdezni, hogy ezzel mi van, vagy ilyen gyorsasággal Közgyűlés elé hozni, a gyorsaságot pedig nem érti, hogy miért kellett ezt sürgősséggel előterjeszteni, biztos van egyéb más oka is annak.

T. Mészáros András polgármester: Úgy gondolja, hogy amit Tekauer Norbert képviselő elmondott a többi képviselő számára mondta el, hiszen pontosan tudja, hogyan történnek a pályázatok, nagy vonalakban ő is belelát azokba, tehát úgy gondolja, hogy nem számára kívánta ezt elmondani. Megköszöni, hogy a többi képviselőt is tájékoztatta a pályázatok nehéz sorsáról. Az előterjesztést nem kívánja visszavonni, továbbra is állítja azt, hogy maga részéről nem óhajt együtt dolgozni Szántó Erzsébet ügyvezető asszonnyal az elmondott indokok alapján.  Kéri képviselőtársait, hogy támogassák ebbéli szándékát. Mivel további kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella (anyja születési neve: Ster Mária, lakóhely:2030 Érd, Kócsag u. 44.) ügyvezetői megbízását visszahívással megszünteti 2018. szeptember 30. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést annak 2. pontja alapján - 2018. június 28-ai nappal - 90 napos felmondási idő mellett 2018. szeptember 30. napi hatállyal felmondja.

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1. melléklet a _/2018. (06.28) önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

…/2018.(VI.28.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella (anyja születési neve: Ster Mária, lakóhely:2030 Érd, Kócsag u. 44.) ügyvezetői meghívását visszahívással megszünteti 2018. szeptember 30. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést annak 2. pontja alapján a mai nappal 90 napos felmondási idő mellett 2018. szeptember 30. napi hatállyal felmondja.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. június 28.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. június 28. napján ellenjegyzem:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 11 igen szavazattal, 5 ellenszavazattal, tartózkodás nélkül titkos szavazással, minősítet többséggel a következő határozatot hozta:

161/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívásáról

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella (anyja születési neve: Ster Mária, lakóhely:2030 Érd, Kócsag u. 44.) ügyvezetői megbízását visszahívással megszünteti 2018. szeptember 30. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést annak 2. pontja alapján - 2018. június 28-ai nappal - 90 napos felmondási idő mellett 2018. szeptember 30. napi hatállyal felmondja.

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: határozat továbbítására – azonnal.

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1. melléklet a 161/2018. (VI.28.) önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

1/2018.(VI.28.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) 3:25. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a társaság ügyvezetője Szántó Erzsébet Gizella (anyja születési neve: Ster Mária, lakóhely:2030 Érd, Kócsag u. 44.) ügyvezetői meghívását visszahívással megszünteti 2018. szeptember 30. napi hatállyal. Ezzel párhuzamosan az ügyvezetővel 2013. március 1. napján megkötött megbízási szerződést annak 2. pontja alapján a mai nappal 90 napos felmondási idő mellett 2018. szeptember 30. napi hatállyal felmondja.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. június 28.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. június 28. napján ellenjegyzem:

 

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

1. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint azÉrdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

a) Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:

„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) az Alapító Okirat módosítása;

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f) az üzletrész felosztása;

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása;

m) ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása;

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o) a Társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása;

p) a Társaság általi készfizető kezesség vállalásának előzetes jóváhagyása;

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

 

b) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: határozat továbbítására – folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1. melléklet a _/2018. (06.28) önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

…/2018.(VI.28.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

1. Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:

„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) az Alapító Okirat módosítása;

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f) az üzletrész felosztása;

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása;

m) ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása;

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o) a Társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása;

p) a Társaság általi készfizető kezesség vállalásának előzetes jóváhagyása;

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. június 28.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. június 28. napján ellenjegyzem:

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12igen szavazattal, 2 ellenszavazattal és 2 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

162/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság Alapító Okiratának módosításáról

2. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

 

c) Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:

 

„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) az Alapító Okirat módosítása;

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f) az üzletrész felosztása;

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása;

m) ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása;

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o) a Társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása;

p) a Társaság általi készfizető kezesség vállalásának előzetes jóváhagyása;

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

b) Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

2. Az Alapító felkéri a polgármestert, hogy a határozat melléklete szerinti alapítói határozat végrehajtásához szükséges egyéb jognyilatkozatokat megtegye.

Határidő: határozat továbbítására – folyamatos

Felelős: T. Mészáros András polgármester

1. melléklet a 162/2018. (VI.28.) önkormányzati határozathoz

Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

(2030 Érd, Velencei út 39-41.)

ALAPÍTÓI HATÁROZAT

Alulírott Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhelye: 2030 Érd, Alsó u. 1., törzsszám: 731256; statisztikai számjel: 15731254841132113; adószám: 15731254-2-13; képviseletében T. Mészáros András polgármester), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyedüli tagja (Alapítója) az alábbi határozatot hozom:

2/2018.(VI.28.) alapítói határozat

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata (székhely 2030 Érd, Alsó u.1.), mint az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság egyszemélyes tulajdonosa (Alapítója) a Társaság Alapító Okiratát (továbbiakban Alapító Okirat) az alábbiak szerint módosítja:

2. Az Alapító Okirat 11.2 pontja az alábbiakra módosul:

„11.2. Az Alapító kizárólagos hatáskörébe tartozik:

a) a számviteli törvény szerinti beszámoló elfogadása;

b) a Társaság üzleti tervének az elfogadása;

c) a Társaság számviteli politikájának az elfogadása;

d) az Alapító Okirat módosítása;

e) a Társaság törzstőkéjének felemelése, leszállítása;

f) az üzletrész felosztása;

g) a társaság tevékenységének megváltoztatása;

h) a tevékenység felfüggesztése, átalakulás, beolvadás, más Társasággal való egyesülés, a társaság megszűnésének elhatározása;

i) az ügyvezető megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

j) a felügyelőbizottság tagjainak megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása, ügyrendjének elfogadása;

k) a könyvvizsgáló megválasztása, visszahívása és díjazásának megállapítása;

l) pénzügyi kötelezettségvállalással járó szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása;

m) ingyenes vagyonjuttatás előzetes jóváhagyása;

n) olyan szerződés megkötésének illetve módosításának előzetes jóváhagyása, amelyet a Társaság a vezető tisztségviselőjével, felügyelőbizottsági tagjával, választott társasági könyvvizsgálójával vagy azok közeli hozzátartozójával [Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja] illetve élettársával köt;

o) a Társaság hitelfelvételének előzetes jóváhagyása;

p) a Társaság általi készfizető kezesség vállalásának előzetes jóváhagyása;

q) a Társaság munkavállalójának általános jellegű képviseleti joggal való felruházása;

r) az ügyvezető, a felügyelő bizottsági tagok, és más, az Alapító által meghatározott vezető állású munkavállalók javadalmazása módjáról, mértékéről szóló szabályzat elfogadása (javadalmazási szabályzat);

s) az ügyvezető, a felügyelőbizottsági tagok és a könyvvizsgáló elleni követelések érvényesítése, továbbá intézkedés az ügyvezető ellen indított perekben a Társaság képviseletéről;

t) döntéshozatal mindazon ügyekben, amelyeket az Alapító Okirat vagy jogszabály az Alapító kizárólagos hatáskörébe utal.”

2. Az Alapító Okirat egyéb rendelkezései változatlan tartalommal maradnak hatályban.

Az Alapító megállapítja, hogy a fenti határozat érvényes és gondoskodik a Határozatok Könyvébe történő bevezetéséről.

Érd, 2018. június 28.

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata

alapító

képv.: T. Mészáros András polgármester

A jelen okiratot készítettem és Érden, 2018. június 28. napján ellenjegyzem:

A határozati javaslatokról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Tartózkodik

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Nem

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen