Pulai Edina képviselő: A Papi földekkel kapcsolatos munkák helyzetéről érdeklődik, a lakosok szeretnék tudni, hogy állnak a munkálatok, előre láthatólag mikor vehetik igénybe a pihenőparkot? A lakótelepen élő autótulajdonosok arra panaszkodnak, hogy már reggel elfoglalják a parkoló helyeket a gépjárművek, így hazaérkezve nem tudnak hol megállni. Már korábban is említette, hogy azok foglalják el ezeket a parkolóhelyeket a lakótelepen, akik munkába mennek, a központban lakók kérése, hogy legyen egy olyan megoldás, hogy a parkolóba helyezzenek ki táblát, hogy „behajtani tilos, kivéve lakók” esetleg az óvodába, bölcsődébe érkezők számára.

Dr. Bács István alpolgármester: Képviselőtársa 15 napon belül írásban kapja meg a választ.

Kopor Tihamér képviselő: A napokban az egyik közösségi oldalon aláírásgyűjtés indult, az Érdligeti Lidl telekkel kapcsolatban, mely folyamatos téma az ott lakók részéről.  Kérdése, hogy a Lidl-lel tartott kapcsolat-tartás során felmerült igény megújítása, hogy a korábban tervezett és akkoriban jogerős építési engedéllyel rendelkező tervet megvalósítják-e? Mivel egyfajta városi alközpontról is szó volt, ehhez kapcsolódik a kisposta helyzete is, ami jelenleg nem megfelelő körülmények között működik. A Postával való kapcsolattartás során felmerült, hogy ebben a városi alközpontban kulturált körülmények közé kerülhet-e a közeljövőben a postai szolgáltatás? A Papi földekkel kapcsolatban elmondja, hogy az elmúlt napokban sokan aggódva keresték fel a parlagfű miatt, bár tegnapi napon a patak felől megkezdődött a terület kaszálása, kéri, hogy ez az egész területen történjen meg. A Néra utcában van egy sáv, melynek tudomása szerint nincs felelőse, ennek a résznek is történjen meg a kaszálása, továbbá erre a későbbiekben is fordítsanak figyelmet.

Dr. Bács István alpolgármester: Felvetéseire 15 napon belül írásban kapja meg a választ.

Dr. Havasi Márta képviselő: Kopor Tihamér által elmondottakhoz csatlakozva, hozzáteszi, hogy az említett helyen szemét-, illetve trágyalerakó helyek alakultak ki, mely elviselhetetlenné teszi az ott élők életét, nem beszélve a már említett parlagfűről. A Sulák-patak feladata a vízlefolyás biztosítása lenne, ugyanakkor tele van náddal és szeméttel, mely szintén bűzt áraszt magából. A Sárd utca páros oldalán kiírtották a fákat, a Sulák-pataktól a Tétényi útig határolt területen, mikor várható a fák visszapótlása?

Dr. Bács István alpolgármester: Megköszönik az észrevételeket, melyeket megfontolnak, kérdéseire pedig 15 napon belül írásban kapja meg a választ.

Dr. Veres Judit képviselő: Kérdése, hogy a Tompa Mihály utcai bölcsőde mikor kerül átadásra, mert több szülő megkereste azzal, hogy a bölcsődei felvétel során gyerekeiket elutasították, vannak közöttük ikerpárok is, akiknek édesanyja szeretne dolgozni, mert ez szükséges lenne számukra. Az Egervári utca 18. szám alatt lakó Rimóczi Istvánné telkét esőzés kapcsán folyamatosan elönti a Sóskúti útról érkező csapadékvíz, felhívja a figyelmet, hogy kezdjék ezekkel az utakkal az útkoncepcióba foglaltakat, és a vízelvezetést a Sóskúti úton megoldani. A Szovátai úton lakók is felkeresték, hogy a Szent István híd átadásával a forgalom meg fog nőni, és nincs járda és csapadékvíz elvezetés előttük, az út pedig minősíthetetlen.

Dr. Bács István alpolgármester: Tisztában vannak azzal, hogy több bölcsődei férőhely lenne indokolt a város területén, hozzáteszi, hogy a bölcsődei elhelyezés nem kötelező önkormányzati feladat. Az önkormányzatnak kötelező bölcsődét fenntartania, azonban ennek száma nincs meghatározva. Bizonyos része rendelkezésre áll, hogy 76 férőhelyes új bölcsődét létesítsenek az M7-en túli területen, tehát ebből 86 millió forint áll rendelkezésre, ehhez további 400-ű0 millió forint szükséges. Kolléganőivel folyamatosan ostromolják a minisztériumokat ennek megteremtése érdekében. A Tompa Mihály utcában az önkormányzat nem nyit bölcsődét, erről nem tud nyilatkozni, az egyházat keresse meg ez ügyben. Többi kérdésére Simó Károly alpolgármester útról 15 napon belül megkapja a választ.

Tekauer Norbert képviselő: A Sulák utcával kapcsolatban érdeklődik, hogy látta, hogy van leágazás a Szennyvíztisztító telep melletti körforgalomtól a területre, miért van szükség a Sulák utcai út szélesítésére, hol tart a folyamat?

Dr. Bács István alpolgármester: A Szennyvíztisztító telepnél lévő leágazás a HÉSZ-ben mintegy 10 éve fel van tüntetve, ez állami feladat, az oda beruházni kívánó vállalkozónak megígérték, hogyha idehozza a beruházását, akkor a Spar beruházáshoz hasonlóan közösen próbálják elérni a minisztériumoknál, hogy megpróbálják elérni a lehajtó megvalósítását, azonban ezt több éves folyamat lesz. Az út szélesítésével kapcsolatban volt a földmérő az illetékes kollégánál, átbeszélték, hogy mit kell kimérni.

Csornainé Romhányi Judit képviselő: Érdligeten az Alsóvölgyi úttal kapcsolatban kérdezi, hogy a vízelvezető árok kibetonozása lassan véget ér, egyre több kérdést kap, hogy hogyan lesz a művelet lezárva, lesz-e korlát, hogy a betonárokba zuhanást elkerüljék, illetőleg a padka murvázása vélhetően nem végleges megoldás, van lehetősége a terveket valahol megtekinteni? Mivel az úttest keskeny az autóknak milyen lehetősége lesz kikerülni egymást?

Dr. Bács István alpolgármester: Képviselő asszony egyeztet időpontot Simó Károllyal, illetve a Városfejlesztési és Üzemeltetési Iroda vezetőjével megtekintheti a terveket. Mivel sok kérdés hangzott el, kéri a hivatal munkatársait, hogy 15 napon belül kimenjen a válasz, továbbá a honlapon is a megfelelő helyre felkerüljenek ezek. Megköszöni a részvételt, bezárja a Közgyűlés ülését.

A Közgyűlés ülése 13 óra 25 perckor ért véget.

K.m.f.

 

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet

T. Mészáros András

jegyző

 polgármester