Kocsis János védelmi referens: Elmondja, hogy a kivitelezés véghajrájában járnak. Az ELMű az elektromos szolgáltatást még nem tudja minden helyen biztosítani, de amint ez meg fog történni, akkor a kamerarendszer heteken belül üzemelhet. A régi kamerahelyekre is új kamarák lettek felszerelve. Jelenleg a legkorszerűbb, legtöbbet tudó kamerákkal sikerült felszerelni a rendszert. 4 fős diszpécserszolgálatot szeretnének üzemeltetni, amennyiben a Közgyűlés ezt jóváhagyja. Elkészült a közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata, a szolgálati utasítás a térfigyelő központban dolgozó diszpécserek részére, okmányok és nyomtatványok, amiket az adatkezelés miatt kötelezően alkalmazni kell. Előkészület alatt áll a rendőrséggel való együttműködési megállapodás megkötése.

Dr. Bács István alpolgármester: Az, hogy a 143 db kamera lehet, az a Modern Városok Programnak köszönhető. A 143 db kamera az eredeti terveket 100 %-osan lefedi, ám a folyamatos tárgyalásoknak köszönhetően ez csak a fejlesztés első fele. A másik felére, a több mint 100 kamerára beadták a kérést. A továbbfejlesztés várhatóan jövőre meg is fog valósulni, melyek a közintézményeket fednék le.

Pulai Edina képviselő: A kamerák alkalmasak sebességmérésre, de erre nincs jogosultságuk, azt csak a rendőrség teheti meg. Iskolák és óvodák környékén hiába van kitéve a veszélyt jelző tábla, ami 30 km/h sebességet engedélyez, amit sok esetben nem tartanak be az autósok. Kéri, hogy a leginkább érintett iskolákra és óvodákra hívják fel a rendőrség figyelmét.

Dr. Bács István alpolgármester: A rendőrségen is lesz megfigyelő szoba, amint a megállapodást aláírják.

Antunovits Antal képviselő: Kérdezi, hogy a Mély utcánál, a Battai útnál, a Kerülő utcánál, illetve a lakótelepen fix kamera van-e.

Dr. Havasi Márta képviselő: Vitán felül áll, hogy a városban a rend, a közbiztonság, az emberek nyugalma biztosított legyen, amihez hozzájárul a térfigyelő kamerarendszer. Az előterjesztés korrekt. Az üzemeltetési szabályzat szintén rendben van. Az MSZP-DK-Együtt frakció számára, ami problémát okoz, az a polgárőrség bevonása a megfigyelési rendszerbe. Tudja, mert utána olvasott, hogy a törvényi-jogi szabályozása lehetővé teszi, de nem kötelezővé azt, hogy a polgárőrség bevonásra kerüljön. Kérdezi, hogy mi az alapvető indoka annak, hogy kiterjesztik a rendszer adatokkal való ismeretét a polgárőrség kijelölt tagjai számára. Kérdezi, hogy mit ismerhetnek meg a polgárőrök. Kérdezi, hogyha nem tartják be a különböző szabályzatokat, akkor milyen garanciális elemek lépnek működésbe ezeknek a szankcionálásra. A felelősség, a politikai felelősség a városvezetés felelőssége. Hiányoznak az egyéb szerződések – polgárőrséggel kötött szerződés, a rendőrséggel kötött szerződés, hogyan kapcsolódik be a helyi rendőrség állománya a munkába. 24 órás folyamatos megfigyelés szerepel az előterjesztésben – 1 nap készenléti és 2 nap pihenő. Kérdezi, hogy hogyan biztosítható a rendszer folyamatos működése 24 órás szolgálattal. Kérdezi, hogy hány fő az, aki a rendszerben közte fog működni. hogyan tud a rendőrség bekapcsolódni a munkába.

Kopor Tihamér képviselő: Tényleg sikertörténet a kamerarendszer, már több visszajelzést is kapott az érdligeti területről. Kéri, hogy arra figyeljenek oda, hogyha valakit elkapnak, akkor annak legyen következménye. Külön örül annak, hogy sebességmérésre is alkalmasak a kamerák.

Dr. Csőzik László képviselő: Társadalmilag nagyon hasznos célokat szolgáló rendszerről van szó, mind a bűnmegelőzés, mind pedig az elkövetett bűncselekmények, szabálysértések szempontjából. A másik oldalról viszont nagyon érzékeny rendszerről van szó, hiszen ennek működtetése komoly adatvédelmi kérdéseket vet fel. Az informatikai biztonsági, illetve a személyes adatok védelme szempontjából átfogó előírás van, amely szerint az adatkezelőnek biztosítania kell a rendszer személyes adatainak védelmét, különösen a jogosulatlan hozzáférés és az adatkezelés plusz a nyilvánosságra hozatal megakadályozása szempontjából. Kérdezi, hogy ez nagyjából hogyan fog működni, hogyan érhető el ez, hogy ne legyen visszaélés.

Dr. Bács István alpolgármester: Elmondja, hogy az előterjesztés 1. számú melléklete tartalmazza, hogy a 143 db kamera hova van felszerelve, dome kamara-e, rendszám felismerő kamera-e, illetve hogy fix kamera-e. A megfigyelő szobába működéskor senki más nem tartózkodhat, csak az illetékesek.

Kocsis János védelmi referens: A jogszabály lehetővé teszi a polgárőrség bevonásra kerüljön. Elkészült az adatvédelmi szabályzat. A szolgálati szabályzatban pontos le lesz írva, hogy a polgárőrség részéről kik vehetnek részt. A kiválasztásnál kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy alkalmasak legyenek erre a feladatra, egyedül nem lesznek a megfigyelőszobába, 24 órás diszpécserszolgálat lesz. A polgárőr jogszabály szerint is csak közreműködhet, tehát a képek megfigyelésében segíthet, közreműködhet, de nem kezelhet adatot, felvételt nem nézhet vissza, nem avatkozhat be a képek váltásába. A polgárőrnek adatkezelési joga nincsen. Az adatvédelemben a jogszabályok a végrehajtás módját nem részletezik, de megpróbálták pontosan, szigorúan kidolgozni az okmányokat (8 féle) az önkormányzati adatvédelmi biztossal egyeztetve. Az adatokat 8 napig őrzik meg. Szigorúan le van szabályozva az is, hogy kik léphetnek be a térfigyelő központba. A képviselők előre bejelentet módon kísérettel bemehetnek, hiszen adatot nem fognak kezelni és kapni sem – amennyiben a működését látni szeretnék. Ha a diszpécser lát valamit az egyik képernyőn, akkor azt az észlelési naplóba be kell írnia. 2 féle intézkedést tehet a diszpécser, vagy az aznap szolgálatos rendőrségi járőrt értesíti, vagy pedig a közterület-felügyelőknek szól. Alaposan kiválogatták a leendő diszpécsereket, meggyőződtek az alkalmasságukról (fizikailag és szellemileg is). 24 órás a szolgálat, folyamatos a felügyelet és ezért vettek fel rá 4 főt. A szolgálati utasításba le van írva, hogy a 24 órás szolgálatot hogyan teljesíti – reggel 7-től másnap reggel 7-ig. Nem folyamatos kamera megfigyeléssel teljesíti, mert a munkavédelmi előírások előírják, hogy 2 óránként 15 perc szünetet kell adni, a képernyő megfigyelés a napi szolgálat alatt a 6 órát nem haladhatja meg, ezek is le vannak szabályozva. A rendszer üzemképességéért, a hibamentes üzemelésért, a térfigyelő központ felügyeletéért, fizikai felügyeltéért felelős. Ha kap külön írásban feladatot, hogy milyen különös figyelmet igénylő esemény várható a városban, vagy pedig a rendőrségtől kap jelzést, akkor azokat figyelemmel kíséri. A heti munkaidejük így 42 óra, részben készenléti jellegű szolgálat.

Balázsics Ferenc műszaki ellenőr: Elmondja, hogy a rendszer alkalmas a sebességmérésre, viszont jelenleg a jogszabályi háttér ezt nem teszi lehetővé. Műszaki-szakmai szempontból is támogatva az adatvédelmi jogszabályi feltételek végrehajtása. A térfigyelő helyiség biztonsági ajtóval van ellátva, rácsozattal a külső nyílászárók, beléptető rendszerrel lehet bejutni a szobába, a beléptető rendszer személyre szóló, a gépekbe pedig jelszóval lehet belépni. A rendszerhez a riasztórendszer is hozzátartozik. A rendszám azonosító kamerák térfigyelésre is alkalmasak egyben, tehát kettős funkciója van és nagy felbontásúak, 20 megapixelesek.

Dr. Havasi Márta képviselő: A kérdéseire nagyrészt választ kapott, de több értelme lett volna, ha az előterjesztés tartalmazta volna a szerződéseket. Ha jól értette, akkor a polgárőrök a megfigyelésben segítenek. Kérdezi, hogy mit jelent az, hogy a megfigyelésben segítenek. Kérdezi, hogy jogsértés esetén a polgárőr tekintetében mi az eljárás.

Dr. Bács István alpolgármester: Az elmúlt években ugyanígy működött Érden kamerarendszer és ugyanezek voltak az irányelvek, mint most. Nem tudja, hogy képviselőtársához az elmúlt 3 évben ment-e valaki, aki negatív kritikával illette a kamerarendszerrel kapcsolatban, azt leszámítva, hogy kevés a kamera és már nem olyan jó a felbontása. A polgárőrök azért segítenek nézni, hogy 143 db kamera van és azt 1 embernek nehéz nyomon követnie. A polgárőrök esetleges jogszabálysértésére jogi garanciák vannak, a jogrend ezt szabályozza.

Antunovits Antal képviselő: Végignézte a kamerák helyzetét a mellékletben. A dome kamerák helyett 100-tól fix kamerák vannak feltüntetve. Kérdezi, hogy miért van ez. A Mély út kereszteződése, ami a Battai út és az új pincesoron megépített útnál lévő kamera csak a Kerülő utcára koncentrál. Kéri, hogy ezen a helyen dome kamera legyen, mert a határban lévő barackosok a Kerülő utca és a Mély utca kereszteződése frekventált hely.

Dr. Bács István alpolgármester: A kamerák telepítve vannak, ezeknek a cseréje nem lehetséges. A pályázatra is így lettek beadva, a szakértők így javasolták. őszinte sajnálata, hogyha valaki a barackosban barackot lop, de az magánterület és magánterületre nem nagyon nézhetnek be a kamerák. Amennyiben képviselőtársának plusz kameraigénye lenne, akkor azt kéri, hogy Kocsis János védelmi referensnek jelezze, amit majd a második etapban a szakértőkkel értékelni fogják.

Kéri Mihály képviselő: Számos esetben lehet látni a tévében, hogy a rendőrség számtalan esetben teszi ki a felvételeket, ahol úgy látja, hogy eredményt ér el. A felvételen nem csak a bűnelkövető van. Ezt felveti azt az elvi kérdést, hogy milyen garanciák vannak arra, hogy a rendőrség nem ad ki. Vannak szakértők, akik megkérdőjelezik az értelmességét, hogy ezt ilyen hatalmas számban terjesszék el az egész országban. Az a kérdés, hogy hogyan védjék meg az állampolgárt, amikor kiadják a médiának, hogy mikor hol volt. Erre lehet azt mondani, hogy kit érdekel.  Felfigyelt arra, hogy magánterületet nem lehet figyelni. Kérdezi, hogyha betörnek egy házba és látja esetleg a kamera, de a jogszabály úgy szól, hogy közterületet figyelhet, akkor mi a helyzet.

Dr. Bács István alpolgármester: Jogszabályi háttere van annak, hogy a rendőrség milyen felvételt ad ki, kit takar ki. A rendőrnek intézkedési kötelezettsége van abban az esetben, ha azt látja, hogy bűncselekmény megvalósulása van folyamatban, illetve arra való kísérletet tesz valaki. Bármelyik ingatlantulajdonos kérheti azt, hogy az ő ingatlanát a kamerákon takarják ki. Ezt szoftveresen meg tudják csinálni és akkor a kamera a magáningatlanra nem lát be. Erre egyébként a nagyvárosokban rengeteg példa van. Le van szabályozva, hogy mihez van joga a magánszemélynek, illetve a rendőrségnek egy adott ügy lefolytatása kapcsán. Ezt minden esetben külön kell mérlegelni. Amennyiben bűncselekmény, vagy szabálysértés elkövetését észleli az adott szerv, akkor köteles eljárni.

T. Mészáros András polgármester: Felteszi szavazásra a rendelet tervezetet.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett rendelet tervezet:

Érd Megyei Jogú Város területén működő
közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének erősítése, a jogellenes magatartások megelőzése és felderítése, valamint a közterületi rend biztosítása érdekében a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszert (a továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet.

2. § (1) A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

3. § A képfelvevő kamerák közterületi elhelyezkedését, típusát és darabszámát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § A térfigyelő rendszer üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata jelen rendelet 1. függelékét képezi. A szabályzatot az üzemeltető a város honlapján közzéteszi.

5. § A térfigyelő rendszer kezelését és üzemeltetését a közterület-felügyelet végzi, a Térfigyelő Központ Diszpécser Szolgálat folyamatos, 24 órás működtetésével.

6. § A térfigyelő rendszerrel készített képfelvételek és a Térfigyelő Központban keletkezett bármely más adatok kezelése során kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének vonatkozó előírásai szerint lehet eljárni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. számú melléklet a ……./2018. (VI. …) önkormányzati rendelethez

KAMERAEGYSÉGEK TELEPÍTÉSI HELYEI

Telepítési pozíció száma

Kamera sorszám

Telepítés helye

Kamera típusa

Telepítési helyek száma

Rendszámfelismerő

Fix

PTZ Dome

Rendszámfelismerő

Fix

PTZ Dome

1

K001-1

M7 autópálya lehajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

2

K001-2

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

3

K001-3

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

4

K002-1

M7 autópálya felhajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

5

K002-2

M7 autópálya lehajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

6

K003

Törökbálinti út – Felsővölgyi út kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

7

K004-1

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

8

K004-2

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

9

K005

6-os főút -M6 le-felhajtó - Tétényi út körforgalom (PTZ dome kamera cseréje Rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

10

K006

Széles utca (Ófalu) (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

11

K007

6-os főút – 7-es főút -  M6 le-felhajtó – körforgalom után (Ófalu felé) Külső Római út ker. (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

12

K008-1

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

13

K008-2

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

14

K009

Délibáb utca – Ercsi út kereszteződés (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

15

K010

Tolmács út – Délibáb utca kereszteződés (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

16

K011

7-es út – Szajkó utca (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

17

K012

Fehérvári út – 7-es főút találkozása (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

18

K013-1

Fehérvári út – Zámori út kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

19

K013-2

Fehérvári út – Zámori út bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

20

K014

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

21

K015

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

22

K016

Késmárki utca – Névtelen tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopra)

 

 

1

 

 

1

23

K017

Késmárki utca – Névtelen tér (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

1

 

 

1

 

 

24

K018

Esztergályos utca – Iparos útkereszteződés (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

25

K019

Fehérvári út – Szajkó utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

26

K020

Zámori út – Vadlúd utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

27

K021

Dagály utca – Tétényi út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

28

K022

Tétényi út Hrsz: 20485 – Bányalég utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

29

K023

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Érd Fácán köz 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

30

K024

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd gárdonyi G. u. 1/b (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

31

K025

Érdi Teleki Sámuel általános Iskola (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

32

K026

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Alsó utca 12. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

33

K027-1

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy Zs út 19-21. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

34

K027-2

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Aggteleki utca – Retyezáti utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

35

K028

Érdligeti Általános Iskola, Diósdi út 95-101. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

36

K029

Érdligeti Általános Iskola, Túr utca 5-7. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

37

K030

Érdi Bólyai János Általános Iskola, Erzsébet utca 24-32. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

38

K031

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola, Holló tér 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

39

K032

Érdi Kós Károly Szakképző Iskola, Ercsi út 8. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

40

K033-1

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

41

K033-2

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. körforgalom (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

42

K034-1

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Polgárok Háza bejárat (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

43

K034-2

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. gépkocsi átjáró (új telepítésű PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

 

 

1

 

 

1

44

K034-3

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Budai út felől (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

45

K035-1

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Érdi Vigadó épület Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

46

K035-2

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Helytörténeti Épület Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

47

K036

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Polgárok Háza Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

48

K037

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

49

K038

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló Pelikán sétány felől (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

ű

K039

Szakorvosi Rendelőintézet Felső utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

51

K040

Szakorvosi Rendelőintézet Alsó utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

52

K041

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Bejárat előtti rész (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

53

K042

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. VIP parkoló (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

54

K043

Aréna Sportcsarnok Velencei út 39-41. Parkló Gépjármű bejárat (új telepítésű fix dome kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

55

K044

Polgármesteri Hivatal külső parkoló Önkormányzat oldalfalán (Hrsz. 22563) (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

56

K045

Polgármesteri Hivatal külső parkoló (Hrsz. 22558) (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

57

K046

Béke téri parkoló (új telepítésű fix kamerák, épület falán)

 

2

 

 

1

 

58

K047

Ötvös utca – Szövő utca kereszteződése (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

59

K048-1

Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

60

K048-2

Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, díszkút fedett tetőterében)

 

1

 

 

1

 

61

K049

Festő utca – Bádogos utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

62

K0ű

József tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

63

K051

Bakonyi utca – Radnai utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

64

K052

Pelikán utca – Túzok utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

65

K053

Alsóvölgyi út – Beléndek utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

66

K054

Kutyavári utca – Koronafürt utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

67

K055

Szalonka utca – Gólya utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

68

K056

Burgundi utca – Rizling utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

69

K057

Elek utca – Botond utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

70

K058

Miklós utca – Gellért utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

71

K059

Emília utca – Kornélia utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

72

K060

Kerülő utca – Járom utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

73

K061

Budai úti körforgalom Hrsz: 22263 (meglévő PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

 

 

1

 

 

1

74

K062

Bajcsy- ZS út – Sóskúti út kereszteződése (új PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

75

K063

Budafoki út – TESCO (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

76

K064

Szent László tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

77

K065

Diósdi út 25. – Széchenyi tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

78

K066

Római út – Kastély u. kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

79

K067

Velencei út – Elöljáró utca (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

80

K068

Hargitai utca – Kalotaszegi utca sarok (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

81

K069

Fuvaros utca 17. (Hrsz: 2561) előtt (Hrsz: 2090) (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

82

K070

Körönd (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

83

K071

Diósdi út SPAR körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

84

K072

Budai út Hrsz: 22552/39 körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

85

K073

Kossuth L utca – Vörösmarty u. – Bethlen u. kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

86

K074

Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

87

K075

Duna utca – Sárd utca kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

88

K076

Bagoly utca 69 Hrsz: 16738/13 (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

89

K077

Riminyáki út – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

90

K078

Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

91

K079

Balatoni út – Diósdi út kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszloona)

 

1

 

 

1

 

92

K080

Ercsi út Temető bejárat (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

93

K081

Vereckei út 93. Hrsz: 4163 sz. előtt (Hrsz: 4166) (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

94

K082

Alsóerdősor utca – Bajcsy-Zs út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

95

K083

Avar utca – Borbolya utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

96

K084

Szovátai út – Sóskúti út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

97

K085

Ér utca – Talabor utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

98

K086

Ercsi út – Délibáb utcasarkok (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

99

K087

Fácán köz utca – Pacsirta utcasarok (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

100

K088

Fehérvári út – Bagoly utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

101

K089

Fuvaros út – Burkoló utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

102

K090

Garam utca – Apály utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

103

K091

Hivatalnok utca – Esküdt utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

104

K092

Felső utca – Karolina utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

105

K093

Ligetszépe utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

106

K094

Mecset utca – Minaret előtt (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

107

K095

Mély út vége Hrsz: 23456 (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

108

K096

Szabadság tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

109

K097

Széles utca – Felső utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

110

K098

Szép Ilonka utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

111

K099

Szövő utca – Kövező utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

112

K100

Tárnoki út – Lőcsei út – Szent István ú kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

113

K101

Vincellér utca – Ürmös utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

114

K102

Alispán utca – Diósdi út, sétáló utca Hrsz: 19287 (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon)

 

1

 

 

1

 

115

K103

Béke tér Hrsz: 22552/24 előtt (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon)

 

1

 

 

1

 

116

K104

Termálfürdő (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

117

K105

Európa sétány - Diósdi út (új telepítésű fix kamera, épület falon)

 

2

 

 

1

 

118

K106

Európa sétány - Kálvin tér (új telepítésű fix kamera, épület falon)

 

1

 

 

1

 

 

 

Kamera darabszám összesen

41

77

25

27

66

25

143

118

 

A függelék a jegyzőkönyv melléklete

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megalkotta a következő rendeletet:

17/2018. (VI.29.)

önkormányzati rendelete

Érd Megyei Jogú Város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszerről

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1. § (6) bekezdésében, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 17. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata a közbiztonság növelése, a lakosság biztonságérzetének erősítése, a jogellenes magatartások megelőzése és felderítése, valamint a közterületi rend biztosítása érdekében a város közigazgatási területén közterületi térfigyelő kamerarendszert (a továbbiakban: térfigyelő rendszer) működtet.

2. § A térfigyelő rendszer azon műszaki eszközök összessége, amely biztosítja a közterületi képfelvétel jogszabályban előírt módon történő rögzítését és továbbítását.

3. § A képfelvevő kamerák közterületi elhelyezkedését, típusát és darabszámát a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

4. § A térfigyelő rendszer üzemeltetési és adatvédelmi szabályzata jelen rendelet 1. függelékét képezi. A szabályzatot az üzemeltető a város honlapján közzéteszi.

5. § A térfigyelő rendszer kezelését és üzemeltetését a közterület-felügyelet végzi, a Térfigyelő Központ Diszpécser Szolgálat folyamatos, 24 órás működtetésével.

6. § A térfigyelő rendszerrel készített képfelvételek és a Térfigyelő Központban keletkezett bármely más adatok kezelése során kizárólag a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. rendeletének vonatkozó előírásai szerint lehet eljárni.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 17/2018. (VI.29.) önkormányzati rendelethez

KAMERAEGYSÉGEK TELEPÍTÉSI HELYEI

Telepítési pozíció száma

Kamera sorszám

Telepítés helye

Kamera típusa

Telepítési helyek száma

Rendszámfelismerő

Fix

PTZ Dome

Rendszámfelismerő

Fix

PTZ Dome

1

K001-1

M7 autópálya lehajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

2

K001-2

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

3

K001-3

M7 autópálya felhajtó Észak (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

4

K002-1

M7 autópálya felhajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

5

K002-2

M7 autópálya lehajtó Dél (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

6

K003

Törökbálinti út – Felsővölgyi út kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

7

K004-1

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

8

K004-2

Balatoni út (7-es főút) – Muskátli utca körforgalom kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

9

K005

6-os főút -M6 le-felhajtó - Tétényi út körforgalom (PTZ dome kamera cseréje Rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

10

K006

Széles utca (Ófalu) (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

11

K007

6-os főút – 7-es főút -  M6 le-felhajtó – körforgalom után (Ófalu felé) Külső Római út ker. (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

12

K008-1

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

13

K008-2

M6 lehajtó - 6-os -7-es úti körforgalom Balaton úti kijárata bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

14

K009

Délibáb utca – Ercsi út kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

15

K010

Tolmács utca – Délibáb utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

16

K011

7-es út – Szajkó utca (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

17

K012

Fehérvári út – 7-es főút találkozása (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

18

K013-1

Fehérvári út – Zámori út kimenő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

19

K013-2

Fehérvári út – Zámori út bejövő forgalom (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

20

K014

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

2

 

 

1

 

 

21

K015

Tárnoki út – Kolozsvári utca kereszteződése (új telepítésű rendszámfelismerő kamera, meglévő oszlopra)

1

 

 

1

 

 

22

K016

Késmárki utca – Névtelen tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopra)

 

 

1

 

 

1

23

K017

Késmárki utca – Névtelen tér (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

1

 

 

1

 

 

24

K018

Esztergályos utca – Iparos út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

25

K019

Fehérvári út – Szajkó utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

26

K020

Zámori út – Vadlúd utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

27

K021

Dagály utca – Tétényi út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

28

K022

Tétényi út Hrsz: 20485 – Bányalég utca (meglévő PTZ dome kamera cserélni rendszámfelismerő kamerára, meglévő oszlopon)

2

 

 

1

 

 

29

K023

Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola, Érd Fácán köz 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

30

K024

Érdi Gárdonyi Géza Általános Iskola és Gimnázium, Érd gárdonyi G. u. 1/b (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

31

K025

Érdi Teleki Sámuel általános Iskola (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

32

K026

Marianum Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola, Alsó utca 12. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

33

K027-1

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Bajcsy Zs út 19-21. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

34

K027-2

Érdi Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola, Aggteleki utca – Retyezáti utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

35

K028

Érdligeti Általános Iskola, Diósdi út 95-101. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

36

K029

Érdligeti Általános Iskola, Túr utca 5-7. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

37

K030

Érdi Bolyai János Általános Iskola, Erzsébet utca 24-32. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

38

K031

Érdi Móra Ferenc Általános Iskola, Holló tér 1. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

39

K032

ÉSZC Kós Károly Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, Ercsi út 8. (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

40

K033-1

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. főbejárat (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

41

K033-2

Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium, Érd Széchenyi tér 1. körforgalom (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

42

K034-1

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Polgárok Háza bejárat (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

43

K034-2

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. gépkocsi átjáró (új telepítésű PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

 

 

1

 

 

1

44

K034-3

Főtér Polgármesteri Hivatal Alsó utca 1. Budai út felől (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

45

K035-1

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Érdi Vigadó épület Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

46

K035-2

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Helytörténeti Épület Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

47

K036

Főtér Polgárok Háza Alsó utca 3. Polgárok Háza Pelikán Sétány felé eső homlokzat (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

48

K037

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

49

K038

Szepes Gyula Művelődési Központ Parkoló Pelikán sétány felől (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

ű

K039

Szakorvosi Rendelőintézet Felső utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

51

K040

Szakorvosi Rendelőintézet Alsó utcai felöli parkoló (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

52

K041

Érd Aréna Velencei út 39-41. Bejárat előtti rész (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

53

K042

Érd Aréna Velencei út 39-41. VIP parkoló (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

54

K043

Érd Aréna Velencei út 39-41. Parkló Gépjármű bejárat (új telepítésű fix dome kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

55

K044

Polgármesteri Hivatal külső parkoló Önkormányzat oldalfalán (Hrsz. 22563) (új telepítésű fix kamera, épület oldalfalán)

 

1

 

 

1

 

56

K045

Polgármesteri Hivatal külső parkoló (Hrsz. 22558) (új telepítésű fix kamerák, épület oldalfalán)

 

2

 

 

1

 

57

K046

Béke téri parkoló (új telepítésű fix kamerák, épület falán)

 

2

 

 

1

 

58

K047

Ötvös utca – Szövő utca kereszteződése (új telepítésű fix kamerák, meglévő oszlopon)

 

2

 

 

1

 

59

K048-1

Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

60

K048-2

Érd Római út 9. előtti díszkút (új telepítésű fix kamera, díszkút fedett tetőterében)

 

1

 

 

1

 

61

K049

Festő utca – Bádogos utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

62

K0ű

József tér (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

63

K051

Bakonyi utca – Radnai utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

64

K052

Pelikán utca – Túzok utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

65

K053

Alsóvölgyi út – Beléndek utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

66

K054

Kutyavári utca – Koronafürt utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

67

K055

Szalonka utca – Gólya utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

68

K056

Burgundi utca – Rizling utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

69

K057

Elek utca – Botond utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

70

K058

Miklós utca – Gellért utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

71

K059

Emília utca – Kornélia utca kereszteződése (új telepítésű fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

72

K060

Kerülő utca – Járom utca kereszteződése (új telepítésű PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

73

K061

Budai úti körforgalom Hrsz: 22263 (meglévő PTZ dome kamera, épület oldalfalán)

 

 

1

 

 

1

74

K062

Bajcsy-Zs. út – Sóskúti út kereszteződése (új PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

75

K063

Budafoki út – TESCO (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

76

K064

Szent László tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

77

K065

Diósdi út 25. – Széchenyi tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

78

K066

Római út – Kastély u. kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

79

K067

Velencei út – Elöljáró utca (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

80

K068

Hargitai utca – Kalotaszegi utca sarok (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

81

K069

Fuvaros utca 17. (Hrsz: 2561) előtt (Hrsz: 2090) (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

82

K070

Körönd (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

83

K071

Diósdi út SPAR körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

84

K072

Budai út Hrsz: 22552/39 körforgalom (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

85

K073

Kossuth L utca – Vörösmarty u. – Bethlen u. kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

86

K074

Törökbálinti út – Szövő utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

87

K075

Duna utca – Sárd utca kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

88

K076

Bagoly utca 69 Hrsz: 16738/13 (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

89

K077

Riminyáki út – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

90

K078

Ürmös utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

91

K079

Balatoni út – Diósdi út kereszteződése (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

92

K080

Ercsi út Temető bejárat (meglévő fix kamera, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

93

K081

Vereckei út 93. Hrsz: 4163 sz. előtt (Hrsz: 4166) (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

94

K082

Alsóerdősor utca – Bajcsy-Zs út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

95

K083

Avar utca – Borbolya utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

96

K084

Szovátai út – Sóskúti út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

97

K085

Ér utca – Talabor utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

98

K086

Ercsi út – Délibáb utca sarkok (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

99

K087

Fácán köz – Pacsirta utca sarkok (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

100

K088

Fehérvári út – Bagoly utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

101

K089

Fuvaros út – Burkoló utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

102

K090

Garam utca – Apály utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

103

K091

Hivatalnok utca – Esküdt utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

104

K092

Felső utca – Karolina utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

105

K093

Ligetszépe utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

106

K094

Mecset utca – Minaret előtt (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

107

K095

Mély út vége Hrsz: 23456 (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

108

K096

Szabadság tér (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

109

K097

Széles utca – Felső utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

110

K098

Szép Ilonka utca – Tárnoki út kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

111

K099

Szövő utca – Kövező utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, meglévő oszlopon)

 

1

 

 

1

 

112

K100

Tárnoki út – Lőcsei út – Szent István ú kereszteződés (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

113

K101

Vincellér utca – Ürmös utca kereszteződése (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

114

K102

Alispán utca – Diósdi út, sétáló utca Hrsz: 19287 (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon)

 

1

 

 

1

 

115

K103

Béke tér Hrsz: 22552/24 előtt (meglévő PTZ dome kamera cseréje fix kamerára, épület falon)

 

1

 

 

1

 

116

K104

Termálfürdő (meglévő PTZ dome kamera, meglévő oszlopon)

 

 

1

 

 

1

117

K105

Európa sétány - Diósdi út (új telepítésű fix kamera, épület falon)

 

2

 

 

1

 

118

K106

Európa sétány - Kálvin tér (új telepítésű fix kamera, épület falon)

 

1

 

 

1

 

 

 

Kamera darabszám összesen

41

77

25

27

66

25

143

118

 

A függelék a jegyzőkönyv melléklete.

 

A rendelet tervezetről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen