T. Mészáros András polgármester: Ismerteti a kiemelt fejlesztési területté nyilvánítandó csomópontokat, ahol a tervezéseket és kivitelezéseket minél hamarabb meg kívánják kezdeni.

Csornainé Romhányi Judit képviselő: Az Ürmös-Tárnoki-Csaba-Gyömbér utca kereszteződésében, hogyan képzeljék el az eltolt jellegű csatlakoztatást?

T. Mészáros András polgármester: A terveztetés most indul el, későbbiekben megtekinthető lesz, jelenleg a kiemelt területté való nyilvánításról döntenek. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Kossuth Lajos u. – Szent István u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását.

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

141/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az Érd Kossuth Lajos u. – Szent István u. keresztezésében található közterületi csomópont és az azt határoló ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Kossuth Lajos u. – Szent István u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását.

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Sóskúti út – Szovátai út – Fűtó u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

142/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az Érd Sóskúti út – Szovátai út – Fűtő u. keresztezésében található közterületi csomópont és az azt határoló ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Sóskúti út – Szovátai út – Fűtő u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását.

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Tárnoki út – Ürmös u. – Csaba u. – Gyömbér u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását.

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében

Felelős: T. Mészáros András polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

143/2018. (VI.28.)

h a t á r o z a t a

az Érd Tárnoki út – Ürmös u. – Csaba u. – Gyömbér u. keresztezésében található közterületi csomópont és az azt határoló ingatlanok kiemelt fejlesztési területté nyilvánításáról

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Modern Városok Programhoz kapcsolódó 1504/2015. (VII.23.) Korm. határozat 3. c) pontjában szereplő „nagy forgalmú városi közúti csomópontok biztonságosabbá tétele” projekt megvalósításának elősegítése céljából kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az Érd Tárnoki út – Ürmös u. – Csaba u. – Gyömbér u. keresztezésében található közterületi csomópontot és az azt határoló ingatlanokat.

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy az út terveinek készítésével összhangban folytassa le a településrendezési eszközök - 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a 9/2016. (III.31.) rendelettel elfogadott Helyi Építési Szabályzat és annak Szabályozási Terv melléklete szükséges módosítását.

Határidő: módosítási eljárás megindítására – a készülő úttervek függvényében

Felelős: T. Mészáros András polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Távol

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Távol

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen