Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND ELőTT

Az Érd Egészségügyéért Díj átadása.

Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása.

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat a Magyar Földrajzi Múzeum magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Rendeletalkotási javaslat a város területén működő közterületi térfigyelő kamerarendszer üzemeltetéséről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek megszegésének jogkövetkezményeiről szóló 34/2013. (XI.7.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 31/2014. (XI.26.) önkormányzati rendelet módosítására, valamint a polgármesteri hivatal létszámának meghatározására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: Simó Károly alpolgármester

8. Javaslat partnerségi egyeztetés lezárására a kiemelt területeket érintő, tárgyalásos eljárásban történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

9. Javaslat nagy forgalmú városi közúti csomópontok kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

10. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján a soron következő feladatok ütemezésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

11. Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás részére pénzeszköz átadásról szóló határozat módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

12. Javaslat az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról szóló 123/2017. (IV. 27.) számú határozat módosítására, valamint beruházási célokmány elfogadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

13. Javaslat a 22303/1 helyrajzi számú, természetben az Érd, Elvira utcában található, valamint a 22303/2 helyrajzi számú, természetben az Érd, Erika utcában található, önkormányzati tulajdonú ingatlanok hirdetés útján történő értékesítésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

14. Javaslat az érdi 7031 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanból 101 m2 területrész közterületből történő kivonására és értékesítésére

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

15. Javaslat pályázat kiírására az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

16. Javaslat pályázat kiírására a Szociális Gondozó Központ intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

17. Javaslat a 2018. évi új közfoglalkoztatási program megvalósításához szükséges önrész biztosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

18. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019. évi fordulójához

 

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

19. Javaslat a Cinka Panna Cigányszínház Alapítvány támogatására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

20. Beszámolók:

- Beszámoló a Volánbusz Zrt. közszolgáltatási szerződésben vállalt 2017. évi tevékenységéről

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Meghívott: a Volánbusz Zrt. képviselője

- Beszámoló a Települési Értéktár Bizottság 2018. I. félévben végzett munkájáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Meghívott: Hudák Mihály, a Települési Értéktár Bizottság elnöke

- Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2017. évi önkormányzati támogatásáról

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

21. SÜRGőS: Javaslat alapítványi források átadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

22. SÜRGőS: Javaslat az Érdi Sport Kft. ügyvezetőjének visszahívására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

23. SÜRGőS: Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) önkormányzati rendelet módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

24. Egyebek


A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Tartózkodik

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

Napirend előtt megtörtént az Érd Egészségügyéért Díj átadása, illetve az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása.