Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. július 9-ei rendkívüli üléséről

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 09-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 15 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető,

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1.        Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság másik ügyvezető igazgatójának és felügyelő bizottsági tagjainak megválasztására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a megjelent képviselőket, megjelenteket, meghívottakat. Ismerteti a rendkívüli ülés napirendi pontját, megállapítja, hogy a Közgyűlés határozatképes.

Csornainé Romhányi Judit Ügyrendi hozzászólás: Az MSZP-DK-EGYÜTT képviselőcsoport vezetőjeként az SZMSZ szerint lehetőségük van 10 perces olvasási szünet kérésére, mivel a mai előterjesztés a délután folyamán került fel az EDTR rendszerbe, néhány képviselőtársának még nem volt ideje átolvasni, kéri a szünet elrendelését.

T. Mészáros András polgármester: Javasolja, hogy felolvassa az előterjesztést.

Szűcs Gábor képviselő: El tudják olvasni, az SZMSZ szerint lehetőségük van 10 perc szünet kérésére.

T. Mészáros András polgármester: Rendben, felteszi szavazásra a napirend elfogadását, majd 10 perc szünetet rendel el.

 

Tovább...