Jegyzőköny a Közgyűlés 2018. október 25-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. október 25-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit 

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Csehné Szrnka Hortenzia, a Pályázati Csoport vezetője, Galyasné Légrádi Ágota, a Humán Iroda Szociálpolitikai Csoportjának vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője. 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 13/2012. (III.27.) rendelet módosítására 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat az önkormányzat tulajdonában lévő lakások és helyiségek bérletére, valamint elidegenítésükre vonatkozó helyi szabályokról szóló 38/2003. (XII.02.) rendelet módosítására 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat a Földmunkás u. – Esztergályos u. – 0313 hrsz-ú ingatlan által határolt területre vonatkozó településrendezési eszközök - Településszerkezeti Terv, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv melléklete - módosítási eljárásában a véleményezési szakasz lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat a Fácán közi lakótelep közterületként használt „utcáinak” és kapcsolódó közmű létesítmények tulajdonjogi rendezésére 

 Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

6. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására irányuló pályázati eljárás eredményének megállapítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak 2018. évi bérleti díjának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város felülvizsgált Környezetvédelmi Programjának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat a Szociális Gondozó Központ létszámnövelésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

10. Javaslat pályázat kiírására az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat pályázat kiírására az Érd Megyei Jogú Város Intézményi Gondnokság intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Tankerületi Központ fenntartásában és működtetésében levő Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola intézményvezetői álláshelyének betöltésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat egy havi képviselői tiszteletdíj 50%-al történő csökkentésére

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

14. Javaslat a 2. számú iskolafogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

15. Javaslat a 12. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

16. Javaslat a 16. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

17. Javaslat a TündérPakk Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18.  Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

19. Javaslat Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2018. évi adományozására

Előadó: Dr. Veres Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

20. Javaslat a Pest Megye Önkormányzata által alapított legeredményesebb sportolói címek és kitüntetések adományozására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

21. Javaslat lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatásra tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

Tovább...