Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2018. szeptember 27-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. szeptember 27-én, a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit 

Meghívottak:

Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Csehné Szrnka Hortenzia, a Pályázati Csoport vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Sike Attila, a Városrendészeti Csoport vezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. képviselője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Tájékoztatók: 

  • Tájékoztató az önkormányzat által 2018. évben benyújtott pályázatokról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

  • Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás

felhasználásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester, Fodor Enikő diák-polgármester

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az 53/2016. (III.24.) határozattal elfogadott Településszerkezeti Terv, és a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására a 6-os főút – 6-7. sz. elkerülő út – M6 autópálya – Sulák patak csatornája által határolt területre vonatkozóan

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

6. Tájékoztató és helyzetjelentés a Modern Városok Program jelenlegi helyzetéről, és javaslat a további célok meghatározására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető igazgató, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

 

8. Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat pályázat benyújtására kerékpárút megvalósítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

10. Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat a Szociális Gondozó Központ magasabb vezetői teendőinek ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény által benyújtott pályázat jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó:Szabó Béla, a Városfejlesztési, Városüzemeltetési és Vagyongazdálkodási Bizottság elnöke

 

14. Javaslat a 10. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

15. Javaslat az iskolaorvosi feladatok pályáztatására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

16. Beszámoló a távhőszolgáltató 2017. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott:Bicskei Tibor ügyvezető, Érdhő Kft.

 

17. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

18. Javaslat Érd város névhasználatának megtagadása tárgyában hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Javaslat „vis maior” esetén károkat szenvedett magánszemélyek támogatása tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására (2 db)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

20. Javaslat házi szennyvízhálózat kiépítéséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

21. Javaslat lakhatáshoz kapcsolódó, rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési támogatás tárgyában meghozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

22. Javaslat házszám megállapító határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Tovább...