Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. július 10-ei rendkívüli üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. július 10-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott 17 képviselőből fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Csehné Szrnka Hortenzia Pályázati Csoportvezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, a közétkeztetésről, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjak megállapításáról szóló 83/2011. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

2. Javaslat az Érd, Erika u. 6. szám alatti 22284/2 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan hasznosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az „Önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” című kiírásra benyújtott pályázathoz kapcsolódó önerő átcsoportosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat a VEKOP-5.3.3-17 kódszámú „Fenntartható közlekedésfejlesztés Érden” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat az Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálásáról szóló 182/2017. (VI.22.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

7. Javaslat feladat-ellátási szerződés megújítására iskolai és ifjúsági fogászati alapellátás biztosítása érdekében

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

8. Javaslat a 4. számú házi gyermekorvosi körzet finanszírozásának kiegészítéséről szóló 87/2017. (IV.27.) határozat módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés rendkívüli ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Egy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja, mégpedig a „Javaslat a RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázatához szükséges döntések meghozatalára”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette a „Javaslat a RADO Kosárlabda Sportegyesület TAO pályázatához szükséges döntések meghozatalára” vonatkozó előterjesztést.

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Távol

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Veres Judit

Igen

 

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

 

Tovább...