Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. augusztus 31-ei rendkívüli üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. augusztus 31-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság Szolgálati Irodavezető, Bán Szvetlána Városfejlesztési és Városüzemeltetési Csoportvezető, Zsirkai László Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Szántó Erzsébet Gizella Érdi Sport Kft. ügyvezetője

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. Javaslat ingyenes közmű átadás-átvétel jóváhagyására az „M7 autópálya Érd – Iparos úti csomópont térségének közúthálózata, és tervezett áruházak infrastruktúrája, LED-es közvilágítási hálózat kiviteli terve” elnevezésű beruházás építése kapcsán

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a Szepes Gyula Művelődési Központ és a Csuka Zoltán Városi Könyvtár alapító okiratainak módosítására, valamint új státuszhelyekkel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat az Érdi Sport Kft-vel megkötött reklámszerződés módosítására

Előadó: Mórás Zsolt, a Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke

4. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft 2017. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Javaslat Érd Városi Sport Alapítvány jogutód nélküli megszüntetésére

Előadó: T. Mészáros András polgármester

6. Javaslat a Töhötöm utcában tervezett játszótér megvalósításáról szóló beruházási célokmány elfogadására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

NAPIREND ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a rendkívüli Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Felteszi szavazásra a napirendet.

Tovább...