Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2017. november 14-ei rendkívüli üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2017. november 14-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott rendkívüli üléséről.

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Antunovits Antal, Dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Tekauer Norbert, Dr. Veres Judit

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Irodavezető, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Horváth Andrea Városfejlesztési és Városüzemeltetési Irodavezető, Kovács Péter Barna projektvezető, Mészáros Mihály ÉKFI intézményvezető

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

1. - Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

- Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról 2006-2017 évekre vonatkozóan

- Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

- Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programban megvalósított vagyonelemek átvételére és a vagyonátadás nyomán fizetendő ÁFA megfizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról szóló 260/2016. (XII.22.) határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a Hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés rendkívüli ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Négy sürgős előterjesztés napirendre vételét javasolja. Az első a „Javaslat 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül naprendre vette a „Javaslat 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén” vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

T. Mészáros András polgármester: A második a „Javaslat az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül naprendre vette a „Javaslat az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

T. Mészáros András polgármester: A harmadik a „Javaslat az ipari parki fejlesztés megvalósítása érdekében az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül naprendre vette a „Javaslat az ipari parki fejlesztés megvalósítása érdekében az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére” című projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására” vonatkozó sürgős előterjesztést.

 

T. Mészáros András polgármester: A negyedik a „Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetőjének ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos nyilatkozat kiadására”. Szavazásra teszi fel a sürgős előterjesztés napirendre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül naprendre vette a „Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetőjének ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos nyilatkozat kiadásáravonatkozó sürgős előterjesztést.

 

A sürgős előterjesztések napirendre vételéről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen

 

Dr. Havasi Márta képviselő ügyrendi: A mai ülésnek előzménye van. Az október 26-ai Közgyűlés napirendjén szerepelt volna a ”Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről”, a

”Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról 2006-2017 évekre vonatkozóan”, a

”Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására”,a

”Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programban megvalósított vagyonelemek átvételére és a vagyonátadás nyomán fizetendő ÁFA megfizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára” vonatkozó előterjesztés.

A polgármester úr javaslatára az előterjesztések lekerültek a napirendről, mert a társ önkormányzatokkal addig nem sikerült egyeztetni. Azon az ülésen hangzott el, hogy ma rendkívüli Közgyűlés lesz, és azon fogják tárgyalni. Amennyiben hűek szeretnének maradni Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatához és nem csak szabadon értelmezik, akkor a 33. §rendelkezik a rendkívüli ülésről és hogy azon milyen napirendek tárgyalhatók. A 28. § pedig a sürgős előterjesztésekről rendelkezik. Sürgős előterjesztés kizárólag előre nem látható, gyors intézkedést igénylő ügyben, rendkívül indokolt esetben terjeszthető a Közgyűlés elé. A sürgősség megalapozottságát az előterjesztésben indokolni kell. A napirendre felvett 4 sürgős előterjesztés ezeknek a kritériumoknak megfelel. Ellenben a legfontosabb napirend, és amire össze lett hívva a rendkívüli ülés, az első napirend az egyetlen egy feltételnek sem felel meg, különös tekintettel arra, hogy novemberben lesz még rendes Közgyűlés. Az MSZP-DK-Együtt frakció nem kezdeményezi a napirendről való levételt, csak felhívja a figyelmet, hogy Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatát be kell tartani.

T. Mészáros András polgármester: Egyetért.

Dr. Csőzik László képviselő ügyrendi: Indítványozza, hogy ne ma tárgyalják az első napirendet, hanem a november 23-ai ülésen.

T. Mészáros András polgármester: A rendkívüli Közgyűlést pont az első napirend tárgyalása miatt hívta össze. Szavazásra teszi fel Dr. Csőzik László indítványát, hogy ne a mai rendkívüli ülésen tárgyalja a Közgyűlés a Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről”, a

”Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról 2006-2017 évekre vonatkozóan”, a

”Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására”, a

”Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programban megvalósított vagyonelemek átvételére és a vagyonátadás nyomán fizetendő ÁFA megfizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára”. Javasolja elutasítani az indítványt.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 4 igen szavazattal, 13 ellenszavazattal, 1 tartózkodás mellett elutasította az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Programra vonatkozó, első napirendként szereplő előterjesztések napirendről való levételét.

 

A javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Nem

Dr. Bács István

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Nem

Donkó Ignác

Nem

Fülöp Sándorné

Nem

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Nem

Kopor Tihamér

Nem

Mórás Zsolt

Nem

Pulai Edina

Nem

Simó Károly

Nem

Szabó Béla

Nem

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Tartózkodik

T. Mészáros András

Nem

Dr. Veres Judit

Nem

T. Mészáros András polgármester: Szavazásra teszi fel a módosított napirendet.

 

Tovább...