Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 4 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND: 

1. - Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás 2016. évi tevékenységéről

- Beszámoló az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Program megvalósításáról 2006-2017 évekre vonatkozóan

- Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítására

- Javaslat az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési és Szennyvíztisztítási Programban megvalósított vagyonelemek átvételére és a vagyonátadás nyomán fizetendő ÁFA megfizetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási megállapodásának módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a 2017. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározásáról szóló 260/2016. (XII.22.) határozat módosítására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

4. Sürgős előterjesztés – Javaslat 2017. évi rendkívüli önkormányzati támogatás igénylésére kötelezően biztosítandó műszakpótlék jogcímén

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

5. Sürgős előterjesztés – Javaslat az „Üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című projekt területének kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására

 

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

6. Sürgős előterjesztés – Javaslat az ipari parki fejlesztés megvalósítása érdekében az érintett terület kiemelt fejlesztési területté nyilvánítására és a településrendezési eszközök módosításának kezdeményezésére

 

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

7. Sürgős előterjesztés – Javaslat az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium intézményvezetőjének ismételt vezetői megbízásával kapcsolatos nyilatkozat kiadására

 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Nem

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen