NAPIRENDI ELőTT:

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 16 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Felteszi szavazásra a napirendet.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

NAPIREND:

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város 2017. évi költségvetéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

2. Javaslat a Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

3. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

4. Javaslat az érdi 18778/4 hrsz-ú (Érd Aréna melletti) ingatlannal klinkapcsolatos döntések módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Dr. Csőzik László

Távol

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Távol