Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019.december 19-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. december 19-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina a Közgazdasági Iroda vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, dr. Kertész Orsolya, a Személyzeti Csoport vezetője, Selyem Sándor, a Városrendészeti Csoport vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mészáros Mihály, az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény vezetője, Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója,  Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója, Borsitzky Kálmánné, a Kemencés és Lakoma Kft. ügyvezetője, Gárdos Attila, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. megbízott ügyvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

  • Pest Megye Népművészetéért Díjjal kitüntetett Kóka Rozália Magyar Örökség díjas mesemondó, népdal- és népmesegyűjtő, népdalénekes köszöntése

 

  • Javaslat a város közrendvédelmét és tűzvédelmét kiemelkedően ellátó rendőrök és tűzoltók elismerése

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 1. Javaslat az érdi „Trianon 100 Emlékév” programsorozat megrendezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság nem képviselő tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Tájékoztató az érdi köznevelési intézmények – iskolák – 2018/2019. tanévben végzett munkájáról

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

            Meghívottak:   Sárközi Márta, az Érdi Tankerületi Központ igazgatója

Pergel Antal, az Érdi Szakképzési Centrum főigazgatója

 

5. Rendeletalkotási javaslat az Önkormányzat 2020. évi átmeneti finanszírozásáról és költségvetési gazdálkodásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI.29.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet módosítására az ápolási díjra való jogosultság tekintetében

Előadó: Simó Károly települési képviselő

 

8. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek juttatásairól és támogatásairól szóló 24/2012. (V.7.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat a közalkalmazotti jogviszonyban álló mezőőrök, valamint a polgármesteri hivatallal munkaviszonyban álló munkavállalók béren kívüli juttatásai 2020. évi keretösszegének megállapítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat a Júlia utca - Vízöntő utca által határolt 078/170, 078/17 és 078/18 hrsz.-ú ingatlanok gazdasági fejlesztését célzó településrendezési szerződés elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

                            

11. Javaslat az Érdi Kincses Óvoda és Apró Falva Bölcsőde épületegyüttesének felújítása tárgyú projekt VEKOP-6.1.1-15-RD2-2016-00002 támogatási szerződéstől való elállásra

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat Érd Megyei Jogú Város lakáskoncepciójának elfogadására 

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

13. Javaslat a jegyző építésügyi igazgatási feladatainak átadásával összefüggő, a Magyar Állam javára történő ingatlan ingyenes felajánlására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat az Érdi Újság kiadói feladatainak ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetői munkakörére benyújtott pályázatok előzetes véleményezését végző személyek meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat hozzájárulás megadására helyi rádiós médiaszolgáltatási jogosultság megújításához

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat az „Ez a Minimum!” program végrehajtásához szükséges intézkedésekre

Előadó: Lengyel Péter frakcióvezető,

  Csornainé Romhányi Judit frakcióvezető-helyettes,

  Dr. Asztalos Éva frakcióvezető-helyettes „Szövetség Érdért” 

  képviselőcsoport nevében

 

18. Javaslat a klímavészhelyzet fennállásáról és a kapcsolódó teendőkről szóló nyilatkozat megtételére

            Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

19. Javaslat a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői 2020. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező stratégiai célok meghatározására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

20. Javaslat az ÉVSE támogatási kérelmével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Novák Ferenc, az ÉVSE elnöke

 

21. Javaslat az Érdi Galéria 2020. évi kiállítási- és rendezvénytervének, valamint pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Borsitzky Kálmánné ügyvezető, Kemencés és Lakoma Kft.

 

22. Javaslat a fogorvosi ügyelet szerződésének módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

23. Javaslat a Fészek Gyermekvédő Egyesülettel kötött szolgáltatási szerződés módosítására

            Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

24. Javaslat az önkormányzat fenntartásában lévő óvodák szakmai tevékenységének éves értékelésére

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

Meghívott: Lehoczki Anna Elvira, Érdi Kincses Óvoda intézményvezető

      Vincze Beáta, Érdi Szivárvány Óvoda intézményvezető

                  

25. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó munkatervének véleményezésére és az óvodák beszámolójának elfogadására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

26. Javaslat a Polgármesteri Hivatal, valamint az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési intézmények 2020. évi belső ellenőrzési terveinek jóváhagyására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

27. Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. II. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság tagjának megválasztására, és a Bizottság 2020. évre vonatkozó munka- és pénzügyi tervének jóváhagyására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, a Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

28. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

29. Javaslat a Csuka Zoltán Díj adományozására

            Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

30. Javaslat az Érdi Művészeti Díj adományozására

            Előadó: Gregus László, a Köznevelési, Művelődési és Ifjúsági Bizottság elnöke

 

31. Javaslat házszámrendező határozat ellen benyújtott fellebbezések elbírálására

            Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

Tovább...