NAPIRENDI ELŐTT: 

T. Mészáros András polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Felteszi szavazásra a napirendet. 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el: 

 

N A P I R E N D:

 

1. Rendeletalkotási javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat a környezetvédelmi alap 2019. évi felhasználására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat pályázat benyújtására a ”Víziközművek Állami Rekonstrukciós Alapjából nyújtható támogatásra” című felhívásra

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

4. Egyebek 

 

A napirend elfogadásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Antunovits Antal

Igen

Dr. Bács István

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Távol

Dr. Csőzik László

Igen

Demjén Attila

Igen

Donkó Ignác

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Dr. Havasi Márta

Igen

Kéri Mihály

Igen

Kopor Tihamér

Igen

Mórás Zsolt

Igen

Pulai Edina

Igen

Simó Károly

Igen

Szabó Béla

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

T. Mészáros András

Igen

Dr. Veres Judit

Igen