Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. január 31-ei üléséről

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. január 31-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről 

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Demjén Attila, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit 

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző; Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos; dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője; Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője; Dudás Erzsébet, a Lakosság- szolgálati Iroda vezetője; Csehné Szrnka Hortenzia, a Pályázati Csoport vezetője; Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője; Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész; Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője; Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője; Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője; Fekete Zoltán, az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője 

 

NAPIRENDI JAVASLAT: 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat Érd Megyei Jogú Város 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018. (II.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

3. Javaslat a Helyi Építési Szabályzatról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet Szabályozási Terve módosításának elfogadására a Tolmács utca Jegyző utca és 7. sz. elkerülő út közötti szakaszára vonatkozóan

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város több részterületére vonatkozó Településszerkezeti Terv és Helyi Építési Szabályzat módosítása véleményezésének lezárására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2018. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. - Javaslat az Érdi Városfejlesztési Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

- Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Szolgáltató közhasznú nonprofit Kft. üzleti terve alapján a szükséges önkormányzati forrás biztosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

7. Javaslat az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság könyvvizsgálójának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester 

 

8. Javaslat az „Érd-Érd alsó összekötő vágány” megvalósítása érdekében az érdi 19174 hrsz.-ú ingatlan és 19032 hrsz.-ú ingatlanból 275 m² területrész közterületből történő kivonására és értékesítésére (Gyakornok és Díjnok utca)

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

9. Javaslat az Érd, Diósdi út 83. szám alatti 12243 hrsz.-ú ingatlan térítésmentes átadására az Érdligeti Református Egyházközség részére, óvodaépítés céljára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat a VEKOP-6.1.1-15 kódszámú „Kisgyermeket nevelő szülők munkavállalási aktivitásának növelése” című pályázatok benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozatok módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester  

 

11. Javaslat a VEKOP-1.2.4-17 kódszámú „Az üzleti infrastruktúra fejlesztésének támogatása Érden” című pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester  

 

12. Javaslat a „Kerékpárutak létesítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása Pest megye területén” című felhívásra pályázat benyújtása tárgyában meghozott közgyűlési határozat módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester  

 

13. Javaslat az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14.Javaslat fiókgyógyszertár létesítésével kapcsolatos szándéknyilatkozat megtételére

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

15. Javaslat a 2. és az 5. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

16. Javaslat a 12. számú háziorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Bács István alpolgármester

 

17. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

18. Javaslat a munka törvénykönyve 2019. január 1. napján hatályba lépő egyes rendelkezései által biztosított intézkedések alkalmazásának mellőzésére

        Előadó: Csornainé Romhányi Judit, Dr. Csőzik László, Dr. Havasi Márta, Szűcs Gábor

 

19. Egyebek

 

Tovább...