Érd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

2030 Érd, Alsó utca 1.

Levélcím: 2031 Érd, Pf.: 31.

E-mail: onkormanyzat@erd.hu

Telefonközpont: 06-23-522-300

Ügyfélszolgálat: 06-23-522-301

Hivatali Kapu: ERDPH

KRID szám: 707189964

2019. június 27.

Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. június 27-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. június 27-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Antunovits Antal, dr. Bács István, Dr. Csőzik László, Csornainé Romhányi Judit, Donkó Ignác, Fülöp Sándorné, Dr. Havasi Márta, Kéri Mihály, Kopor Tihamér, Mórás Zsolt, Pulai Edina, Simó Károly, Szabó Béla, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, T. Mészáros András, Dr. Veres Judit

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina Közgazdasági Irodavezető, Körmöczi Józsefné Humán Irodavezető, Dudás Erzsébet Lakosság-szolgálati Irodavezető, Selyem Sándor Közterület felügyelet Csoportvezető, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit Jogi Irodavezető, Apáthy Zsuzsa Pályázati Csoportvezető, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Zsirkai László, az Érdi Városfejlesztési Kft. ügyvezetője, Bicskei Tibor, az Érdhő Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

NAPIREND ELŐTT

 

  • Az Érd Egészségügyéért Díj átadása
  • Az Érdi Települési Értéktárba került alkotók, javaslattevők és értékőrök részére oklevelek és megbízólevelek átadása

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

2. Javaslat a szociális ellátások helyi szabályairól szóló 7/2015. (II.27.)önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

3. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III.31.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

4. Javaslat Érd Ófalu – Duna-parti gyógy-, sport- illetve kulturális turisztikai beruházás megvalósításához kapcsolódó célokmányok elfogadására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

5. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Vízelvezetési rendszer fejlesztése II. ütemének, valamint az Érdligeti záportározó szabadidős célú hasznosításának megvalósításáról szóló beruházási célokmány módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

6. Javaslat az érdi 056 hrsz-ú (Beliczay ház), valamint az érdi 17775 hrsz-ú  (Sasvárosi orvosi rendelő) ingatlanok üzemeltetésbe adására, továbbá az érdi 0187/42, 0187/44, és a 0187/45 hrsz-ú (Gulyás tanya) ingatlanokat érintő beruházás projektkoordinátorának, üzemeltetőjének kijelölésére, és az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2019. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Zsirkai László ügyvezető, Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft.

 

7. Javaslat az Önkormányzat és az ÉTV Kft. között létrejött szerződés alapján a vízi közművek, műtárgyak díjának jóváhagyására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Útfejlesztési Koncepciója alapján további feladatok meghatározására

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

9.Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség által meghirdetett Óvodai Pályaépítési Program keretében benyújtott pályázattal összefüggő önrész átcsoportosításáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

10. Javaslat a Magyar Urbanisztikai Társaságba való belépésre 

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

11. Javaslat az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Központ intézményfejlesztési koncepciójának elfogadására, és a beruházás megindításához szükséges döntések meghozatalára

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

12. Javaslat az Érdi Kincses Óvoda intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására benyújtott pályázat elbírálására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

13. Javaslat intézményvezetői pályázat véleményezésére  

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

14. Javaslat Diósd Város Önkormányzatával kötött feladat-ellátási szerződés felülvizsgálatára és új ellátási szerződés megkötésére

Előadó: Simó Károly alpolgármester

 

15. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzat csatlakozására a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2020. évi fordulójához

Előadó: Kéri Mihály, a Köznevelési és Művelődési Bizottság elnöke

 

16. Javaslat a Magyarok Öröksége Alapítvány támogatására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

17. Javaslat a központi ügyelet szerződésének módosítására

Előadó: Dr. Bács István alpolgármester

 

18. Beszámolók:

 

  • Beszámoló a távhőszolgáltató 2018. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester  

Meghívott: Bicskei Tibor ügyvezető, Érdhő Kft.

 

  • Beszámoló az Érdi Települési Értéktár Bizottság 2019. I. félévben végzett munkájáról, valamint javaslat a Bizottság tagjának megválasztására

Előadó: T. Mészáros András polgármester

Meghívott: Hudák Mihály, az Érdi Települési Értéktár Bizottság elnöke

 

  • Beszámoló a városban működő civil szervezetek 2018. évi önkormányzati támogatásáról

Előadó: T. Mészáros András polgármester

 

19. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

20. Javaslat a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara Pest Megyei Elnökségének állásfoglalása ellen benyújtott kifogás elbírálására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

 

 

Tovább...