Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019. november 05-ei alakuló üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 5-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott alakuló üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 17 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András.

 

Meghívottak: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, Dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője,         Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Selyem Sándor, a Városrendészeti Csoport vezetője, Apáthy Zsuzsa, a Pályázati Csoport vezetője.

 

Perlaki Csilla moderátor: Tisztelettel köszönti az Érd Megyei Jogú Város Közgyűlésének alakuló ülésén megjelenteket, dr. Csőzik László polgármestert, a megválasztott képviselőket, minden kedves meghívott vendéget. Kéri a résztvevőket, énekeljék el közösen a magyar himnuszt, majd hallgassák meg az Európai Unió himnuszát.

 

Himnusz

Európai Unió Himnusza

 

 

Perlaki Csilla moderátor: Átadja a szót dr. Csőzik László polgármester úrnak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A jelenléti ív alapján megállapítja, hogy a közgyűlés 18 tagjából 17 fő jelen van - egy fő jelenleg külföldön tartózkodik - így az alakuló ülés határozatképes.Javasolja, hogy fogadják el a napirendet a meghívó szerint.

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról és eredményéről

 

- Polgármesteri megbízólevél átadása –

 

- Képviselői megbízólevelek átadása -

 

2. A települési képviselők eskütétele

 

3. A polgármester eskütétele

 

4. Köszöntőt mond dr. Erdei Árpád – Érden élő – volt alkotmánybíró, az Alkotmánybíróság egykori helyettes elnöke, egyetemi tanár, professor emeritus

 

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló, 31/2014. (XI.26.) rendeletének módosítására

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

SZÜNET

 

 

6. Javaslat alpolgármesterek megválasztására

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

7. Az alpolgármesterek eskütétele

 

8. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése bizottsági elnökeinek és tagjainak megválasztására

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

9. A bizottságok nem képviselő tagjainak eskütétele

 

10. Javaslat a polgármester illetményének és költségtérítésének megállapítására

Előadó: Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző

 

11. Javaslat az alpolgármesterek illetményének, költségtérítésének, a társadalmi megbízatású alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat a leköszönő polgármester és az alpolgármesterek végkielégítésével, és szabadságának megváltásával kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Dr. Csőzik László polgármester

 

13. A polgármester köszöntője

 

Tovább...