Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2019.november 28-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. november 28-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:Mecsériné dr. Szilágyi Erzsébet jegyző, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, dr. Kertész Orsolya, a Személyzeti Csoport vezetője, Fazekas József, a Városrendészeti Csoport csoportvezető helyettese, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Mádainé dr. Kovács Judit, a Jogi Iroda vezetője, Apáthy Zsuzsa, a Pályázati Csoport vezetője, Mészáros Mihály, az ÉKFI intézményvezetője, Pató Anna, az Érdi Tankerületi Központ szakmai helyettese, Molnár György, az Inter-Ambulance Zrt. igazgatója, dr. Boldog Anna, az ÉTH és az Érdi Sport Kft. ügyvezetője

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

  • dr. Aradszki András országgyűlési képviselő köszöntőbeszéde

 

  • települési képviselő és nem képviselő bizottsági tag eskütétele

 

  • Érd Város Szociális Munkájáért Díj átadása

 

  • Érdi Építészeti Nívódíjátadása

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló 5/2019. (II. 15.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat Érd Fundoklia-völgy természetvédelmi területté nyilvánításáról szóló 9/1999. (V. 21.) önkormányzati rendelet módosítására, a Kezelési Terv felülvizsgálatának elfogadására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

5. Javaslat folyószámlahitel-szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal kötött vagyonkezelési szerződés módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat a KEHOP-3.2.1-15-2016-00008 kódszámú „Komplex hulladékgazdálkodási rendszer fejlesztése Érd Város térségében, különös tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre” c. támogatásból vásárolt hulladékgyűjtő edények ÉTH Nonprofit Kft.-nek történő bérbeadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat az Érd 2402/4 helyrajzi számú „kivett közforgalom elől el nem zárt magánút” elnevezésére

          Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat egyes alapellátási körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat mentőtiszti szolgáltatás működtetésével kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

11. Javaslat a Tárnok Nagyközséggel kötött jelzőrendszeres házi segítségnyújtásról szóló szolgáltatási szerződés módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

12. Javaslat szolgáltatási szerződés megkötésére Tárnok Nagyközség Önkormányzatával hajléktalan személyek átmeneti ellátásának biztosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

13. Javaslat a városban működő nemzetiségi önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodások felülvizsgálatára, új megállapodások megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat egyes közgyűlési határozatok visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat a közösségi költségvetés bevezetésére Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatánál

Előadó: Simó Károly önkormányzati képviselő

 

17. Egyebek

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

18. Javaslat az önkormányzat kizárólagos tulajdonában, illetve tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságok tisztségviselőivel kapcsolatos döntések meghozatalára:

 

  • Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. ügyvezetője és felügyelőbizottsági tagjai visszahívása, új ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok választása, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosítása

 

  • Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság  felügyelőbizottsági tagjainak visszahívása, és további új ügyvezető és felügyelőbizottsági tagok választása, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosítása

 

  • Érd és Térsége Csatorna-szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagja visszahívása, új felügyelőbizottsági tag választása

 

  • Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelőbizottsági tagjai visszahívása, új felügyelőbizottsági tagok választása, valamint az alapító okirat ezzel összefüggő módosítása

 

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

 

17:00 órától KÖZMEGHALLGATÁS

 

 

Tovább...