NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Képviselő Társaim, jó reggel, jó napot! Köszönt mindenkit a mai rendkívüli ülésen. Sajnos öten hagytak el minket, öten távoztak: Tóth Tamás alpolgármester úr, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat legfiatalabb tagja, Boros József, Nagy Richárd az Érdi VSE játékosa, Ábel András helytörténész, illetve Bálint Gazda, Bálint Gyuri bácsi, aki valaha itt volt országgyűlési egyéni választókerületi képviselő-jelölt. Javasolja, hogy álljanak fel, és egy perces néma főhajtással emlékezzenek rájuk.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással emlékezett meg az elhunytakról.

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszöni szépen, foglaljanak helyet. A mai rendkívüli ülés egyetlen napirendi pontja a helyi adórendelet módosítása. Kéri, szavazzanak a napirendről akkor elsőként.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1. Javaslat a helyi adókról szóló 42/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Távol

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen