NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. évi pályázaton történő részvételről szóló 85/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátása céljából kiírt pályázat elbírálására létrehozott munkacsoport bővítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés rendkívüli ülése 17 fővel határozatképes, megnyitja a rendkívüli ülést. Jövő héten, csütörtökön 8:30-tól több napirendes, hosszabb rendkívüli Közgyűlést fog összehívni, a mai rendkívüli ülésen a határidős témákat tárgyalnak. Megkéri Simó Károlyt, hogy a mai rendkívüli ülésre beterjesztett két sürgős előterjesztését a jövő heti rendkívüli ülésre terjessze be.

 

Simó Károly képviselő: Visszavonja a 2 sürgős előterjesztését.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a napirendet.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

NAPIREND

 

 

1. Javaslat önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtására, valamint az önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása 2020. évi pályázaton történő részvételről szóló 85/2020. (VI. 17.) számú polgármesteri határozat visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság ügyvezetői feladatainak ellátása céljából kiírt pályázat elbírálására létrehozott munkacsoport bővítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

A napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen