Dr. Csőzik László polgármester: Elmondja, hogy a Modern Városok Program és az üzemeltetési feladatok terén bekövetkezett számszaki eltérések átvezetése megtörtént.

 

Simó Károly képviselő: Úgy hiszi, hogy ennél a napirendi pontnál is igazolódik az, amit már tavasz óta mondtak, hogy a Közgyűlésnek lett volna feladata, áprilisban 10 pontos akciótervet javasoltak, hogy végre tisztázzák azt a méltatlan és nem valós propaganda hadjáratot, hogy csak a bevételek csökkentek volna az önkormányzatnál. Itt látszik, amit a cég is leírt, hogy valóban a pandémia ideje alatt a sportlétesítmények üzemeltetésénél voltak olyan költségek, amelyek nem realizálódtak. Ugyanígy át kellett volna tekinteni, hogy azoknak a rendezvények, amelyeket nem lehetett megtartani, azoknak milyen költségei lettek volna, milyen kiadások nem realizálódtak. Akkor mindjárt kiderülne, hogy a hónapok óta hangoztatott propaganda, hogy a kormány elvenné a városok pénzét és ettől csődhelyzet állt volna elő, az ugye nem igaz. Gondosan kell gazdálkodni, át kell tekinteni. Ezeket a feladatokat más hasonló méretű önkormányzatoknál már május-június környékén elvégezték. Örülnek, hogy végre tisztán láthatnak és láthatják, hogy az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft-nél is áttekintették, hogy melyek azok a költségek, melyek azok a pénzek, amelyeket nem kérnek el az önkormányzattól. Arra biztatja a városvezetését, hogy a többi hasonló április-május hónapban küldött írásos javaslatok is megfontolandóak lettek volna. A jövőre nézve higgye el polgármester úr, hogy ők is azt szeretnék, hogy az önkormányzat költségvetése egyensúlya legyen, de ne tagadja már le polgármester úr és ne próbálja meg úgy beállítani, mintha nem érkezne elegendő forrás arra, hogy megfelelő, felelős és okos gazdálkodással egyensúlyba lehessen tartani a költségvetést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ebben nem értenek egyet. Bár olyan lenne a helyzet, hogy ezt elmondhatnák. Az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. a helyzet magaslatán volt a pandémia ideje alatt, előrehozta a karbantartási munkálatokat nagyon okosan, hiszen kihasználta ezt a rendelkezésre álló leállást, elvégezte azokat a munkákat, amelyeket nyáron kellett volna. Igazán nagy megtakarítást a státuszok változásával lehet elérni, ez pedig nem volt soha cél. Nyilvánvalóan a munkahelyek megőrzése, megvédése volt a cél. Ezen az ágon viszont mivel nem nyúlnak hozzá, így nincs megtakarítás sem. Szerinte ebből a helyzetből a Kft. kihozta a lehető legjobbat. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege

  • a Modern Városok Program terhére megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan 160.372.000 Ft;
  • az üzemeltetési feladatokra vonatkozóan 694.656.000 Ft.

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

101/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi üzleti tervének módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2020. évi módosított üzleti tervét elfogadja, amelyben az önkormányzat által biztosított forrás összege

  • a Modern Városok Program terhére megvalósuló fejlesztésekkel kapcsolatos feladatokra vonatkozóan 160.372.000 Ft;
  • az üzemeltetési feladatokra vonatkozóan 694.656.000 Ft.

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen