Dr. Csőzik László polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem volt, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2019. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek küldje meg.

Határidő:       határozat közlésére - 2020. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

102/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Városfejlesztési Kft. 2019. évi közszolgáltatási tevékenységére vonatkozó működési jelentés elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. részére 2019. évben a 2012/21/EU bizottsági határozat alapján nyújtott támogatásokról szóló beszámolót elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a beszámolót az európai uniós források felhasználásáért felelős miniszternek küldje meg.

 

Határidő:       határozat közlésére - 2020. szeptember 30.

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen