Dr. Csőzik László polgármester: A társulás lényegében kezdi befejezi a munkáját és gondoskodni kell a megfelelő módon történő megszüntetéséről. Most arról döntenének, hogy az önkormányzat lényegében saját kezébe venné át a Kft-t a társulás égisze alól, melyre lehetőséget nyújt a létesítő okirat.

 

Tekauer Norbert képviselő: Kérdezi, hogy pontosan milyen tevékenységet folytatott a cég, mi volt az, amit elvégzett munka, vagy nem végzett el, mi az, ami a tulajdonában van. A cég éves mérlegeit se látják. Kérdezi, hogy esetleg ez a cég is tőke problémával rendelkezik. Igazából nem tudnak semmit a cégről. A logikát érti, hogy a társulás kifut és akkor legyen ennek folytatása és akkor vegye át az önkormányzat, de kérdezi, hogy mit vesz át, nem tudják, hogy mit fognak átvenni. Kérdezi, hogy egyáltalán milyen tevékenységeket folytatott ez a cég. Ha jól emlékszik, akkor a céget arra alapították meg, hogy egy bizonyos komposzt telepet fog létrehozni, ahol egyedi technológiával fogja majd a szennyvíziszapot feldolgozni, ez a „gilisztás” projekt volt és olyan sok jót nem hallottak róla. Kérdezi, hogy ezzel most kisegítik a céget, vagy csak elkendőzik a múltat és megpróbálnak a jövőbe látni ezzel, mi ennek a végleges célja.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az előző városvezetés hozta létre a céget nyilván Kovács Péter Barna inspirációjára, amivel semmi baj nincsen. Nem érzi ördögtől valónak ennek a kft-nek a működését, szolgálja ezt a projektet. Az előterjesztésben szerepel, hogy üzemelteti az iszaptelepet, a zöldhulladék feldolgozót, az M6-os és 6-os közötti telephelyen működik. Amikor polgármester lett, benne is hasonló kérdések merültek fel. Nagyon profi gépparkkal, jó helyen és nagyon jónak tűnő munkatársi gárdával dolgozik a Kft. Szerinte van jövője, az önkormányzati céges innováció egyik forrása lehet. Szeretnék, ha ez megmaradna, nem a múlt eltörléséről van szó, meg kimentésről, hanem arról, hogy a megszűnőben lévő társulás vagyonát fel kell osztani a tagok között. A létesítő okiratban ezt a kérdést úgy rendezték, hogy ehhez nem kell megvárni a társulás konkrét megszűnését, hanem most miután ez kimerült, gyakorlatilag a megillető vagyonelemet már most át lehet helyezni az önkormányzathoz. Javasolja, hogy nézzék meg a telepet és ott helyben fel lehet tenni a kérdéseket. A Kft. jövője összefügg a KEOP programmal, a zöldhulladék feldolgozóval. Azt szeretné, ha ezt ők üzemeltetnék, nem más és ennek lehetne a zászlóshajója, fenntartója a Zöldhatár Kft. Az külön jó volna, ha bevételt is termelne a városnak. A vezetésének igen nagy ambíciói vannak arra nézve, hogy a tevékenységi kör szélesedjen.

 

T. Mészáros András képviselő: Elmondja, hogy ezt a Kft-t pontosan azért hozták létre, mert ahogy a társulás munkái csökkentek, a nagy léptékű csatornaépítés és a nagy léptékű felszíni vízelvezetés lehetőségei csökkentek, érdemes volt elgondolkozni azon, hogy az egyébként meglévő záportározó és egyebekkel meglévő szükséges munkát hogyan és miképp tudják elvégezni. A Zöldhatár Kft. elődje még, mint a társulás munkaszervezete az, aki megnyerte a norvég pályázatot, amin alapszik a zöldhulladék feldolgozásának a technológiája. Ennek a norvég pályázat segítségével dolgozták ki az egész technológiát. Az 1,3 milliárd Ft van és megnyerték a pályázaton, hogy magát a zöldhulladék modern és jó technológiájú kivitelezését meg tudják valósítani, a több milliárd Ft-os pénzekhez szokott cégek nem nagyon jelentkeztek az 1,3 milliárd Ft-os kicsiny munkára, vagy pedig olyan felárral, hogy nem érdemes belefeccölni, a pályázat elértéktelenedik. Ezért volt érdemes létrehozni a munkaszervezet által a Kft-t. Az 1,3 milliárd Ft-os zöldhulladék telep megvalósítási, kivitelezési munkáit fel tudják vállalni, egyrészt gyorsítja a dolgot, hiszen in-house beszerzés segítségével gyorsabban meg lehet ezt oldani, másrészt pedig jóval olcsóbbá teszi a dolgot, mintha közműépítéssel foglalkozó cégeket kellett volna ebbe bevonni. A munka, amit eddig elvégzett a Kft. lényegében a záportározó teljes elkészítése. Azért akartak ebben többségbe lenni, mert ezen munkák nagy része Érden történik már. A Társulás égisze alatt elkezdődött Diósdon, Tárnokon, Érden, most már csak Érden történik. Diósdnak és Tárnoknak már nincs érdeke, hogy benne legyenek a munkálatokba, a Kft-be. Tárnokot már tavalyelőtt kivásárolták, Diósdot is kiszerették volna vásárolni, de más egyéb probléma miatt erre nem került sor, de érdemes lenni megszerezni a maradék tulajdonrészt is a Kft-ből.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Néha megtörténik a csoda, hogy maradéktalanul egyetértenek valamiben. Ez most, az volt. Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kizárólagos tulajdonában lévő Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) (továbbiakban: Társaság)hárommillió forint névértékű üzletrészét - amely a Társaság törzstőkéjének 100%-át képviseli - ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kívánja átvenni.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén kezdeményezze a Társaság 1. pontban körülírt üzletrészének Érd Megyei Jogú Város részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló, valamint az érdi 0110/103, 0111/5 és 0111/6 hrsz-ú – ingatlanokon a Társulás vagyonkezelésének megszüntetéséről szóló döntés meghozatalát.

 

3. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti Társulási döntések megszületése esetén írja alá az ezekről szóló szerződéseket.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

103/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) 100 % -os üzletrésze tulajdonjogának megszerzéséről

 

 

  • Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd és Térsége Közműfejlesztési és Beruházási Önkormányzati Társulás (továbbiakban: Társulás) kizárólagos tulajdonában lévő Zöldhatár Komposzt Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (2030 Érd, Mária utca 1.) (továbbiakban: Társaság) hárommillió forint névértékű üzletrészét - amely a Társaság törzstőkéjének 100%-át képviseli - ingyenesen az Önkormányzat tulajdonába kívánja átvenni.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Társulási Tanács ülésén kezdeményezze a Társaság 1. pontban körülírt üzletrészének Érd Megyei Jogú Város részére történő ingyenes tulajdonba adásáról szóló, valamint az érdi 0110/103, 0111/5 és 0111/6 hrsz-ú – ingatlanokon a Társulás vagyonkezelésének megszüntetéséről szóló döntés meghozatalát.

 

  1. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat 2. pontja szerinti Társulási döntések megszületése esetén írja alá az ezekről szóló szerződéseket.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen