Tetlák Örs alpolgármester: Elmondja, hogy egy kényszerű helyzet megoldására törekednének azzal, hogy a Szociális Gondozó Központ gazdasági szervezete átkerülne az Intézményi Gondnoksághoz. Ezzel egyrészt humán erőforrás helyzetet tudnának rövid úton rendezni, másrészt a kiadási oldalon jelentős költségmegtakarítással is járna. A bölcsődék önálló intézményként való működtetése a cél az óvodákhoz hasonló rendszerben.

 

Simó Károly képviselő: Korábbi Közgyűlésen már említette és remélte, hogy szó esik arról, hogy mi történt az elmúlt fél évben. Megpróbált utánajárni, de sajnos nem sikerült. A pandémia ideje alatt a 106 jogsértően meghozott polgármesteri határozat egyike volt a Szociális Gondozó Központ, illetve az ezen a területen nagyon sok döntést hozott, amin vannak, akik átsiklottak, de elrejtve voltak igen komoly módosítások. Például a mai napig nem tudják, hogy milyen módon működik együtt a Szociális Gondozó Központ bizonyos civil szervezetekkel bizonyos feladatok ellátásában. Hogyan is működik, milyen ellátásokat nyújt a Szociális Gondozó Központ. Az, hogy kikerülnek alóluk a bölcsődék azt jelenti, hogy létrejön egy újabb vezetői státusz – ami lehet akár jó is, majd meglátják, hogy mi lesz ennek a következménye, vagy mi volt az oka. A finanszírozás tekintetében is lesznek ennek következményei, hiszen tudják, hogy a bölcsődei finanszírozás az egy kihívásokat rejtegető feladat. Lehet, hogy ez nem volt kellően átgondolva, de meglátják, hogy ez mit fog hozni. Kéri alpolgármester urat, hogy a következő Közgyűlésen beszéljen arról, hogy milyen változások történtek a feladatellátásban, mi az, amit kiszerveztek, milyen szerződéssel, kinek. Mert szerinte erről a megválasztott képviselőknek tudniuk kellene és nem fű alatt intézni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Semmilyen jogszabálysértő határozatokról nincs szó, ezt maximum csak ők gondolják, a kormányhivatal nem hozott ilyen állásfoglalást. Nem gondolja, hogy a Szociális Gondozó Központtal kapcsolatban komoly szakmai aggályok lennének. Kiválóan végezte a munkáját a pandémia alatt, nagyban hagyatkoztak a koordinációjára az adományok szétosztásában, tehát plusz feladatok kiosztásában is. Természetesen van ott, mit megnézni, nyilvánvaló, hogy van lehetőség racionalizálásra is. Ez az a terület, ahol a normatíva messze nem fedezi a kiadásokat. Ez az irány, ha elfogadják a képviselők, akkor szavatolja, hogy a lehető legracionálisabb formában, a lehető legköltségtakarékosabban tudják vinni ezt az ágazatot a továbbiakban.

 

Dr. Bács István képviselő: Nem érti, és nem látja tisztán, hogy miért lenne jó a bölcsődéket külön kiszervezni. Kérdezi, hogy ez költségvetésileg mekkora plusz kiadást jelent majd havi, illetve éves szinten, szükséges-e plusz munkaerő létrehozása, illetve számukra hely biztosítása. Az előterjesztésben az szerepel, hogy az új dolgozók elhelyezése a jelenlegi Intézményi Gondnokság (Budai út 14.) épületében a földszinten, az ott működő védőnői szolgálat áthelyezése. Kérdezi, hogy a védőnői szolgálatot hova kívánják helyezni, mikor kívánják onnan elhelyezni, mennyibe fog ez kerülni, illetve az ÁNTSZ előzetesen erre milyen véleményt mondott az új helyükre. Az előterjesztés utolsó mondata a következő: A munkakörök kialakításához szükséges tárgyi eszközök beszerzése. Kérdezi, hogy ez mennyivel fogja megterhelni a költségvetést. 3 költségvetési, illetve 2 elhelyezéssel kapcsolatos kérdést tett fel, az egyik pedig több ezer családot érintő.

 

Simó Károly képviselő: Nem azt mondta, hogy a Szociális Gondozó Központ nem végezte jól a feladatát, hanem azt mondta, hogy azok a polgármesteri határozatok, amelyek arról szólnak, hogy a tevékenységüket átszervezi, azokról nem kaptak elég információt. Akár még jók is lehetnének, hogyha tudnák, hogy miről is van pontosan szó, pontosan és részletesen látnák az együttműködési szerződéseket, megállapodásokat, már ha vannak ilyenek, illetve hogy hogyan szervezték át, hogy milyen szolgáltatásokat nyújt. A Topoly utcában a beruházás befejező szakasza kezdődik, aminek az volt a célja, hogy a Szociális Gondozó Központ szolgáltatásait, amit lehet, azt lényegében koncentrálják. Erről is jó lenne beszélni, hogy mi az irány, hol tartanak, hol lesznek elhelyezve, illetve az ennek kapcsán felszabaduló ingatlanokkal mi a terv, mi a szándék. Voltak már megkeresések, amit továbbított alpolgármester úrnak. Szerinte át kellene gondolni, hogy ezen a területen mi a cél, hova mennek tovább. Azt javasolta, hogy beszéljenek, és nem érti, hogy ezt polgármester úr miért vette támadó szándéknak. A képviselőknek felelősségük van abban, hogy lássák, hogy hova tart és milyen irányba a szociális rendszer.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez így teljesen másképpen hangzik. Benne van, beszéljenek róla, vitassák meg ezeket a feladatokat, a változtatási irányokat.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Nem látja akadályát, hogy a következő Közgyűlésen önálló napirendi pontként áttekintsék a Szociális Gondozó Központ működését. A bölcsődék az Intézményi Gondnokságból biztosan nem fognak kiválni, hiszen a Szociális Gondozó Központból tervezik az önállósítást. Az Intézményi Gondnokság a gazdasági feladataikat fogja végezni a jövőben. Egyébként a részleteket érintő kérdéseket nem vitatja, hogy jogosan felmerülő kérdések. Egyenlőre az irány meghatározásáról van szó. A részletes megvalósulás költségei, hozadéka további kidolgozást igényel, amit nyilvánvalóan meg fognak tenni. A Topoly utca Modern Városok Program.

 

Dr. Bács István képviselő: A határozati javaslatban szereplő határidők 2021. január 1., tehát 90 nap. Ha 90 napon belül át szeretnék valahova költöztetni a védőnői szolgálatot, akkor azért már nem ártana tudni, hogy hova szeretnék őket költöztetni, mit szól hozzá az ÁNTSZ, illetve hogy ez mennyibe fog kerülni, mert talán már meg kellett volna rendelni a költöztetést is, illetve helyiségek kifestését is, hogyha azt szeretnék, hogy január elsején már ott kezdjék a szolgáltatást. Első körös határozati javaslatként támogatható lenne, de nem ártana kidolgozni a részleteket ugyanis semmit nem látnak. Nem látják, hogy ez menyi pénzbe fog kerülni, hova költik el, melyik épületeteket, épületrészt fogják rendbe rakni, vagy pedig van hely, ahova be tudnák rakni. Minden elképzelhető, de semmit nem látnak.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jó, akkor csinálják azt, hogy ezt a témát továbbviszik és megnézik ingatlanfrontról, hogy a felszabaduló helyiségekkel mi lesz, a védőnői szolgálat, a volt tüdőgondozó épülete stb. Ezt megpróbálják az októberi rendes Közgyűlésre összeállítani. Évek óta a mindenkori városvezetés a Szociális Gondozó Központot nagyjából egy irányba viszi és szem előtt tartja, hogy ez egy nagyon fontos intézménye a városnak. Felteszi szavazásra a határozati javaslat I-et.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Szociális Gondozó Központ intézményi működésének alábbiak szerinti átalakításáról:

  1. A Szociális Gondozó Központ önállóan működő és gazdálkodási jogkörét módosítja és önállóan működő intézménnyé alakítja át 2021. január 1 napjától. Szociális Gondozó Központ gazdálkodási feladatait az Intézményi Gondnokság látja el.
  2. a Pöttöm Sziget Bölcsőde és az Aprófalva Bölcsőde 2021. január 1-jétől kiválik a Szociális Gondozó Központ intézményi szervezetéből. A bölcsőde önálló gazdálkodási jogkörrel a kiválást követően sem rendelkezik, gazdálkodási feladatait az Intézményi Gondnokság látja el.  

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez szükséges közgyűlési döntéshez terjessze elő:

- a Szociális Gondozó Központ és az Intézményi Gondnokság Alapító Okiratának módosítását; 

- a Bölcsőde Alapító Okiratát.

A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármestert a 368/2011. (XII.31.) 5. § bekezdése szerinti munkamegosztási megállapodás előkészítésére.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

110/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ intézményi működésének átalakításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért a Szociális Gondozó Központ intézményi működésének alábbiak szerinti átalakításáról:

 

  • A Szociális Gondozó Központ önállóan működő és gazdálkodási jogkörét módosítja és önállóan működő intézménnyé alakítja át 2021. január 1 napjától. Szociális Gondozó Központ gazdálkodási feladatait az Intézményi Gondnokság látja el.

 

  1. a Pöttöm Sziget Bölcsőde és az Aprófalva Bölcsőde 2021. január 1-jétől kiválik a Szociális Gondozó Központ intézményi szervezetéből. A bölcsőde önálló gazdálkodási jogkörrel a kiválást követően sem rendelkezik, gazdálkodási feladatait az Intézményi Gondnokság látja el.  

 

A Közgyűlés felkéri a Polgármestert, hogy a Közgyűlés soron következő ülésére a törzskönyvi nyilvántartásba vételhez szükséges közgyűlési döntéshez terjessze elő:

- a Szociális Gondozó Központ és az Intézményi Gondnokság Alapító Okiratának módosítását; 

- a Bölcsőde Alapító Okiratát.

 

A Közgyűlés felkéri továbbá a Polgármestert a 368/2011. (XII.31.) 5. § bekezdése szerinti munkamegosztási megállapodás előkészítésére.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. számú határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ létszámát 2021. január 1-től 165,5 főben állapítja meg.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

111/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ létszámának megállapításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szociális Gondozó Központ létszámát 2021. január 1-től 165,5 főben állapítja meg.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a III. számú határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézmény Gondnokság létszámát 2021. január 1-től 13 főben állapítja meg és a 2021. évi költségvetésben a személyi juttatáshoz szükséges fedezetet biztosítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

112/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az Intézményi Gondnokság létszámának megállapításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Intézmény Gondnokság létszámát 2021. január 1-től 13 főben állapítja meg és a 2021. évi költségvetésben a személyi juttatáshoz szükséges fedezetet biztosítja.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

 

Szünet után a Közgyűlés folytatja ülését.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Indítványozza, hogy a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványt érintő napirendeket vegyék előre és azokkal folytassák az ülést, felteszi szavazásra mindkét napirendi pont előre vételét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadta a „Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről” és a „Javaslat a gyepmesteri feladatok ellátására és állatmenhely működtetésére”című napirendek előre vételét.

 

 

A napirend módosításáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol