Dr. Csőzik László polgármester: Hozzáteszi, hogy mindenki nagyon szereti a Sirius Alapítványt, mindenki szereti a kutyákat, mindenki szeretné megmenteni a helyzetet, próbáljanak meg ne egymásra licitálni, hogy ki a nagyobb kutyabarát, illetve Sirius támogató, annál is inkább mert kikristályosodott a megoldás, mely úgy gondolja konszenzusos megoldás lesz.

 

Simó Károly képviselő: A napirendek sorrendjét megfelelőnek tartja, mivel a fontos a folytatás, fontos beszélni, hogy milyen tevékenységet végez a Sirius Alapítvány. A Sirius Alapítvány nem csak egy gyepmesteri telepet működtet, hanem egy menhelyet is. A kettőnek együtt van értelme és együtt tud úgy működni, mely plusz erőforrásokat behozni. Érdemes figyelni, ha valakinek elkerülte volna a figyelmét, azokra a plusz forrásokra, melyet a Sirius Alapítvány be tud hozni egy ilyen létesítmény működtetésébe, akár pénzben, akár az önkéntesek munkájában. Figyeljenek arra is, ami a gazdasági és a működési feltételeit jelenti, javasolja a beszámoló elfogadását, a következő napirend keretében részletesebben kifejti, hogy mire gondolt. 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Rendben, mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány beszámolóját az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről.

Határidő: határozat közlésére - azonnal

Felelős: Dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

114/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről szóló beszámoló elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítvány beszámolóját az ebrendészeti telep és állatmenhely 2019. évi működéséről.

 

Határidő:       határozat közlésére - azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen