Tetlák Örs alpolgármester: Az alapelképzelés az lett volna, hogy a Siriussal a lejáró 3 szerződést hosszabbítanák meg 2020. december 31-ig, azzal, hogy az egyeztetések során elhangzott, illetve a Sirius képviselőivel megállapodtak abban, hogy ezt a 3 hónapot arra szánnák, hogy a tavalyi évben kiírt közbeszerzés helyett egy olyan közbeszerzést tudjanak kiírni, olyan feltételrendszert, ami mindenkinek a hosszú távú boldogulására szolgálna. A szerződések változatlanul maradnának, a következő 3 hónapban nem lenne tehát változás. A Pénzügyi Bizottság javaslatára, hogy legyenek megengedőbbek az időponttal kapcsolatban, ha véletlenül a közbeszerzési eljárás nem zárulna le, adjanak meg másik határidőt, hogy a feladatellátás folyamatos legyen, valamint az állatmenhely működtetésében ne legyen törés. Ennek az elvével egyet is ért, és szerette volna befogadni, viszont a kollégák felhívták a figyelmét, hogy a közbeszerzési értékhatár szempontból viszont ez a megoldás nem lehetséges.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Annak nincsen akadálya, hogy közbeszerzési eljárás keretében kerüljön kiválasztásra, ez a jövőre vonatkozik, az egyik határozati javaslat is tartalmazza, hogy ki kell dolgozni, hogy milyen módon szeretné ezt a tevékenységet elvégeztetni az önkormányzat, tehát a közbeszerzési eljárás kiírásának nincs akadálya, erről szólna az egyik módosítási javaslat. Az időtartam vonatkozásában közbeszerzési értékhatár tekintetében nem tudnak hosszabb távú szerződést kötni, mivel akkor a nettó 15 millió forintos közbeszerzési értékhatárt átlépnék, ezt a tevékenységet egybe kell számítani a korábban megkötött szerződésekkel. A közbeszerzési értékhatár megsértésének elkerülése érdekében nem célszerű ezt az időtartamot hosszabb intervallumban meghatározni, természetesen annak nincsen akadálya, hogyha a szerződés megkötésére nem kerül sor, mert mondjuk eredménytelen a közbeszerzési eljárás, akkor januárban újra lehet ezt a napirendi pontot tárgyalni és ismét szerződéskötésre kerül sor a Közgyűlés jóváhagyásával, más formában.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Most ebben a formában rendben vannak a határidők tekintetében, tehát arra az átmeneti időre, amíg a közbeszerzési eljárás le nem folyik eredményesen, leszerződtek a Siriussal, arra vigyáznak, hogy az összege ne lépje át a közbeszerzési értékhatárt. 

 

Simó Károly képviselő: Bárcsak ilyen egyszerű lenne, azért van néhány téma, amit meg kell említeniük. A Sirius Alapítvány 15 éve működteti, mind a gyepmesteri telepet, mind a menhelyet együtt. Az elmúlt időszakban érdekes folyamatok indultak be. Idézni szeretne egy előterjesztésből, „az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény profiljába beleilleszthető lenne a fenti feladat ellátása, …..” az előterjesztő leírja, hogy még nincs engedélye a gyepmesteri telep üzemeltetésére az ÉKFI-nek. A II. határozati javaslat, ami benne volt az kikerült, de ez azt jelenti, hogy valahol van egy rejtett szándék arra, hogy a gyepmesteri telepet kivegyék a Sirius alapítvány kezéből, pedig az világos, hogy a kettő együtt működik. Próbálkozások történnek arra, hogy különböző indoklásokkal azt a konstrukciót, amit kidolgoztak, hogy mind az önkormányzatnak, mind 15 éve az önkormányzat partnereként közmegelégedésre dolgozó Sirius Alapítványnak is legyen garanciája, akkor megborítják az egész dolgot. Ha továbbra is különböző indoklásokkal visszacsempésződik, hogy a Sirius helyett az ÉKFI-t hozzák be, az nagyon-nagyon rossz megoldás lesz. Úgy gondolja, hogy garanciák kellenek, azért javasolták az olyan döntés meghozatalát, mely hosszabb távon garanciát ad mindenkinek. A Pénzügyi Bizottságon egyhangúlag fogalmazták meg javaslatukat. Ha 3 havonta elölről kezdődik a történet, ismét bizonytalanságokhoz vezethet, itt nem lehet egyik-napról a másikra azt mondani a Sirius Alapítvánnyak, hogy ennyi volt. Amennyiben komolyan gondolják, hogy partnerként tekintenek a Siriusra, akkor komoly garanciákat kellene adni, ezért javasolja továbbra is, hogy a Pénzügyi Bizottságon megfogalmazott konszenzust vigyék tovább, egyébként azt látja, hogy kezdenek lopakodva visszatérni arra a titkolt elképzelésre, hogy a gyepmesteri telepet átadják az ÉKFI részére, tudni kell, hogy innentől Érden a menhely működtetése sem lesz működőképes.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Értetlenül néz képviselő úrra, mert ilyen szándékot biztosan nem táplál vagy rejteget magában és máshol sem talált ennek követőjét. Az ÉKFI valóban meg van említve az előterjesztésben, de véleménye szerint csak elméleti lehetőségként, maga részéről biztosan nem ebben látja a jövő útját. Maga az előterjesztés szövege is tartalmazza, hogy nem alkalmas rá az ÉKFI. Amikor már végre megvan a megoldás ne gerjesszék újra a vitát.

 

Tetlák Örs alpolgármester: A városvezetésnek egyöntetű szándéka és a Sirius vezetőivel sem beszéltek másról, minthogy kialakulhasson az a keretrendszer, melyben hosszú távon tudnak egymással együttműködni és nyilván mindenekelőtt az állatmenhelyen lévő kutyáknak az életében különösebb változás ne következzen be. A gyepmesteri telep és az állatmenhely üzemeltetése változatlanul azon egyszerű oknál fogva van ketté választva, mert az egyik kötelező feladat a másik pedig szabadon választott, ami mindenki megelégedésére közös akaratból fog a továbbiakban is működni. Azt a törvényi szabályozást nem tudja átlépni, amikor van egy értékhatár és e fölé nem mehetnek, közbeszerzést kénytelenek kiírni. A szándékot és az akaratot ez nem befolyásolja. Biztos abban, hogy miután folyamatos az egyeztetés, különösebb akadálya nem lesz, hogy a Sirius Alapítvánnyal hosszú távon is ugyanígy maradjon az együttműködés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A bizottságok meghozták a határozati javaslatot, mely egyetértés övez, azt fogják előterjeszteni szavazásra, véleménye szerint megvan a megoldás.

 

T. Mészáros Andás a Pénzügyi Bizottság elnöke: Az előterjesztő a Pénzügyi Bizottság javaslatát befogadja az előterjesztésbe, mert ez a megoldás lényege, azonban az előbb úgy hangzott, mintha valamilyen okból kifolyólag nem tudná befogadni.

 

Dr. Bács István képviselő: Idéz az előterjesztésből: „Az Érdi Közterület-fenntartó Intézmény profiljába beleilleszthető lenne a fenti feladat ellátása, ugyanis alapító okirata szerint alaptevékenységként ellátja a város- és község gazdálkodást, amely a fenti tevékenységeket teljesen lefedi…. Az intézménynek azonban meg kell szereznie az állategészségügyi hatóságoktól a telep működtetéséhez szükséges engedélyeket illetve a Sirius Állat- és Természetvédelmi Alapítványnak is szüksége van pár hónapra ahhoz, hogy az ingatlant eredeti állapotban az önkormányzat birtokába visszaadja.” Polgármester úr azt mondta, hogy a Siriussal elégedett, ahogy a város lakossága is, mindannyian azt szeretnék, ha a Sirius az eddig megszokott rendben ellátná ezt a feladatot. Kérdezi, hogy ez nem egy hivatalosan feltöltött irat, amit az EDtR rendszerből töltött le.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Az idézet úgy szól, hogyAz Érdi Közterület-fenntartó Intézmény profiljába beleilleszthető lenne a fenti feladat ellátása, … ugyanakkor számos engedély beszerzésére szüksége lenne az üzemeltetési feladatellátáshoz, és a megfelelő szakemberállománnyal sem rendelkezik jelenleg”. Továbbá a határozati javaslatok sem arról szólnak, hogy az ÉKFI-nek át szeretnének valamit adni, azon lehet gondolkozni, hogy a bekezdés bennmaradása szerencsés megoldás-e, de a lényegen nem változtat. Kérdése jegyző asszonytól, hogy van-e annak jogi akadálya, hogy a Pénzügyi Bizottság egyébként általa befogadható javaslatát befogadják, vagy a közbeszerzési értékhatár miatt erre nincs lehetőség?

 

Dr. Csőzik László polgármester: A telepnek az önkormányzat a tulajdonosa, ha nincs üzemeltető partner, akkor a kötelezettség és a jog visszaszáll az önkormányzatra, hogy üzemeltessék, akkor kerülne képbe az ÉKFI, de ezt senki nem akarja, ez úgymond a vészforgatókönyv nem a szándék. Problémák lesznek a határidővel időközben, mivel ez túlfut a határon.

 

Dr. Bács István képviselő: Ő a gyepmesteri telep 1.1-es változatát olvasta fel, a képviselőkhöz pedig jelenleg nem ez a verzió került feltöltésre a Közgyűlésre, ez nagyon rövid ideig volt megtalálható az EDtR-ben, ebben tényként van rögzítve, hogy profiljába beilleszthető a fenti feladat. Arra kíván reflektálni, hogy polgármester úrnak azzal a kijelentésével, mely azt mondja, hogy a városvezetés egyik tagjában sincs meg a szándék, hogy a Siriust innen kirakja és az egész tevékenységet átadja az ÉKFI-nek, ebből az előterjesztésből, - mely már nem elérhető az EDtR-ben- nem ez olvasható. Célszerű lenne úgy meghatározni a határidőt, hogy egy fix időponthoz kössék, amikor biztosan lefolytatható a közbeszerzés, hogy ne az legyen, hogy mondjuk január 5-én eredményt hirdetnek a közbeszerzésre és rá következő nap már nem ő lesz aki működteti a telepet. A január 1-jére ez nyilván nem lenne megvalósítható.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az a kérdés, hogy mi a leghosszabb időpont, mely értékhatáron belül tartja az átmeneti megbízást és még belefér az is, hogy a közbeszerzési eljárás eredményét meghirdessék és elinduljon az új jogviszony? Jegyző asszony azt mondta, hogy a 15 millió forintot kell kiszámolni. Az év végéig terjedő időszak bőven 15 millió forint alatt van. Az eddig eltelt idő is beleszámít. A Pénzügyi Bizottság annyiban engedjen, hogy az év első 4 hónapjáig legyen meghatározva, ne 2020. június 30-ig.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Annak semmi akadálya, hogy a 2020. december 31. biztonsággal elfogadható legyen, tekintettel arra, hogy ebben az évben ilyen tartalmú szolgáltatási tevékenységre kötött tevékenységek összértékét összeadták, és erre tekintettel mondták azt, hogy ebben az évben még belefér a közbeszerzési értékhatárba, de következő évre már nem tudnak átnyúlni. Nemcsak a feladat-ellátási szerződést kell nézni, amit most 3 hónapja alkalmaztak először, hanem a teljes év szolgáltatási idejére megkötött szerződések értékét. A hivatal részéről a biztonsággal vállalható és szabályos szerződési időtartam év vége.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tehát a közbeszerzés biztonsággal levezényelhető ez idő alatt.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Amennyiben a közbeszerzési eljárást elindítják, meglátása szerint az két hónapon belül le tud zárulni, utána még mindig lesz ideje a Siriusnak, úgy gondolja, hogy indul ajánlattevőként, amennyiben nem, akkor természetesen még egyszer Közgyűlés elé kell hozni az előterjesztést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A Közgyűlés egésze azt várja a Hivataltól, hogy ez tényleg legyen így végrehajtva.

 

T. Mészáros András képviselő: Egybe kell számítani a feladat-ellátási szerződést a támogatási szerződéssel?

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Magának a gyepmesteri feladatnak, mint szolgáltatásnak az értékét adják össze, azzal az üzemeltetési szerződéses értékkel, ami ebben az évben már a Siriussal volt több alkalommal. Tehát a támogatás, amit az alapítvány kap nem egybe számítandó.

 

T. Mészáros András képviselő: Tehát a 880 ezer forint, hogy hányszor van meg a 15 millió forintban, melyhez hozzá kell adni az üzemeltetési szerződés főösszegét. Azért kérdezi, mert a Pénzügyi Bizottság javasolta, hogy 2021. június 30. legyen a határidő, ezt kellene úgy kihozni, hogy 2020. december 31-et követően, de 2021. június 30. között legyen egy határidő, amikor még szabályosan beleférnek, illetve elég legyen, hogy a jogszabályoknak megfeleljenek. Amennyiben az üzemeltetési szerződés nem éri el a 3 millió forintot, és a megmaradt 12 millió forintot elosztják 880 ezer forinttal, akkor minimum 12 hónap áll rendelkezésre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Úgy látja, hogy 2019. augusztus 1-ről indult, az elmúlt év 7,8 millió forint, az idei évre van 2020. május 1-től június 30-ig, 3,1 millió forint, majd július 1-től, szeptember 30-ig 2,6 millió forint, mely 13 millió 560 ezer forint.

 

T. Mészáros András képviselő: Akkor ki sem tudják írni a közbeszerzést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem a közbeszerzést írnák ki 1,5 millió forintra.

 

T. Mészáros András képviselő: Vegyék le a napirendet és tisztázzák a rendkívüli ülésre, hogy összeghatár tekintetében jelenleg hogy állnak.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Ebben az évben volt 7,8 millió forintra szerződés kötve, majd ennek volt utána folytatása üzemeltetési szerződés keretében 3,120 millió forint összegben, majd szétválasztották a gyepmesteri feladatok ellátásának tevékenységére az eddig komplexen kezelt tevékenységet, melynek értéket 2,640 millió forint, ez így összesen 13,560 millió forint, tehát 1,440 marad.

 

T. Mészáros András képviselő: Tehát jegyző asszony azt mondta, hogy a támogatási és a feladat-ellátási szerződés szétbontható, a támogatási szerződés határideje legyen 2021. június 30., a másik részére pedig tartsák be a 15 millió forintos értékhatárt, így meglenne a garancia a Sirius Alapítvány részére is.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: A szerződéses konstrukció szétválasztását a belső arányok módosításával lehet korrigálni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: 10 perc szünetet rendel el.

 

A Közgyűlés ülése szünet után folytatódik.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Leveszi a napirendről az előterjesztést, a Pénzügyi Bizottsági állásfoglalás átrajzolta a képet, hosszabb előkészítést igényel az előterjesztés, október 1-jén még pont időben lesznek a rendkívüli Közgyűlés ülésére, jövő héten folytatják.

 

Simó Károly képviselő: Úgy látja, mindenki a megoldást keresi. Javasolja, hogy gondolják végig, miért kerültek ebbe a helyzetbe, véleménye szerint nem ez volt a szándék, ezt a tényezőt ki kell venni, ne Tetlák Örs alpolgármester úr tárgyaljon, mert akkor továbbra sem lesz megoldás. Továbbá felmerült benne a kérdés, hogy biztosak-e abban, hogy a Sirius nem nyújt be pályázatot, mi van ha nem megfelelő garanciákkal van kiírva a pályázat, javasolja, hogy a következő ülésre a megfelelő emberek tárgyaljanak és megfelelő garanciát nyújtsanak minden félnek, hogy ez a szolgáltatás, mely a város lakóinak fontos megfelelő minőségben legyen elvégezve.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem szeretné, ha elvitatnák Tetlák Örs alpolgármester úrtól a jóindulatot, a tisztességet és a kompetenciát, azért nem szeretett volna ő tárgyalni, mert pozitív irányba elfogult, ismerteti az előzményeket, innen is fogadott örökbe kutyát, úgy gondolja, hogy ez a téma annak az alpolgármesternek a hatáskörébe tartozik, aki egyébként is a zöld ügyekkel foglalkozik, az állatvédelem pedig egyébként is a hatásköre. A háttérben van egy nagyon derekasan elvégzett munka, egy teljesen humánus  és odaadó a Sirius részéről, mely életformájukká vált, mindenki azt szeretné látni, hogy a Sirius viszi tovább, de ezt nehéz volt a jog nyelvére is lefordítani.

 

Tetlák Örs alpolgármester: Meg lehet próbálni rákenni, hogy történt egy számítási hiba, ez egy nem jól sikerült előterjesztés, ilyen előfordul, ezért elnézést kérnek a Siriustól, Simó Károly képviselő szokásos sugalmazását határozottan visszautasítja, hogy bármilyen ellensége lenne az állatvédelemnek, vagy akár a Siriusnak, vagy az állatmenhely üzemeltetésének.