Tetlák Örs alpolgármester: Az idei évben sajnos a babaliget megvalósulásának kiszemelt területnek munkaterület jellege megakadályozza, hogy bármilyen közösségi eseményt szervezzenek, melyhez a covid is hozzájárul, nem lehet megmondani, hogy mi következik járvány szempontjából. Hozzáteszi, hogy ez 10 éve folyó program volt, mely sajnos 2019. év végére megszűnt, tehát a Gemenci erdő már nem tudja biztosítani ezeknek a fáknak az ingyenes biztosítását a program számára, több helyről kértek ajánlatot, melyek az előterjesztésben is szerepelnek. Az előterjesztésbe befogadja Fülöp Sándorné javaslatát, hogy azon családok, akik otthon szeretnének a gyermekül születése alkalmából fát ültetni azok megtehessék, és az Elvira majorral együttműködve gyümölcsfákat osztanának októberben.

 

Simó Károly képviselő: Januárban, amikor elvi nyilatkozatról döntöttek úgy tudták, hogy az önkormányzatnak ez nem fog pénzbe kerülni, amennyiben ez változott nyilván ezt a pénzt rá kell szánni, mert ez egy fontos cél. Egy éve volt egy Közgyűlési döntés a teljes településre vonatkozó fásítási programról, melynek egy része a babafa program, ami akár közösségi ültetés, vagy a saját telken, aki szeretné ültetni. Kérdése, hogy miért nem történik előrelépés a többi közterülettel kapcsolatban, hiszen sokan megkeresték az ingatlanok előtt történő parkosítással, többen vállalnák, hogy ezeket gondoznák, ezzel is foglalkozni kellene az egész városra kiterjedően.

 

Dr. Bács István képviselő: Ő is az eredetileg ingyenes voltára kívánta volna felhívni a figyelmet. Hozzáteszi, már csúsznak egy évet, és csak jövőre kerül megvalósításra, ha jól sejti mintegy 4 millió forintot kellene betervezni 650 fára vonatkozóan, ebbe beletartozik, amit az Elvirából vennének gyümölcsfa, benne van a fák szállítása, illetve hogy fognak elszámolni azokkal a gyümölcsfákkal, melyeket leosztva 6223 forintos átlagáron fognak kiadni a lakóknak, hogy ültessék el a kertjükbe, hogy fogják ellenőrizni közbeszerzésileg ezt a vagyont?

 

Tetlák Örs alpolgármester: A kertek felügyeletével például dr. Bács Istvánt meg lehetne bízni, mert azt írta szívesen nézeget be kertekbe. A Gemenci program 10 éven keresztül zajlott, amikor ingyenesen biztosítottak fát ebben a programban, ebben Érd nem vett részt, addig ez a program nem volt fontos. Hozzáteszi, hogy a papi földeken kialakításra kerülő záportározó fásítása kapcsán sem merült ez fel. A Fenntarthatósági Bizottsági ülésen nemrégiben hangzott el a javaslat, ezt az ültetési időszakra meg fogják valósítani.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évtől kezdődően a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által indított „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” elnevezésű programhoz csatlakozva az előző évben született minden olyan gyermek részére, akiknek első létesített lakóhelye Érd, az érdligeti szabadidőpark (záportározó) területén az adott év október 31. napjáig egy lombhullató facsemete díszfát ültetéséről gondoskodik.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 2021. évtől a facsemete ültetés költségének (2021-ben 3.185.000,- Ft + ÁFA összegnek) - a város mindenkori költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

116/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

Érd Megyei Jogú Város területén „Babafák” ültetéséről

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat 2021. évtől kezdődően a Gemenci Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által indított „Minden születendő gyermeknek ültessünk egy fát!” elnevezésű programhoz csatlakozva az előző évben született minden olyan gyermek részére, akiknek első létesített lakóhelye Érd, az érdligeti szabadidőpark (záportározó) területén az adott év október 31. napjáig egy lombhullató facsemete díszfát ültetéséről gondoskodik.

 

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy 2021. évtől a facsemete ültetés költségének (2021-ben 3.185.000,- Ft + ÁFA összegnek) - a város mindenkori költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A televíziónézők kedvéért hozzáteszi, hogy arról döntöttek, hogy az önkormányzat a jövő évtől kezdődően a Erdő- és Vadgazdaság Zrt. által indított „minden születendő gyereknek ültessünk egy fát” elnevezésű programhoz csatlakozik, és az azt megelőző évben született minden olyan gyerek részére, akinek első létesített lakóhelye a városunk, az Érdligeti záportározó területén az adott év október végéig egy lombhullató facsemete, díszfa ültetéséről gondoskodik. A Közgyűlés felkérte a polgármestert, hogy 2021. évtől a facsemete ültetés költségének (2021-ben 3.185.000,- Ft + ÁFA összegnek) - a város mindenkori költségvetésébe történő betervezéséről gondoskodjon.