Tetlák Örs alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést, dr. Szigetvári György nyugdíjba megy és árulja a praxisát, a Dr. Romics László Egészségügyi Intézménnyel együttműködve és a feladatot kiadva a helyettesítést meg tudják oldani. Mindannyiuk érdeke az lenne, ha a praxis átadás és az új rendelés indulása minél hamarabb megtörténhetne, ezért ha lenne olyan háziorvos, aki szeretne Érden praktizálni jelentkezzen.

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, úgy dönt, hogy az önkormányzat az érdi 5. számú háziorvosi körzet helyettesítését a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény útján látja el.

A Közgyűlés felkéri az Intézmény Főigazgatóját - az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében – a szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek kezdeményezésére történő szerződésmódosítást is.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

117/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az 5. számú háziorvosi körzet helyettesítéssel történő ellátásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, úgy dönt, hogy az önkormányzat az érdi 5. számú háziorvosi körzet helyettesítését a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény útján látja el.

 

A Közgyűlés felkéri az Intézmény Főigazgatóját - az egészségügyi alapellátás biztosítása és annak finanszírozása érdekében – a szükséges valamennyi jognyilatkozat és kötelezettségvállalás megtételére, ideértve a működést engedélyező, valamint a finanszírozást biztosító szervek kezdeményezésére történő szerződésmódosítást is.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen