Tetlák Örs alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést. Dr. Deák Tamás szintén bemutatkozott a Szociális és Egészségügyi Bizottság ülésén, akit egyhangúlag támogatott a bizottság.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra a javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal  (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.)a 11. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2019. június 17-én megkötött feladat-ellátási szerződést -dr. Darvas Julianna praxisjogának  elidegenítésére tekintettel - 2020. október  31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

120/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a 11. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában megkötött feladat-ellátási szerződés megszüntetéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal  (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos utca 22.)a 11. számú vegyes alapellátási fogorvosi körzet alapellátási feladatainak ellátása tárgyában 2019. június 17-én megkötött feladat-ellátási szerződést - dr. Darvas Julianna praxisjogának  elidegenítésére tekintettel - 2020. október  31-ei hatállyal közös megegyezéssel megszünteti.

 

Határidő:        azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti a javaslatot. Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos út 22.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Deák Tamás fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

2.  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Deák Tamás fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Deák Tamás fogorvos az érdi 11. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

121/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére feladat-ellátási szerződés megkötéséről

 

 

1. Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az érdi 11. számú vegyes fogorvosi alapellátási körzet fogorvosi feladatainak területi ellátási kötelezettséggel történő végzésére a Szép és Ép Fog Fogászati Korlátolt Felelősségű Társasággal (cégjegyzékszám: 13-09-150823, székhely: 2225 Üllő, Kossuth Lajos út 22.) feladat-ellátási szerződést köt öt éves határozott időtartamra, amennyiben a tevékenység személyes ellátását vállaló dr. Deák Tamás fogorvos a praxis tekintetében a praxisengedélyt megszerzi.

 

2.  Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1. pontban foglalt tárgyban előszerződést köt dr. Deák Tamás fogorvossal annak érdekében, hogy dr. Deák Tamás fogorvos az érdi 11. számú vegyes fogorvosi praxisra vonatkozó praxisengedély iránti kérelmét az illetékes hatóságnál benyújthassa. 

 

3. A Közgyűlés hozzájárul, hogy a Szép és Ép Fog Kft. a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződést kössön.

 

Határidő:        folyamatos

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen