Tetlák Örs alpolgármester: Ismerteti az előterjesztés tartalmát. A határozat alapján az Ifjúsági Önkormányzat 4 iskolai alapítvány támogatásáról döntött bruttó 400 ezer forint összegben.

 

Simó Károly képviselő: A Köznevelési, Művelési és Ifjúsági Bizottság ülésén felmerült, hogy okos bútorra szavazott meg az Ifjúsági Önkormányzat finanszírozást, mely nem azt jelenti, hogy nincs bútor az iskolákban, hanem az okos bútor más jellegű, ha ők ezzel szeretnék az iskolájukat támogatni azt el kell fogadni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Bolyai János Alapítvány részére sportszerek és játékok beszerzéséhez 400.000 forint összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú rendelet 20. mellékletének 7. sorában biztosított.

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

123/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a Bolyai János Alapítvány részére támogatás biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Bolyai János Alapítvány részére sportszerek és játékok beszerzéséhez 400.000 forint összegű támogatást biztosít.

 

A támogatás fedezete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú rendelet 20. mellékletének 7. sorában biztosított.

 

Határidő: a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Tusculanum Alapítvány részére iskolai padok beszerzéséhez 400.000 forint összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú rendelet 20. mellékletének 7. sorában biztosított.

Határidő:        a támogatási szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

124/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a Tusculanum Alapítvány részére támogatás biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Tusculanum Alapítvány részére iskolai padok beszerzéséhez 400.000 forint összegű támogatást biztosít.

 

A támogatás fedezete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú rendelet 20. mellékletének 7. sorában biztosított.

 

Határidő:        a támogatási szerződés aláírására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Hóangyal Alapítvány részére moduláris tábla, sporteszközök és cipőszárító tálcák beszerzéséhez 400.000 forint összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú rendelet 20. mellékletének 7. sorában biztosított.

Határidő:        a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

125/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a Hóangyal Alapítvány részére támogatás biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Hóangyal Alapítvány részére moduláris tábla, sporteszközök és cipőszárító tálcák beszerzéséhez 400.000 forint összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú rendelet 20. mellékletének 7. sorában biztosított.

 

Határidő:        a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a IV. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére digitális eszközök beszerzéséhez 400.000 forint összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú rendelet 20. mellékletének 7. sorában biztosított.

Határidő:        a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

126/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

a Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére támogatás biztosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontjában foglalt hatáskörében eljárva, a Parkváros Gyermekeiért Alapítvány részére digitális eszközök beszerzéséhez 400.000 forint összegű támogatást biztosít.

A támogatás fedezete Érd Megyei Jogú Város 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 28.) számú rendelet 20. mellékletének 7. sorában biztosított.

 

Határidő:        a támogatási szerződés aláírására - 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen