Szűcs Gábor alpolgármester: Jelen van a Közgyűlésen Bicskei Tibor, aki a távhőszolgáltató 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról szóló beszámoló miatt van jelen, javasolja, hogy ezt a napirendet vegyék előre.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Valóban, bár az ülés elején megkérdezte, hogy van-e ilyen jellegű kérdés, de akkor az óvodákra vonatkozó munkaterv véleményezést még tárgyalják meg.

 

dr. Bács István képviselő: Polgármester úr, mint oly sokszor említette az elmúlt időszak óvoda építésében jelentős szerepet játszott a Közgyűlés. Az elmúlt 13 év alatt körülbelül 600 új óvodai férőhely létesült, 1500 újulhatott meg. Örültek ennek, hiszen 2019-ben valamennyi óvodába jelentkező és beiratkozó gyereket sikerült felvenni, úgyhogy megfeleltek a hatályos előírásoknak, ahogy a m2 szükségleteknek is. Olyan hírek jutottak el hozzájuk, hogy néhány óvodában a tornaszobák lettek átalakítva és ott óvodai-nevelő oktató tevékenység folyik. Mit szólt ehhez a felügyelő Járási Hivatal, illetve a jogszabályban előírt feltételeknek, hogy tudnak az óvodák megfelelni, hiszen ebben az esetben az egy főre vetített m2 sem feltétlenül vannak meg?

 

Körmöczi Józsefné Humán irodavezető: A hír igaz, elmondja, hogy a Covid vírus miatt a minisztérium teljesen más eljárást tett kötelezővé az önkormányzatoknak. Az idén elmaradtak a beiratkozások, minden gyermeket fel kellett venni, aki Érdre be van jelentkezve. Ebből adódott, hogy jelenleg nem tudták biztosítani a csoportszobákban a felvételt, ezért 3 intézményben új csoportszobák kerültek kialakításra, ezek az Erdőszéle-, a Szivárvány-, és a Napsugár Óvoda. Felettes szerv, mint a Járási Hivatalt nem keresték meg, mivel nem működési engedély köteles az önkormányzat fenntartásában működő óvoda, azonban megkeresték az ÁNTSZ-t és a Katasztrófavédelmet és mindkét szakhatóságtól azt a választ kapták, hogy nem kell szakhatósági kérni, tekintettel arra, hogy csak 30 fővel emelték meg a létszámot.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Igazából tavaly január óta nőtt meg, mintegy 4000 fővel a város lakossága, mely erőteljesen megemelte a gyermekszámot, mivel változott a beiratkozási rend, melyet irodavezető asszony is említett, még azzal a számmal sem lehet számolni, illetve érdekesen alakulhat, hogy más településre viszik, óvodai férőhely hiány van tehát. Kormányzatnál nincsenek olyan pályázatok jelen pillanatban, mely óvodaépítésre irányulna, amennyiben lesznek ilyen források, azonnal megpályázzák, mert mindannyiuk célja, hogy minél több férőhely legyen az óvodákba.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Valóban, mintegy falu költözött be Érdre, 4000 fővel nőtt a lélekszám meglepetésre, nyilván összefüggésben van a Coviddal és a CSOK-kal, az is hozzájárulhat, hogy a járványügyi korlátozások feloldására úgy került sor, hogy Pest megye előnyt élvezett 3 hétig, ezért többen úgy dönthettek, hogy most jelentkeznek be érdi lakóhelyükre. Ez azt jelenti, hogy 74 ezer fő Érd lélekszáma, mellyel megelőzték Szolnokot, és Magyarország 11. legnagyobb városává nőttek, ezért az önkormányzatnak foglalkoznia kell azzal, hogy ezt a sok embert, hogy látja el az intézményhálózatával, mely már így sem volt képes ellátni valamennyi érintettet. A Kormányzathoz fog fordulni, hogy erre a rendkívüli mértékben megváltozott helyzetre tekintettel segítsen a városnak forrásokkal.

 

dr. Bács István képviselő: A 4 ezer ember akár két városnyi ember is lehet, például Visegrádon 2 ezren laknak csak. Megköszöni a választ.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, mely az óvodák munkatervével való egyetértésre vonatkozik.

 

dr. Bács István képviselő: Hozzáteszi, hogy az óvodába járó gyerekek jogai vannak bizonyos fokig korlátozva, amennyiben nem tudják igénybe venni a kötelező, illetve ajánlott testnevelés órát, ha nem tudnak megfelelő méretű csoportszobába járni, ha nem tudják az udvaron lévő játékokat igénybe venni, vagy akár az óvodák helységei, mivel az akkori létszámra lett kialakítva, mint ami az óvoda előtte volt.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Azért az világos, hogy ez egy kényszerhelyzet, melyhez alkalmazkodni kell, ebből kell kihozni a legjobbat. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett felteszi szavazásra az I. számú javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

Határidő:        a határozat továbbítására - 2020. október 15.

Felelős:           dr. Csőzik László - polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

127/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Kincses Óvoda munkatervének véleményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Kincses Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - 2020. október 15.

Felelős:           dr. Csőzik László – polgármester

 

 

Az I. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

Határidő:        a határozat továbbítására - 2020. október 15.

Felelős:           dr. Csőzik László - polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

128/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Szivárvány Óvoda munkatervének véleményezéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érdi Szivárvány Óvoda 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó munkatervét megtárgyalta, és fenntartói véleményezési joga alapján a munkatervben foglaltakkal egyetért.

 

Határidő:        a határozat továbbítására - 2020. október 15.

Felelős:           dr. Csőzik László - polgármester

 

A II. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Tartózkodik

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Tartózkodik

Fülöp Sándorné

Tartózkodik

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra, hogy a „Beszámoló a távhőszolgáltató 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról” című napirendet előre hozzák.

 

A „Beszámoló a távhőszolgáltató 2019. évi tevékenységéről, gazdálkodásáról” című napirendet előre vételével a Közgyűlés 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül egyetértett.

 

A Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

Dr. Csőzik László polgármester: A jövőt tekintve javasolja, hogy úgy alakítsák ki a napirendet, hogy legyen célzott ideje, amikor vendégek vannak a napirendhez.