Dr. Csőzik László polgármester: Mivel hozzászólás, kérdés nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredményből osztalékot nem fizet, a képződött eredményt eredménytartalékba helyezi.

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

96/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített

éves beszámolójának elfogadásáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint alapító, az Érdi Városfejlesztő és Szolgáltató Kft. 2019. évi egyszerűsített beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

 

Az alapító úgy dönt, hogy az adózott eredményből osztalékot nem fizet, a képződött eredményt eredménytartalékba helyezi.

 

Határidő:        határozat továbbítására – 2020. szeptember 30.

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Távol

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen