Dr. Csőzik László polgármester: Elmondja, hogy a cég hosszú idő óta masszív veszteséget termel. Arról van szó, hogy itt nincs végpontjuk és ez a finanszírozás jellegét alapvetően meghatározza. A hulladékszállítással foglalkozó önkormányzati cég – több önkormányzat, illetve egy társulás tulajdonában áll, az NHKV-n keresztül kapja a finanszírozást döntően és mivel Érdnek nincs saját lerakója, ezért nem kap az elszámolásban annyi kedvezményt, hogy ki lehessen hozni nullára, nyereségesre a működést. Óriási strukturális probléma van, amivel most szembe kell nézniük. Elérték azt az állapotot, hogy ez már a második év, amikor masszív veszteségbe fordult a cég, tehát intézkedési tervet kell alkotni és meg kell nézni, hogy mi a jövő lehetséges iránya. Ez nyilván egy nagyon komplex, nagyon felelősségteljes döntés lesz. Nagyon óvatosnak kell lenni és nagyon körültekintőnek. Végig kell járniuk az összes lehetőséget. Természetesen nem új keletű ez a dolog, nyilván nem most észlelte ő sem, többször konzultált az NHKV vezérigazgatójával erről a kérdésről és írásban kért egy szakmai véleményt, állásfoglalást, hogy ebben a helyzetben segítsen. Az NHKV egy állami cég, ezen keresztül megy a finanszírozás, ez koordinálja gyakorlatilag a hulladékkezelést Magyarországon, a hulladékszállítást a közszolgáltatók felől, bábáskodik, ellátja felügyeletüket. Érd a közszolgáltató pozícióját meg kívánja tartani, a térségi vezető szerepre továbbra is törekszik, élni kíván a pályázati lehetőségekkel, tehát a KEHOP forrásból lehívható és számukra úgy néz ki, hogy megítélendő zöldhulladék udvar, illetve feldolgozórendszert is vinni szeretnék. Amit elkezdtek ebben a térségben szervezni, azt meg kívánják tartani. Ez egy megyei jogú várostól, a megye legnagyobb városától úgy gondolja, hogy elvárható, ez dukál, viszont a tőke ágon komoly a probléma, több száz millió Ft a veszteség, innen indulnak ki. Szeretné jelezni, hogy ezzel a helyzettel szembe kell nézniük, lesz majd felügyelő bizottsági ülés, össze fog ülni a taggyűlés, lesz majd társulási ülés is, ahol foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. Még az idei évben meg kell oldaniuk ezt a problémát, különben jön a katasztrófavédelem és kijelöl egy szolgáltatót Érdnek. Ezt nyilván el kívánják kerülni, csak jelzi, hogy erre önkormányzati forrás nem áll rendelkezésre. Normális megoldást kell találni.

 

T. Mészáros András, a Pénzügyi Bizottság elnöke: A Pénzügyi Bizottság mind a három határozati javaslatot elfogadásra javasolja a Közgyűlésnek.

 

Simó Károly képviselő: Az előterjesztést a tegnapi nap folyamán 16:30 körül kapták meg a képviselők, addig nem állt rendelkezésükre sem a mérleg, sem egyéb. A mai rendkívüli Pénzügyi Bizottság ülésén jelezték neki, hogy a mai Népszavában konkrétan megnevezték azt a céget, aki az érdi városvezetéssel már tárgyalásokat folytatott, hogy át fogja venni az ÉTH-t. A beszámolót elfogadásra javasolja, viszont fontos a jövő. Kérdezi, hogy lehet az, hogy egy újságíró jobban tudja azt, hogy mi fog történni, mint Érd Megyei Jogú Város bizonyos képviselői. Ez így egészen érdekes. Még az is elképzelhető, hogy a többségi képviselők tudják azt, hogy a városvezetés kivel mit tárgyalt, mit ígért és hogy mi lesz az érdi hulladékkezeléssel. A céget 2006 nyarán privatizálta az akkori MSZP-s SZDSZ-s városvezetés, ezt utólag sikerült visszaszereznie az utánuk jövő városvezetésnek. Sikerült pénzt szerezni arra, hogy lehessen fejleszteni a hulladékgazdálkodási infrastruktúrát, hogy a díjak és azok a veszteségek, amikről most itt szó volt, azok csökkenjenek, hogy legyen Érden végpont, vagy olyan kezelési rendszer, amit díjaz egyébként a hulladékgazdálkodási rendszer is. Az a helyzet, hogy ezekről nem beszélnek és az újságból kell olvasniuk képviselőknek, hogy egyáltalán mi történik, ez méltatlan és visszautasítja.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Természetesen nincs semmiféle ígérvény senki felé. A folyamat, már ha integrációról beszélhetnek, mert ez koránt sem biztos, akkor az átlátható lesz. Természetesen minden szóba jöhető lehetőséget meg fognak vizsgálni. Nem tudja, hogy az említett újságíró honnan szedte az információit. Az egy dolog, hogy van egy cégünk, lehet büszkélkedni vele, hogy van, de csődbe nem ő vitte, az előző városvezetés öröksége. Vajon ki volt eddig a polgármester? Több száz millió Ft-os adósságot, kifizetetlen számlát halmoztak fel, egy olyan veszteségállományról van szó, ami most az érdi adófizetőket sújtaná. A vállalat több száz millió Ft-tal tartozik az önkormányzatnak is, nincs rendben az alvállalkozói rendszer. 200 millió Ft a 2018-19-es évekből még megvan, nem nyúltak hozzá a vezetéshez, ugyanaz a garnitúra dolgozik, akiknek az előző városvezetés, illetve a társulás adott bizalmat. Hátrébb az agarakkal. Ezt a helyzetet az előző városvezetés állította elő, senki más.

 

T. Mészáros András képviselő: Valóban hátrébb az agarakkal polgármester úr. Kéri, hogy vizsgálja meg, hogy milyen információk alapján és kitől szerezte meg a Népszava újságírója a beszámolót tegnap reggel. Kb. tegnap 11:30-kor hívta fel az újságíró, hogy mondja el, hogy mi a véleménye a beszámolóról és mit tud ehhez hozzáfűzni és akkor nekik még nem állt rendelkezésükre, ezért megkérte, hogy küldje át, hogy megismerje a beszámoló írásos változatát. Nem küldte át, csak 16:30 után ismerte meg. Mégiscsak felháborító, hogy valahogy hamarabb eljut egy ős bolsevik újságíróhoz az ÉTH beszámolója, mint például a Pénzügyi Bizottsághoz, vagy képviselőhöz. A pénztárban 1,3 milliárd Ft van. Hulladékkezelési üzem létrehozására volt egy szándék pályázatokkal és egyebekkel, meg volt a szándék már tavaly, meg volt a megegyezés az NHKV-vel és egyéb irányító szervezetekkel, hogy ez a 1,3 milliárd Ft arra lesz felhasználva, hogy magát a zöldhulladék kezelését és beszállítását normális megfelelő helyszínen, megfelelő szakmai tudással meg lehessen csinálni. Szerinte ez a 1,3 milliárd Ft még most is ott van a pénztárban. Tehát valamit kellett volna ebben az ügyben tenni. Az egész hulladékgazdálkodás azon az elven működik, hogy lehetőség szerint olyan cégeknél alakuljanak ki a végpontok, akik nagy létszámú lakosságot tudnak ellátni és a végpontok segítségével valóban oly mértékben dolgozódjék fel a hulladék, hogy csak minimális mennyisége 5-10 %-a kerüljön lerakóba. Minél több hulladék kerül a lerakóba, annál inkább bünteti a finanszírozás, a rendszer azokat a cégeket, akik a lerakóba viszik magát a hulladékot. Erre kellene rákapcsolódni minél hamarabb, ennek a fejlesztésére.  Kialakuljon itt a hulladéküzem, kialakuljon a zöldhulladék feldolgozás lehetősége és ne 50-60 %-a kerüljön a lerakóba a megtermelt és a lakosság által létrehozott szemétnek, hanem ennél jóval kevesebb. Önmagában az, hogy az ASA-tól vissza tudták vásárolni a szemétszállítást, az egyfajta önállóságot biztosított. Érd, megyei jogú város. Lehet, hogy más csinálja, de akkor másnak az érdekei fognak megjelenni. A 70.000 lélekszámú város szemét elszállításának szerinte prioritásnak kell rendelkezni egy érdi Közgyűlésben. Ha tudnak és akarnak olyan pályázatokon indulni, ahol a hulladékfeldolgozási üzem létrehozható és megvalósítható, akkor önmagában a cég az nullszaldós, vagy nagyon kicsit pozitív nullára változtatható. Nem tettek ebben semmit tönkre. Nem alakult ki a szemétszállításnak az a rendszere, ami modern, ami hasznos és ami jó. És ez azért többek között, mert az ASA-nak se volt érdeke és az ASA-nak és a Beckernek pedig ti adtátok el ezt a szemétszállítási céget. Amikor visszavásárolták a céget, akkor örültek, hogy megvan, de csak maga a cég volt meg, se megfelelő autók nem voltak, se megfelelő eszközállomány más tekintetben nem állt rendelkezésre. Több KEHOP-os pályázaton megszerezték az autóállomány felújítási lehetőségét, megszerezték a hulladékudvar működtetésének a lehetőségét. Meg lehet nézni, hogy néz ki most a szeméttelep, és hogy hogyan nézett ki mondjuk 2014-ben, amikor még az ASA kezelte a szeméttelepet. Most is van sok panasz, de ezek a panaszok folyamatosan csökkentek. Az ügyvezető asszony tevékenységének megfelelően és annak eredményeképpen ezek abszolút megváltoztak ma Érden. Amikor nagy nehezen visszavásárolták az ASA-tól a céget, akkor még nem volt szelektív gyűjtés, nem volt zöldhulladék gyűjtés és sorolhatná, hogy mi minden nem volt még. Most már ott tartanak, hogy új gépkocsikkal dolgoznak – lehet, hogy kevés és több kellene, de előtte 15-20 éves gépkocsikkal dolgoztak. Kikéri magának és felháborító az a gazemberség, ahogyan polgármester úr vezeti ezt az ülést.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ehhez azért kell vastag bőr képviselő úr. Ez most a 2019-es évről szól és azt olvassa, hogy 250 millió Ft a veszteség. Az azt megelőző évben szintén sok volt. Ne haragudjon már, de nem voltak képesek elérni azt, hogy Érdnek – pedig FIDESZ-es önkormányzat volt és FIDESZ-es kormány – ide jusson egy normális válogatómű, vagy lerakó, vagy bármi. Elhappolta Bicske a projektet. Bicske bicskája beletört a projektbe és ennek most mi isszuk meg a levét, kényszerházasságba kényszerítenek ezzel a társulással, amihez semmi közük és nem is biztos, hogy alapszinten az érdeküket szolgálná. Most már belelavírozódtak, mert megmondta az NHKV, hogy vagy Bicskével társulnak a zöldhulladék vonatkozásában, vagy nem kapják meg az 1,3 milliárd Ft-ot. Ez pályázati ágon az örökség, meg az, hogy a hulladékedények beszerzésének vonatkozásában a GVH vizsgálatot indított, kartellezés gyanújával. Ilyen csontvázak sorra esnek ki a szekrényből. El lehet mondani a pozitív dolgokat, mert voltak, de azért a tény, hogy ez a közszolgáltató masszívan, tartósan veszteséges és lehetetlen szinte egyenesbe fordítani, amíg államilag ez a szabályozás van, az szerinte alapot ad arra, hogy az ember az egészet újragondolja. Természetesen nem szeretné, ha megváltozna az a lehetőség, hogy mi visszük, de az biztos, hogy pillanatnyilag csak akkor mehetnek tovább, ha a zsebükbe nyúlnak és belerakják a saját tőke ágon lévő 350 millió Ft mínuszt. 250 millió Ft az, amennyit súlyadóból elvett a kormány, akkor ezt honnan vegyék. Egyszer már beleraktak 80 millió Ft-ot, csak viszi a pénzt, égeti a pénzt. Az embernek ilyenkor az a feladata, hogy minden egyes megoldásnak utánanézzen. Természetesen, ha az integráció felé fordulnak – egyébként az NHKV ezt ajánlja - akkor azt aggályos körültekintéssel fogják megtenni transzparens módon. Lehet a Vertikál Nonprofit Zrt-ről beszélni – ugyancsak kormány közeli cég - de mondhatná a Dél-Balatont, Bicskét is, számtalan cég itt van a közelben és küldi nekik „a jobbnál jobb ajánlatokat”. Természetesen ezekkel foglalkozni fognak. A cégnek van taggyűlése, Diósd is tulajdonos, illetve a társulás. Idő szűkében vannak, 60 nap van, hogy rendezzék a helyzetet. 350 millió Ft-ot bele kell tenni, vagy a katasztrófavédelem kijelöl ide egy közszolgáltatót és úgy járnak, mint Gödöllő. Egészen más a helyzet, nem ennyire szép, közel se ennyire szép és nem lehet elkenni. Egyszerűen nem lehet elkenni ezt a problémát. Ez most csak az alaphang megadása. Szeretné, ha a páston maradhatnának egyedül, de nem biztos, hogy sikerülni fog és nagyon nehéz lesz az érdekeiket jól érvényesíteni, de kell ebben a nagyon drasztikusan megváltozott helyzetben, amelynek a megoldásáról az elődeik nem tudtak eddig gondoskodni, mert ezt a helyzetet az előző városvezetés állította elő.

 

Tekauer Norbert képviselő: Kicsit furcsán hatott a Pénzügyi Bizottságon elfogadni egy olyan beszámolót, amiről ezek szerint ország-világ tudja, hogy teljesen felesleges, mert úgyis változás fog következni. Azért a Népszava „táncdalszerzőjének” nem adna annyira hitelt, hiszen láthatóan vagy rossz anyagot kapott, vagy rosszul értelmezte az anyagot, mert egészen másképp néz ki az ő leiratában. Mindenesetre ez eléggé beszédes, hogy az is abba az irányba mutat, ezek szerint nem csak ők foglalkoznak ennek a hulladékkezelő cég sorsával, hanem másokat is érdekel. A hulladék feldolgozó létesítése már 3 éves folyamat. Az elmúlt években a közgyűlésen azt az információt kapták, hogy minden rendben van, nincs sok hátra és beindul. Kérdezi az ügyvezetőt – hiszen hozzá volt kötve a hulladék feldolgozó üzem létrehozása - hogy áll az, ha leállt, akkor miért állt le, adjon valamilyen tájékoztatást erről. Felhívja figyelmet, hogy a tőkehelyzet rendezése, amiben utasítják az ügyvezetőt, az az egész rákfenéje. Kérdezi, hogy hogyan kerülhet egy cég olyan helyzetbe, hogy akkora tőkevesztesége legyen, ami már a törvényes működését is megkérdőjelezi. Nyilvánvaló, hogy van pár megoldás ennek a kiküszöbölésére és ennek a tőkehelyzet rendezésére vonatkozó dologra van-e egyáltalán kompetenciája.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Megkéri a Kft. ügyvezetőjét, hogy mondja el, hogy mi az a szabályozásban rejlő probléma, ami miatt azt lehet mondani, hogy szinte szerkezetileg majd, hogy nem lehetetlen kihozni nullára, vagy nyereségesre ezt a céget.

 

Dr. Boldog Anna, az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetője: Megismétli, amit már a Pénzügyi Bizottságon is elmondott, hogy maga a szabályozás, amit az MHKV alkalmaz, mint képletet az meghatározza a Ft/l díjat. Ezt a cég az elmúlt években mindig megpróbálta maximalizálni. Ez látszik is, hiszen élt a felülvizsgálat lehetőségével. 2017-ben is élt vele a 2016-os évre vonatkozóan, helyt is adtak és kb. 198 millió Ft-ot írtak jóvá, 2017-ben 357 millió Ft lett a plusz felülvizsgálatból, 2018-ban 960 millió Ft, 2019-ben 1,132 milliárd Ft. Ezek az összegek sem fedezik azonban a Ft/l díjat, amiért szolgáltatni tud az ÉTH. Több összetevője van, a végpontoknak való kitettség, vagy az alvállalkozókkal való megállapodások. A társulási szerződésnek van egy pontja, amelyben az ÉTH-t kötelezi arra, hogy a társulásnak a volt közszolgáltatást ellátó cégeivel kell alvállalkozói szerződést kötni. Ezek ugyanolyan önkormányzati cégek, mint az ÉTH, nekik is vannak költségstruktúrájuk, ők is mindig a legjobbat akarják érvényesíteni számukra, hiszen ez a feladatuk. A tárgyalásokkor ilyenkor ellentétes partnerként ülnek és próbálják a díjakat közelebb vinni, amit az NHKV-től kapnak. Az NHKV a céget úgy finanszírozza, hogy a közvetlen költségeit téríti meg. Egyértelműen látszik, hogy vannak olyan általános üzemi költségek, amik nem is elszámolhatóak. Itt van az egész rákfenéje. Hosszútávon, amit itt elmondtak a pályázatok útján lehet. A pályázatról azt gondolja, hogy nem hinné, hogy egy ügyvezetőnek, hiszen a pályázat nyertese az érdi önkormányzat, nem is a társulás – volt olyan KEOP-os pályázat, ahol a társulás volt a kedvezményezett, az elmúlt időszakban többször is változott a támogatási szerződés tartalma. Az egyik legfontosabb, hogy kiterjeszthető volt maga a terület nemcsak Érd városára, ez azért volt megfelelő, mert az indikátorok megvalósulása sokkal jobban teljesült. Majd az elmúlt időben az országos hulladékgazdálkodási gondolatok miatt, Bicske feléledésével megváltoztak a geopolitikai helyzetek, több egymáshoz közel lévő hasznosító jött volna létre. Az ITM részéről kezdeményeztek egy tárgyalást, ami az előző pályázat átstrukturálása, de igenis kedvezőbb helyzetbe fogja hozni ennek a megvalósulását. Magának a pályázatnak 45 %-a megvalósult, hiszen beszerezték a lakosság számára az üveggyűjtő edényzetet, ez is jobbá teszi az ÉTH Ft/l díját, amit le tud hívni az NHKV-től. A pályázat megvalósulása a finisében van, egy másik társulással egy megállapodást kell kötni, hogy mindenkinek megfelelő legyen. Meg fog oldódni, még ha kényszer házassággal is egy végpont probléma, hiszen ha Bicskére tudnak szállítani, akkor kedvezőbb lesz a lerakótól való eltérítés aránya. Az ÉTH, ahogy eddig is, ezután is minden olyan szakmai kérdésre a tulajdonosok felé rendelkezésre áll.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ezek a tények. A beszámolót el kell fogadni és közzé kell tenni a tényeket. Szerinte a legfontosabb probléma az, hogy Érdnek nincs saját lerakója, Pusztazámorra viszik a szemetet és ott fizetni kell, kapudíj van, emiatt más a helyzetük. A legtöbb közszolgáltatónak van saját szemétlerakója, annak nyilván nem kell fizetnie. Ezt a fő problémát kell valahogy megoldaniuk. Karácsony Gergellyel lehet, hogy elméleti síkon meg lehetne állapodni, hogy ne kérjen pénzt, de akkor hűtlen kezelést követne el – nem ilyen egyszerű a helyzet. Meg számos probléma van, a céget biztosan lehet még jobban racionalizálni, ezt is meg kell nézni. Árgus szemekkel nézik azt, hogy a nyertes pályázat tud-e olyan jótékony hatást gyakorolni, hogy kitermeljék a veszteséget évek alatt. Egyelőre sajnos erre az a válasz, hogy nem, olyan drámai ez a tőkeveszteség és olyan veszteséges a gazdálkodás, hogy ez nem lesz képes kompenzálni és időben is eltér. Adódna, hogy építsenek egy saját lerakót, de ennek a költségei is meghaladják jóval a figyelembe vehető keretet. Örül, hogy az NHKV-től folyamatosan nagyon komoly szakmai segítséget kapnak, jó a kapcsolatuk, segítenek, hogy olyan megoldást találjanak ki, amit az NHKV is tud finanszírozni, ami integrálható a pályázati rendszerekkel, megoldja a tőke problémát és a szolgáltatások színvonala lehetőleg ne csak, hogy ne csökkenjen, de emelkedjen. Jobb minőségű szolgáltatást kapjanak Érden az emberek, hogy tisztább legyen a város és hogy a zöldhulladékot akár még gyakrabban szállítsák el. Most tértek rá a havi rendszerre, de valójában egy kertvárosban még ennél gyakoribb zöldjáratokra is szükség lenne, viszont ezt a finanszírozást már az állam a beszedett díjakon keresztül nem tudja állni. Azon vannak, hogy a legjobb tudásuk szerint, tisztességesen, szakszerűen ezt megoldják, minden megoldást mérlegeljenek. 

 

Dr. Bács István képviselő: Kéri polgármester urat, hogy amennyiben úgy gondolja, akkor ígérje meg a Közgyűlésnek, hogy kivizsgáltatja, hogy kerülhetett ez a beszámoló hamarabb a Népszava újságírójához, mint a képviselőkhöz, illetve a Pénzügyi Bizottság tagjaihoz. A képviselők olyan e-mail kaptak, hogy 16:30-kor lett feltöltve az EDtR rendszerbe. A Népszava újságírója azt nyilatkozta délelőtt folyamán, hogy az ő kezében ott van a kinyomtatott példány. Kéri a polgármestert, hogy vizsgáltassa ki, hogy ez hogyan lehetséges.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A beszámolóban egyébként nincs sok titok, a felügyelőbizottság is tárgyalta, nyilvánosságra tartozó adatok vannak benne teljes mértékben. Kérdezi, hogyan vizsgáltassa ki. De jó, kivizsgáltatja. Felteszi szavazásra az I. számú határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint többségi tulajdonos az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

 

97/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft.

2019. évi éves beszámolójának elfogadásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint többségi tulajdonos az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. 2019. évi éves beszámolóját a kötelező mellékletekkel együtt elfogadja.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. számú határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint többségi tulajdonos utasítja az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Ptk. 3:189. § (1) b) bekezdésében foglaltak alapján a taggyűlést hívja össze és intézkedjen a veszteséges gazdálkodás következtében kialakult tőkehelyzet rendezéséről. A tőkehelyzet rendezésére vonatkozó javaslatot haladéktalanul küldje meg a tulajdonosok részére.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

98/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. tőkehelyzetének rendezésére vonatkozó felhívásról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése, mint többségi tulajdonos utasítja az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, hogy a Ptk. 3:189. § (1) b) bekezdésében foglaltak alapján a taggyűlést hívja össze és intézkedjen a veszteséges gazdálkodás következtében kialakult tőkehelyzet rendezéséről. A tőkehelyzet rendezésére vonatkozó javaslatot haladéktalanul küldje meg a tulajdonosok részére.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a III. számú határozati javaslatot.

 

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. taggyűlésén, továbbá az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén a 2019. évi beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntések tárgykörében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a közgyűlési döntésben foglaltaknak megfelelően képviselje.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

99/2020. (IX. 24.) 

h a t á r o z a t a

 

az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. taggyűlésén és az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén történő képviseletről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az ÉTH Érd és Térsége Hulladékkezelési Nonprofit Kft. taggyűlésén, továbbá az Érd és Térsége Regionális Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsának ülésén a 2019. évi beszámoló elfogadásával kapcsolatos döntések tárgykörében Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatát a közgyűlési döntésben foglaltaknak megfelelően képviselje.

 

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen