Dr. Csőzik László polgármester: Az új városvezetés törekszik arra, hogy valamennyi programot, projektet végigvigye. Két projekt esetében érdemesnek tartották a beavatkozást, és az állami szervektől pozitív választ kaptak. Minden projekt esetében a megoldást keresik, hogy a lehető legjobb és leghasznosabb fejlesztések valósuljanak meg Érden. Vannak olyan problémák, amikről senki nem tehet, de előállnak egy-egy beruházásnál. Ilyen például, amikor egy fűtőolaj tartályt talál a kivitelező a földbe ágyazva és az megakadályozza a beruházást. Ilyen például, amikor az adott patak meder alján olyan közel vannak a gázvezetékek, hogy az elfoglalja az esővíznek szánt csatorna helyét. Ezekre rezonálni kell, ezek rendkívüli helyzetek. Vannak természetesen olyan gondok, problémák is, amelyeket el lehetett volna kerülni, tervezési problémák, vagy pedig projekt menedzselési problémák. Sok ilyen van a Modern Városok Programjában. Olyan metódust választottak, hogy nem külsős partnerre bízták, ahogyan az előző városvezetés tette döntően, hanem belső erőforrásokból menedzselik ezeket a projekteket, együttműködve a társszervekkel és szorosan együttműködve a kivitelezőkkel. Folyamatosak az egyeztetések. Sok probléma került felszínre a közbeszerzések vonatkozásában – itt a csomópontokra gondol.

 

1. Érdi Batthyány Sportiskolai Általános Iskola rekonstrukciója, bővítése (gimnáziumi szakkal), középfokú oktatás fejlesztése

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Erre a projektre a város kb. 8 milliárd Ft-ot kapott, vissza nem térítendő támogatásként. A tegnapi nap folyamán kezdődött meg a műszaki átadás-átvétel folyamata. A cél, hogy az őszi szünetben átköltözhessen. Meglesznek a bútorok, az eszközlistát közbeszerzés alapján sikerült biztosítani. A tervezési program része egy új 24 tantermes általános iskola és gimnázium fogadására alkalmas épületegyüttes kialakítása. Ebben benne van a meglévő tornacsarnok rekonstrukciója. Szakaszos az építkezés, ez az első ütem. Mivel sporttagozatos az iskola, külön speciális feladatot jelentett a sportudvar kialakítása a testnevelés érettségi követelményeinek biztosításához. Sok mindent be kellett terveztetni, amit meg is tettek az elődeik. Ilyen például a birkózócsarnok felépítése, többféle sportágnak pálya építése. A tanuszoda helyett birkózócsarnok terve került be. Vannak még megoldandó feladatok: telken belüli parkosítás és parkolás (K + R parkoló, ki- és behajtás biztonságos megoldása, utcák egyirányúsítása, kétoldali parkolás kiépítése). Jelenleg 60%-os készültségű a kivitelezés. Sokat vitatkoztak az eszközbeszerzésen, hogy az önkormányzat, vagy a tankerület dolga lenne-e. Azt a filozófiát viszik, hogy a tankerület a fenntartó, csinálja ő, de ezt nem sikerült átvinni, kényszerűen az önkormányzatnál maradt, végig fogják vinni. Komoly szándék fogalmazódott meg, hogy a fenntartást átveszi a Magyar Katolikus Egyház. Ehhez képest eljárásrendeket kell betartani, különféle szavazások vannak – nevelőtestület, szülői közösség, ez majd a tankerület dolga lesz. Az iskola úgy épült, hogy egyházi jellegű, ez megjelenik a kápolnánál, a haranglábnál és egyéb építészeti megoldásokban. A lépcsőforduló és a fal között hihetetlen nagy hézag van – 1,5-2 méter -  és nagyon alacsony szabvány szerinti korlát. A bejáráskor felötlött benne, hogy a gyerekekkel mi lesz, ez életveszélyes. Ezt a kivitelező is észlelte, a műszaki ellenőr is és ezt megpróbálják védőháló kialakításával kezelni. Szinte mindenhol van egy-egy ilyen szintű dolog, ami becsúszik és ez például szerinte komoly tervezői hiányosság volt. Műszaki ellenőrük van, de tervellenőrük nem volt. Az árnyékolástechnika nem volt megoldott – ez is egy hiányosság - amúgy egy nagyon szép, impozáns épületegyüttes lesz ez. Az önkormányzat önerőből a környező utcák (4 utca: Pacsirta utca, Pintyőke utca, Fogoly utca és Fácán köz) felújítását megterveztette, hogyha komolyabb utas pályázatot írnak ki erre a célra, akkor azon tudjanak indulni. A projekt két ütemes: az első ütem része a régi tornaterem felújítása, az általános iskola és a hozzá tartozó játszótér és az új birkózócsarnok, a második ütem a gimnázium, összekötő folyosó, gimnázium udvara és zöld területe.

 

Simó Károly képviselő ügyrendi: Kérdezi, hogy lehet-e minden projektnél kérdezni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Igen, gyakorlatilag minden ülésre bejönnek a projektek.

 

Szűcs Gábor alpolgármester ügyrendi: Szerinte érdemes lenne rendbe tenni, hogy akkor most az SZMSZ-t mennyire hagyják figyelmen kívül.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem kellene széttrollkodni, de SZMSZ-t mindenképpen sértenek vele. Legutóbb nem kérdeztek.

 

Dr. Bács István képviselő: Most szerinte is érdemes lenne így csinálni, hogy mindegyiket átbeszélik, hozzá lehet szólni, a jövőben pedig csak azokat, amelyikben változás történik. Ezt az épületet, akárcsak a Fenyves-Parkvárosi Köznevelési Centrumot a Budapesti Műszaki Egyetem Középület Tervezési Tanszéke tervezte. A tervezési hiányosság és a tervellenőr egyébként nagyon érdekes dolog. Nem nagyon szeretik a tervellenőröket alkalmazni a civil beruházók, építtetők. Karácsony Tamás és csapata elméletileg és szerinte gyakorlatilag is a ország csúcsa, akik ezt az épületet tervezték. Kérdezi, hogy mi lesz a sorsa a tervekben még szakrális tereknek képzelt területeknek.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Karácsony Tamás és Major György tervezte. Sajnálja a hibát, de tényleg adta magát. Befejezik úgy, ahogy készülnek, az egyház fenntartotta a szándékát, részt vesznek a tárgyalásokon. A megfelelő eljárásrend előtt vannak még, az önkormányzat semleges pozíciót foglal el.

 

Simó Károly képviselő: Azt olvasta a kiküldött anyagban, hogy az eszközbeszerzési eljárás előkészítése folyamatban van. Kérdezi, hogy ez mit jelent és hogy lesz ebből november elejéig eszköz. A szülői munkaközösség írt neki egy levelet, amit továbbított polgármester úrnak, hogy minden reggel és délután probléma van az ottani közlekedéssel. Kérdezi, hogy a forgalomszabályozásra elkészült terv mikor lép életbe.

 

Dr. Konkoly Zita jegyző: Az eszközök vonatkozásában nem közbeszerzési eljárás, hanem beszerzési eljárásról van szó, három gazdasági szereplőt kérnek fel ajánlattételre. Az alapfelszerelések biztosítása fontos, hogy az oktatás megkezdődhessen az új szárnyban. Ez az iskolapadok, asztalok, székek, tanári asztalok és szekrények beszerzését jelenti, amelyek a gyerekek számára nélkülözhetetlenek, hogy beköltözhessenek az új szárnyba. Az eljárás lefolytatása folyamatban van.

 

Lengyel Péter képviselő: Polgármester úr említette, hogy a környező utcákban kapcsolódó forgalomelterelési és parkolási beruházásokra tervek készültek. A Fehérvári út - Papagáj utca kereszteződésénél van az egyetlen gyalogátkelőhely, ami jelen pillanatban nem lámpával biztosított. Ha az iskolában megnő a gyerekforgalom a gimnáziumnak köszönhetően, az is benne van-e a tervekben, vagy pedig egy másik gyalogátkelőhely kijelölése, de mindenképpen lámpával lenne a szerencsés.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez volt az a gyalogátkelőhely, ahol neuralgikus időpontban közterület-felügyelőket és polgárőröket kellett kivezényelni, hogy segítsenek. 

 

 

2. Az Érdi Szakképzési Centrum Kós Károly Szakképző Iskolájának felújítása és bővítése

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ez is 8 milliárd Ft-os projekt. Kicsi az alapterülete, hozzá kellett vásárolni. Lényegében ki kell zsákmányolni szinte a projekt nagyságához képest a falatnyi területet. Három ideiglenes konténerben zajlik a tanítás. A régi épület az „A” épület, az új épület a kapcsolódó új tornacsarnokkal a „B” épület. A „B” épület földszint + 3 emelet, 10 tanteremmel. A „C” épület földszint + 2 emelet, 4 tanműhely lesz, 500 adagos főzőkonyha. Porta épület, kb. 40 parkolóhely, 81 férőhelyes kerékpártároló, illetve kültéri sportpálya is lesz. Jelenleg 25%-os készültségű a kivitelezés. Van néhány érdekes probléma. Az ásatások során kiderült, hogy az ingatlanon két hatalmas fűtőolaj tartály volt a földben. Először ki kellett szivattyúzni, majd be kellett vizsgálni, hogy kihúzható-e? Ez kb. 4 hónappal hátráltatta a projektet. Az „A” épületen belül a legfelső szintnek megcsinálták előre az álmennyezeteket, de kiderült, hogy nincs meg a tetőszigetelés rendesen. A korábbi időszakban jól lehetett látni, hogyha nagyobb eső van, hogy beszivárgott a víz, ezt most az álmennyezet eltakarja. Nem fért bele a projektbe a tetőszigetelés kivitelezése. Ez egy gyötrő aktuális kihívás, ezt már korábban meg kellett volna csinálni. A telken áthaladó szennyvízcsatorna-vezeték nyomvonala eltért a terven szereplőtől és komoly problémát okozott. A konténerek kihelyezése 3 szinten történt és szinte eltűnt az udvar, elfoglalja a munkaterület, nagyon nehéz közlekedni, a szabad részek lecsökkentek, a kivitelezést is át kellett ütemezni. A gépjárműtároló a telekhatárra, a szomszédok házához épült volna, de ez olyan statikai változások előidézésére képes, hogy abból komolyabb gond és károsodás is bekövetkezhet a lakóépületekben, így a tárolót és a „B” épületet is át kellett tervezni. Sok probléma van a hely szűke miatt. Ütemekre kellett bontani a módosított engedélyezési és kivitelezési tervet. Az engedélyezési folyamat így újraindult. A 3H Építészirodát bízták meg a bútorzat tervezésére is – Gunther Zsolt és Csillag Katalin Ybl Miklós-díjas építészházaspár - de a rendelkezésre álló pénzbe nem fog beleférni a tanműhelyek berendezése. Folyamatosan egyeztetnek és reméli, hogy bele fog férni, ha nem akkor esetleg ráemelést fognak kérni. Jelenleg a „B” épület szerkezetépítése zajlik, utána jön az „A” épület felújítása, aztán kerül sor a konténerek felszámolására és helyükre a tanműhely kiépítése. A határidő 2021. december 31-e, de minimum 4 hónappal később lesz meg. Lassabb a beruházás az említett külső körülmények miatt.

 

Simó Károly képviselő: Kérdezi, hogy az Intéző utcai depó felszámolása mikorra várható.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ma reggel megnézte, de egzakt választ nem tud adni. Azt se tudja megmondani, hogy felszámolódik-e? Nem tudja, hogy menyire vannak kényszerpályán. Lehet, hogy türelmet kell kérni a lakosságtól, mert nem lesz más helyszín. Érzi a problémát, mögötte van a Képviselő utcai játszótér. Elhiszi, hogy a lakók joggal berzenkednek, panaszkodnak. Hivatalosan még nem engedélyezte annak a depónak a kialakítását. Az önkormányzati választások előtt szóbeli engedélyt adott rá Harkai Zoltán, a projektkoordinátor. Bérleti díjat nem szedtek érte – nem tudja, hogy miért - most majd fognak szedni. Fenntartásokkal van, el tudja képzelni, hogy sajnos az lesz a vége, hogy nincs más helyszín.

 

 

3. Fenyves-Parkvárosban köznevelési centrum építése

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Itt talán kevesebb gondról lehet beszámolni. 7 milliárd Ft-os a beruház főösszege. A Burkoló utca – Festő utca – Búvár utca – Favágó utca közötti beépítetlen telken épül. 24 tantermes lesz és lesz benne 6 szaktanterem (idegen nyelvi, informatikai, technikai, ének-zene és drámapedagógiai, rajz és művészeti, valamint természettudományos) is. A komplexumban lesz egy uszoda 15x25 méteres és 6x10 méteres medencével, 400 fős kézilabdapálya – „C” típusú tornaterem 25x45 méteres pálya. A pince szintre tervezték az ebédlőt, a csarnokot és a uszodát, illetve ezek öltöző egységeit. Sportudvar is lesz, valamint parkolók kialakítása. A beruházás érdekessége, hogy két kísérő projekt is vele halad. Az egyik a hidroglóbusz a Fonó utcában, 200 m3-es új víztorony, ami el is készült az év elején. A másik a környező utcák burkolása. Kis híján oktatási alközpont jelleget ölt az Erdő Széle Óvoda miatt és a tervezett bölcsőde miatt. Az alközpont kialakulását egy nagyvonalú, széles, de nyújtott arányú teresedés létrehozása készíti elő a Favágó utca mentén. A környező infrastruktúrának is egyfajta reprezentatívabb kialakítása fog megvalósulni. Ebben több minden lesz, olyan helységek, mint például aula. Még nyitott kérdés, hogy ki lesz a fenntartó. Kiolvasható, hogy ez egy teljesen új iskola és az is, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola fog ideköltözni. A Tankerülettel a tárgyalások úgy alakulnak, hogy ide az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola fog átköltözni. A református egyház jelentkezett, hogy hajlandó lenne átvenni, de nem érezte markánsnak ezt a szándékot és hogy készen állnának erre a feladatra. Nem mondanak nemet, már kétszer is tárgyaltak az egyházzal. 12.000 m2 a terület. A lakosok arra panaszkodtak, hogy a hűtőberendezés gépészeti részét szabadon hagyták, a házak felé fordul. Kérték a kivitelezőt, hogy csináljon zajvédőt. Kérdés, hogy mi lesz az uszodával és a sportcsarnokkal, a fenntartási költségei tetemesek. A cél az, hogy találjanak olyan vállalkozó partnert, aki tudná az uszodát üzemeltetni. Biztosan nőni fog a forgalom az iskola körül, a forgalmi rend kialakítását jól kell megszervezni. Az iskola átadási határideje 2021. májusa. Ha minden jól megy, akkor a következő tanév kezdődhetne itt. Szerinte megvan erre minden esély. Volt pár probléma a betáplálási kábelekkel, a trafótelepítéssel, anyagbeszerzési nehézségek is voltak. Jelenleg 60%-os készültségű a kivitelezés.

 

Dr. Bács István képviselő: Az eredetileg tervezett, illetve megfontolt útépítéseket mindenképpen meg kell valósítani, mert ott az útviszonyok nem alkalmasak arra, hogy ekkora lélekszámú környéket, plusz iskolát, óvodát, majdani bölcsődét kiszolgáljanak. Ezt az épületet is Karácsony Tamás, a Budapesti Műszaki Egyetem Középület Tervezési Tanszéke tervezte. A tervezés kezdetekor már tárgyaltak a református egyházzal és a tervegyeztetéseken is részt vettek. Nagyon érdekes kérdés, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola költözik-e ide, vagy teljesen új iskola lesz. El kell dönteni, hogy az ide költözőknek, illetve a már itt élők gyermekeinek elsősorban általános iskolai férőhelyet kell tudni biztosítani. Az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola terveit Fügedy Attila készítette el, református középiskolára van szabva. El kell gondolkodniuk, hogy tudják-e biztosítani az Érden lévő gyermeklétszámnak Érden az általános iskolai oktatást. Ha nem tudják biztosítani, akkor el kell gondolkozni azon, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola területén továbbra is általános iskola legyen. Kéri, hogy polgármester úr kérje meg a szakiroda  véleményét, hogy hány általános iskolai férőhely van Érden, mennyi várható az elkövetkező 5-10 évben és újra kell gondolni az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola helyzetét és az lesz, hogy az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolából a diákok ideköltöznek, amíg az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolát felújítják, kibővítik. Ha jól látja, akkor még 1,8 milliárd Ft áll rendelkezésre az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskolára és ennyi pénzből fel lehetne újítani az épületét főleg úgy, hogy a telekvásárlások már megtörténtek. A református egyház részéről megvan a támogatás, de a helyi gyülekezeten van a hangsúly.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A gyülekezet szeretné működtetni az iskolát, valószínűleg sor kerül itt is az eljárás megindítására. Egyetért, hogy át kell gondolni az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola épületének sorsát. Ha most kellene költözni, akkor nem férnének be az új iskolába, mert az csak 24 tantermes. Ő is úgy gondolja, ha évente legalább 1.000 fővel nő a lakosság lélekszáma, akkor kell hozzá általános iskola. Tudja támogatni, hogy vizsgálják meg. A Teleki soron megmaradt összegből kellett átcsoportosítani a Batthyány iskolára. Kérni fognak ráemelést, de szinte biztos benne, hogy nem fog adni a Kormány. A Pénzügyminiszter elmondta a Megyei Jogú Városok Közgyűlésén, hogy nagyon rossz állapotban van az államháztartás, a Kincstár is, 10 % feletti a hiány, ezért nem tudott senkinek biztatót mondani. Abból kell kiindulni, hogy a Teleki soron van 2 milliárd Ft és vagy azt kellene csinálni, amit dr. Bács István képviselő javasolt, de felmerült egy másik ötlet is. Az érdi KLIK vezetője javasolta, hogy csináljanak EGYMI-t (Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény), tehát az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézményt a 4 telephelyéről költöztessék fel az Érdi Teleki Sámuel Általános Iskola helyére és bővítsék funkciókkal, hogy 3 éves kortól 23 éves korig a teljes spektrumát nyújtsa az ellátásnak és megyei kitekintésű, nagy ívű, nagyon nagy intézményt csináljanak ezen a helyen. Erre elegendő lenne a pénz, de ebben egyelőre nincs döntés. Majd ki fogják érlelni, hogy mit lehet és ha lehet mindkettőt, akkor melyiket érdemes megcsinálni.

 

Dr. Bács István képviselő: A tapasztalataikat, ötleteiket szívesen megosztanák a városvezetéssel, mert sok kérdésben ezek szerint tudják ugyanazt az irányt képviselni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Örül, hogy ez a mai ülés ilyen jelleget ölt. Ha megkapják az adatokat a Tankerülettől, akkor az el tudja dönteni ezt a kérdést. Érzelmileg is nagy barátja lenne egy ilyen jellegű intézmény létrehozásának. A megyében nincs is ilyen és az országban is viszonylag kevés van.

 

T. Mészáros András képviselő: Szerinte Dr. Bács István képviselőtársának a  javaslata rossz irányba viszi a történetet. Mert, ha igaza van és nincs elég hely, akkor új iskolát kell építeni és nem egy régit, ami egyébként majdnem tele van, azt toldozni-foldozni, abból meg kell csinálni a középiskolát és meg kell keresni az új iskolának, illetve az új EGYMI-nek a helyét, ha nem fér el ott, ahol most az Érdi Móra Ferenc Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény van. Az, hogy azt mondják, hogy egyébként sok a gyerek, először általános iskolába járatják, majd pedig kiderül, hogy középiskolájuk meg egyáltalán nincs. Évente kb. 700 gyerek fejezi be az általános iskolát és 350 középiskolai hely van. A gyerekek fele nem tud Érden középiskolába járni, akármennyire szeretne is. Az egy nagyon rossz irány, amit dr. Bács István képviselőtársa kitalált, nem is érti, hogy miért nem gondolja végig, hogy mit beszél.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ne menjenek most tovább, nem az önkormányzat a fenntartó, csak tulajdonjogilag tartozik ide.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Az általános iskola és a középiskola sem önkormányzati feladat. Szerinte forrás oldalon is a Tankerületet kellene presszionálni, ahogy más tankerületek iskolákat, középiskolákat építenek szerte az országban, addig az Érdi Tankerületnek ez nem sikerült eddig. Jó lenne, ha ezt az országos példát az Érdi Tankerület is átvenné. Természetes az, hogy amiben tud, az önkormányzat segít. Alapvetően nem tartja rossznak dr. Bács István képviselőtársa javaslatát, el kell gondolkozni, üljenek le, vitassák meg.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Olyan Modern Városok Programokról volt szó, ahol nem önkormányzati feladatellátásról beszélnek, hanem állami feladat ellátásáról. Rendben, így alakult, kellenek az iskolák. Kicsivel nagyobb barátja annak, hogyha fejlesztési forrást hoznak a városba, akkor először az alapvető önkormányzati feladatokat tegyék rendbe.

 

 

4. Komplex Szociális és Gyermekjóléti Intézmény kialakítása

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A projekt főösszege 4,8 milliárd Ft. A finanszírozása részben Modern Városok Program, részben pedig VEKOP – 1 milliárd Ft erejéig. A megvalósítás határideje 2022. december 31. Minden egyes projekt esetében megkapták a határidő hosszabbítási kérelemre a zöld utat. Akár ráhagyással, de a projekteket be tudják fejezni. Az első ütemben egy teljesen új épületszárny épül, amely 4 szintes magas tetővel és ebben kap helyet az új 53 szobás Idősek Otthona, a kapacitása pedig 66 főről 100 főre bővül. Lesz egy új Családok Átmeneti Otthona 10 szobával. Az épület érdekessége, hogy a pinceszinten lesz benne egy konyha. A második ütemben lesz a régi épületrész felújítása, ahol 51 fős hajléktalan szálló volt előirányozva. A környéken lakók mindenkit megkerestek, hogy oldják meg, hogy ne ott legyen. Ez nehézségekbe ütközik a pályázat támogatási szerződésének minden oldaláról. Azon lesznek, hogy ezt funkcionálisan megoldják és jó úton haladnak. Az épületben lesz teherlift, személyfelvonó és étellift is a jellegénél fogva. Lesz még parkoló, udvar, játszótér és kerti tároló is. Az összterület 4.500 m2. Plusz ingatlanokat is kellett vásárolni. Az volt a tervezési hiba, hogy egy egységes építési engedély megszerzésében gondolkodtak, de ezt meg kellett bontani, mert ütemezetten megy a használatbavétel. Itt is probléma volt a tartállyal, a főbejárat előtt volt a talajban egy nagy olajtartály. Ezen kívül az ELMŰ-vel volt nagy küzdelem a határidők tekintetében. 77%-os a készültségi fok. Sajtos Gábor a tervező.

 

Dr. Bács István képviselő: Kérdezi, hogy az első ütembe beletartozik-e a főépület mögötti park rendbetétele, kialakítása. Kérdezi, hogy mikor tudnak a régi épületből átköltözni. Kérdezi, hogy az első ütem után a Szociális Gondozó Központ Érden szétszórt egységei már odaköltözhetnek-e. A beruházás eredeti célja az is volt, hogy egy fedél alatt legyenek a különböző szociális ellátó szervek.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A kert most készül. November környékén lesz az átköltözés, addigra megoldódik a bútorbeszerzés is és az idősek és a családok is át tudnak menni.

 

Dr. Bács István képviselő: Kérdezi, hogy az adminisztratív szervek is átköltöznek-e.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A következő ülésre megválaszolja.

 

 

5. Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény fejlesztése

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: A projekt költségvetése 1,85 milliárd Ft volt. Megvalósult a nyílászáró csere, energetika, stb. Bruttó 265 millió Ft megmaradt, amit két dologra lehet elkölteni: eszközbeszerzésre, vagy a Hivatalnok utcában, a Tüdőgondozó helyén valamilyen átalakításra. A kormány előterjesztés azzal indul, hogy a volt Tüdőgondozó épülete gyakorlatilag annyira rossz állapotban van, hogy nem érdemes felújítani. Bement a kérelem a szakminisztériumba, hogy szeretnék a felújítást, a gyermekorvosok és a védőnők költöznének be, az ő igényeiknek próbálják átalakítani a belső elrendezést, a felső szinten pedig a Dr. Romics László Egészségügyi Intézmény irattára lenne, ha zöld utat kap.

 

Dr. Bács István képviselő: Dankó Kristóf tervezte az átalakítást, ami nem építési engedély köteles. Szerinte mind a védőnők méltatlan helyen vannak és a házi gyermekorvosok helye se végleges a Mária utcában. A tökéletes nyilván az lenne, ha kb. 500-600 millió Ft-ból egy vadonatúj épületet építenének.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A legnagyobb baj az, hogy egy új építése nem fér bele a  költségekbe. A házi gyermekorvosok szempontjait figyelembe fogják venni. 

 

Tetlák Örs alpolgármester: Azt próbálják áthidalni, hogy a Mária utcából átköltöző házi gyermekorvosok ugyanolyan jól érezzék magukat és a védőnők, akiknek a Hivatalnok utcában szeretnének helyet találni. A tervező szerint a költségkeretbe belefért volna egy új épület építése is. Az engedélyekre várnak, illetve a belső berendezést úgy próbálják kialakítani, hogy az mindenkinek megfeleljen és mindenki örömmel költözzön át. A Mária utcai ingatlan átalakítási lehetőségeit az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Kft. méri fel. Az ÁNTSZ is elméletileg rábólintott, hogy megoldható, funkciójában jó kialakítású. Szeretne mindenkit megnyugtatni, hogy mind az orvosi rendelők, mind a védőnők megfelelő helyre fognak költözni, a Hivatalnok utca pedig végső területnek tekinthető. A Szociális Gondozó Központ esetében a hajléktalan ellátási formák problematikája – éjjeli menedékhely, nappali melegedő és a hajléktalanok átmeneti otthona helyét kellene megtalálni - hogy a helyieket se zavarja. A szakma is úgy gondolja és azon is dolgoznak, hogy a nappali melegedő és az éjjeli menedékhely a bevált helyén, a Fehérvári úton maradhasson, a környékbeliek is már megbarátkoztak ezzel a leosztással. Az átköltözéssel kapcsolatban elmondja, hogy az azon is múlik, hogy melyik ellátási formának milyen helyigénye van, a helyiségeket hogyan tudják elosztani és az indikátoroknak is megfelelni.

 

 

6. Papi földek záportározó és szabadidőközpont

 

Dr. Csőzik László polgármester: Az EMMI-nél van a döntés. Reméli, hogy megadják a hozzájárulást és a Romics projektbe belepasszol a tüdőgondozó felújítása. A sasvárosi orvosi rendelő megvalósult és átadott projekt. A Papi földek és záportározó összetett projekt, ez a kakukk-tojás, melyben sok probléma merült fel, azonnali megoldás kívánó helyzetek vannak, és sok lehetőség is van benne. Az egyébként közel 2 milliárd forintos főösszegű projekt, mely az ide befolyt támogatás összegét illeti. Az volt az elgondolás, hogy tározóra van szükség. A Sulák patak, ami a Dunába folyik, átemeléssel tud eljutni a célállomásra. A nagy teljesítményű átemelő kapacitása nagyban meghatározza a vízmennyiséget, hogy gyakorlatilag a Diósdról és az Érdről lefolyó csapadékvizek a Papi földek területen haladjanak át, ahol egyébként állandó belvizes problémák is voltak. Az elgondolás szerint ez egy szabadidőparknak indul, mely szép kezdeményezés, azonban a megvalósítást illetően nagyon komoly gondokba ütköztek. A pénz eleve 1,5 év késéssel érkezett meg, miközben ketyegett az eredeti határidő, melyet később módosítottak 2017. júliusára. A kálvária onnantól kezdve végigkísérte az építkezést. Tehát probléma a forráshiány, valamint úgy gondolja, hogy a kitalálók túl nagy álmot szőttek a lehetőségekhez képest. Kifejti ezzel kapcsolatos álláspontját. Már a tervezői becslés is az 1,8 milliárd forint helyett 3 milliárd forint felett volt, ehhez képest pedig a kivitelezési ár már 4 milliárd forint felé csúszott, úgy tudja voltak szóbeli egyeztetések, ráemelési igény jelzése szóban, azonban ezekről negatív információkkal jött haza a tárgyaló delegáció. Jelenleg úgy áll a dolog, hogy azon felépítmények, melyek bevételt tudnának hozni, egyelőre nem épülhettek meg, mert nincs rájuk forrás. A kormányzat végleges „nemet” nem mondott, azonban a jelenlegi gazdasági helyzet mellett nem sok reményt tudnak ehhez fűzni. Nem valósult meg a portaépület, sportépület, nagy rendezvényközpont – ehelyett öltöző, fürdő, szertár komplexum lesz – árusító sor (kávézó, étterem), a szabadtéri színpadnak is csak a helye van meg. Párhuzamosan fut két MVP projekt itt, mert a Papi földeken lévő szabadidőközpont és a záportározó találkozik. A szabadidő központ ötlete megvolt már akkor, amikor a záportározó építése el sem kezdődött, ezután derült ki, hogy a talajviszonyok elképesztően hátrányosak, egy éves késedelmet okozott ez a probléma. A talajviszonyok okozta helyzet az erdősítést is nehezítette, nehézzé vált a telepítés, rengeteg táptalajt kellett odavinni, pusztultak is el fák. A fásításból kiindulva 10-15 év, mire ez városligetté alakul. Az elgondolás maga valóban üdvözlendő, szeretnék ezt folytatni, hogy megszerezzék a forrásokat, azonban ez így, jelenlegi állapotában nem önfenntartó, nagy terhet ró a városra. Az üzemeltetésre mintegy évi 180 millió forintos becslést kapott, mindenki tudja, hogy milyen forráshiányos az önkormányzat. Jelenleg 132 millió forintnál tartanak az üzemeltetést illetően. Tehát jelenleg mindennek kiépült a helye és a közművek is kint vannak, azonban mintegy 2 milliárd forintos ráemelés lenne reális ahhoz, hogy a felépítményeket megcsinálhassák, és ezzel az önfenntartást legalább részben biztosító fejlesztések is megvalósulhassanak. Ez még hátra van, nem utasították el, de nem is kapnak választ. Lefolytattak egy feltételes közbeszerzést még decemberben, mely érdeklődés hiányában elmaradt. Megszenvednek a projekttel, lassan halad a kivitelezés. Tetőzte a problémákat a játszótér probléma, nagy a lakossági nyomás, hogy nyissák meg a komplexumot, de aki kint járt láthatta, hogy még nagyon sok munkára van szükség. Példaként felhozza, hogy nincs korlát, és ilyen problémából rengeteg van. Felmerült az is, hogy szigetelt tórendszer legyen vagy sem, keveredjen a talajvízzel vagy sem. Sikerült engedélyeztetni, hogy mintegy bányató jelleggel készüljön a tó, lényegében agyag szigetelés van. Van egy óriási probléma, melynek nem tudják az okát, hogy van egy kitapintható markáns szennyvíz-szennyezés az érdi ágon, valahol fekália jellegű szennyeződés folyik be. Azért is probléma, mert erősen elindult az algásodás, mely miatt a biológusok szerint az öntisztulás nehezen jön létre. A cég azt találta ki, hogy lényegében 3 nagy teljesítményű szellőztető turbina segítségével elkezdik lélegeztetni a rendszert. Ezen kívül még ki kell építeni egy vetlandot, nádast, mely alkalmas arra, hogy a szennyeződést szűrje. Minden hónapban szinte jön egy új probléma, természetesen rajta vannak a megoldáson. A következő problémát a patakban élő amerikai vörös rákok elszaporodása jellemzi, talán milliós számra uralják a terepet, melyek rendívül károsak, egyenlőre nincs technológia a kiírtásukra. Felhívja a figyelmet, hogy nehéz fémmel szennyezett a víz, tehát ezeket a rákokat ne fogják ki, ne fogyasszák el a lakosok. Az eredeti tervekben rendezvény- és csónakház is szerepelt, ahol például esküvőket lehetne szervezni, ezzel akár bevételre is szert lehetne tenni, némiképp kompenzálva a fenntartási költségeket. Ez utóbbiak: a tó állandó felügyeletet igényel, vízi járművek is vannak itt, mely állandó humánerőforrás jelenlétet igényel, ahogy a vízi játszótér is, tehát őrizni kell a 35 hektárt, állandóan kellene két fő két műszakban, az áramnak nagy a kapacitás lekötése, melyet részletez. Ezekhez hozzájön a teljes kertészeti fenntartás költsége, a szemétgyűjtő edények (80-100 db) folyamatos cserélése. Felmerült a koncertek igénye, a terület alkalmas lehet, a lakossági ellenállással majd szembe kell nézni ez esetben. A kulcskérdés, hogy a ráemelési igény, kormányzati támogatásban részesül-e, a megvalósításhoz még forrás szükséges. Próbál tárgyalni befektetőkkel is. A park fenntartása Érd Megyei Jogú Város anyagi lehetőségeit messze meghaladja. Megvalósítási időszakként megkapták 2022. december 31-ét.

 

Simó Károly képviselő: Egy város működtetése pénzbe kerül, teljesen világos, hogy ezt a pénzt elő kell teremteni, hisz olyan létesítmény lesz a városban, amikor ez át lesz adva, amelyik kell egy megyei jogú városba. Azt a pénzt elő kell teremteni, valóban jó helyen járnak, amikor azt a gondolkodást folytatják, hogy mely létesítmények azok, amelyek a bevételt hozzák. Hozzáteszi, hogy érdemes lenne a Fürdő utcában keresni a szennyvíz- szennyeződés forrását. Maga készítette elő 2019. szeptember 24-én azt a kérelmet, melyet el is juttattak, melyben szerepelt a ráemelési kérelem mind a csapadékvíz, mind a Papi földek tekintetében, és volt benne határidő hosszabbítás is. Látta a Kormány honlapján, hogy a határidő hosszabbítás elindult, feltételezi, hogy akkor a kérelem elindult, örülne, ha polgármester úr ezt tudná képviselni a tárgyalásai során. A pénzszerzés tekintetében úgy tűnik, mintha egy kicsit elaludt volna a városvezetés, a Kisfaludy program néven sok turisztikai forrás nyílt meg, ahol önkormányzatok több milliárd forintot szereztek, kértek és kaptak. Előbb kérni kell ahhoz, hogy kapjanak, így javasolja, hogy a következő körben erre pályázzanak, hiszen ezek a célok beilleszthetőek. A második lehetőség, hogy 2018-ban elfogadták az MVP 2.0-át, ahol úgy fogalmazták meg, hogy a Papi földeknél az érdi városliget második üteme ezek a létesemények, melyek nélkül valóban nehezen működne a városliget. Úgy látta, hogy a futópálya, illetve a sportpályák elkészültek, akik szeretnének a szabadban lenni, megoldható lenne. Arra kéri polgármester urat és csapatát, hogy pénzügyi forrás tekintetében kellő komolysággal kezeljék a projektet, ezek a pénzek meggyőződése szerint megszerezhetőek, sokat kell tárgyalni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hozzáteszi, hogy a Diseneyland kifejezést úgy gondolta, hogy amilyen nagy ívű elképzelések voltak, ahhoz képest ez csökkentett jellegű park, ezt nyilván folytatni kell a jövőben. A turisztikai fejlesztések kapcsán Szűcs Gábor alpolgármesternek lesz egy fontos tárgyalása a jövőben.

 

Szűcs Gábor alpolgármester: Ha jól gondolja, frakcióvezető úr a panziófejlesztési pályázatra gondolt a Kisfaludy programon belül, vagy arra ami most nyílt és még kiírás nincs. A panziófejlesztési programmal kapcsolatban a kormányzati kiírás olyan volt, hogy az önkormányzatok nehezen tudtak erre pályázni, mivel csak önkormányzati cégek tudtak volna, csak 100%-ban tulajdonban lévő ingatlanon tudtak volna fejleszteni, ez pedig a Papi földek kapcsán probléma. A körzet képviselőjeként elmondja, hogy némiképp problémásabbnak látta a beruházást. Polgármester úr nagyon jól összefoglalta, de a lakosság oldaláról hozzátenné a Zagyva utca szétbombázását, mely a csapadékvíz elvezetés miatt történt, hogy a záportározóba folyjon a csapadékvíz. Külön kiemelné ezt a problémát. A park lényegesen túlterjeszkedett, túl közel került a Sárd utcai területekhez, ahol komoly jogviták is adódtak a kerítések kapcsán. Továbbá a hanghatások tekintetében a park és a Sárd utca között egy házsor húzódik, az itt élőknek az életét egyrészt a pakolás is tönkreteszi, a parkoló kialakítása és forgalom szabályozása reményei szerint megoldást nyújthat, hogy saját ingatlanjához mindenki be tudjon jutni. A hanghatások tekintetében azonban még mindig nem látja a megoldást. Az üzemeltethetőség szempontjait nézve, ahhoz, hogy ez a park rentábilis legyen, illetve legalább ne horribilis adófizetői költségeket emésszen fel a költségvetésből, ahhoz szükség van egyéb bevételszerző képességekkel rendelkező épületekre. Mindig örömmel hallja frakcióvezető úrtól, hogy csak tárgyalni és akarni kell, ez nem ilyen egyszerű. Ahogy polgármester úr is elmondta, pénzügyminiszter úr konkrétan elmondta, hogy nincs jó állapotban a központi költségvetés, azok a programok, melyek jelenleg meghirdetésre kerültek, azon kívül, hogy Mészáros Lőrinc és körének a pályázati nyeréseit szolgálta volna, azon kívül nem sok eredményt hoztak. Mindent meg fognak tenni, most majdnem 100 milliárd forintos keret fog Pest megyére turisztikai, marketing és egyéb célra megnyílni, minden forrást megpróbálnak szerezni, hogy a város pontjain lévő nevezetességek és a város turizmusa beinduljon. Nem az akaraton és a tervezésen fog múlni ez a dolog, azonban a valóság és amit látnak az összes kormányzati pályázat és program tekintetében, hogy már a kiíráskor jól körülhatárolható, hogy ki fogja megnyerni.

 

Simó Károly képviselő: Ne felejtsék el, hogy a pénzért meg kell küzdeni. Arra bíztat mégis mindenkit, hogy kell hinni abban, hogy ez menni fog, hiszen ez a projekt egy zászlóshajó projekt, hogy Érd Megyei Jogú Városban valóban szükség van egy ilyen közösségi térre. Ez egy feladat a mindenkori városvezetésnek, hogy megteremtsék azt a pénzügyi forrást, hogy valóban legyenek létesítményei. Zöldfelületet és parkot fenntartani mindenkori feladat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Úgy gondolja, hogy a hittel nincs gond, legalábbis benne bőven buzog, a Lenovo tekintetében is mindent elkövetett, azonban azzal szembesült, hogy a hit az néha kevés, vannak külső körülmények is. Természetesen mindent elkövetnek, hogy hozzanak külső forrásokat is a projekt fejlesztéséhez.

 

T. Mészáros András képviselő: Úgy néz ki, hogy meghallgatták a MVP-s rész elemzést, és kiderült, hogy mindenütt kevés a pénz és milyen problémák vannak. Valóban sokkal egyszerűbb lenne az élet, ha nem várnának valamilyen eredményt, amit nyújtani tudnak a város számára. Az önkormányzat, a városvezetés abból áll, hogy megpróbálják azokat az embereket, akik itt élnek kiszolgálni és szolgálni is közben. A hit nagyon fontos, nagyon fontos a hozzáértés, és az, amit Simó Károly folyamatosan mondd, hogy tárgyalni kell és forrást szerezni. Lehet feleslegesnek mondani egy ilyen mérvű beruházást, mint a záportározó és a környezete, de akkor feleslegesnek kell mondani, hogy olyan tervek vannak, hogy utat akarnak építeni a városban, hiszen, ha valami megvalósul, akkor a fenntartáshoz pénz szükséges. Ezért indultak Önök a választásokon és ezért indultak ők is, hogy ezt folytassák, mert nincs más dolguk, csak ez. Gazdaságfejlesztő övezetet kell építeni, az összes többi lehetőség, melyről beszélgetnek, időleges megoldást jelentenek, időleges, hogy támogatást nyújt a Kormány különböző célok elérése érdekében, egyetlen jó megoldás van, hogy minél hamarabb egy olyan 250 hektáros gazdaságfejlesztési övezetet létrehozni, mely ki tudja elégíteni a város igényeit. Úgy gondolja, hogy akkor, amikor iskolát lehet építeni, akkor nem azt kell mondani, hogy majd egy régebbi iskolát alakítanak át. Meg kell keresni az erre való helyeket, a középiskolákat is itt kell biztosítani, fejleszteni kell. Fel kell készülni, hogy olyan intézményi hálózatot és önkormányzati szolgáltatást tudjanak biztosítani, mely 100 ezer embert kényelmesen, lehetőleg takarékosan, de nem nyereségorientáltan lát el.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Minél kevesebbje van az embernek, annál több mindenben szeretne hinni. Ezt úgy kell csinálni, hogy a ráció fényében is sütkérezzen az ember. Időről időre akadnak olyan helyzetek, melyet maguk állítanak elő, és kiderül, hogy rosszul terveztek, gondoltak el valamit. Állandó vita lesz közöttük a kézilabda, ugyanezt látták a szemétszállító cégnél. Az utóbbi két év beszámolója alapján már azt látták, hogy az ÉTH Kft. már eleve kódoltan, strukturális hibában fogant és nem kezelték menet közben. Most itt van a park és azt nem gondolták át, hogy mi lesz, ha bekövetkezik, amit egyébként nekik is elmondtak szóban, hogy nincs pénz, nem adnak több pénzt, és ebben nincsenek bevételteremtő létesítmények, komplexumok, melyek pénzt hoznak, ellenben nem tudja, hogy annak idején kiszámolták-e, mennyiben kerül majd ennek a fenntartása. Pillanatnyilag megvan a hit, hogy legyen még forrás, melynek elérésében dr. Aradszki András úr és Önök is nyújthatnak segítséget, szívesen leül bárkivel, bármikor ebben az ügyben tárgyalni, azonban úgy gondolja, erre a helyzetre jobban fel lehetett volna készülni. Minden nagy projektnél vizsgálni kell, hogy amikor a megvalósítási fázis egy olyan szakban zárul le, amikor az igazán lényeges elemek nem jönnek be, akkor mit kezd az önkormányzat egy ekkora hatalmas területtel és költségeivel. De próbálják ezt megoldani, bíznak benne, hogy a fenntartással is meg fognak birkózni. Gondolkozzanak el azon, hogy a VEKOP projekt elemeit következő Közgyűlés keretében tárgyalják.

 

Kovács-Péter Barna: Valóban az a biológusok véleménye, hogy az ott lévő rákokat össze kell gyűjteni. Ezt ki fogják dolgozni. A témához hozzá kell tennie, hogy csak ezen a héten háromszor hívták ki a rendőrséget, mert beugrottak gyerekek, téglával leverték a lakatot, az egyik csónakot elsüllyesztették. A tegnapi napon el is kapták az egyik fiút, aki a poroltót leakasztotta a fahíd oldaláról és szétfújta azt. Tehát őrzés kell, és hozzáteszi, hogy 3 műszakban kell őrizni, legalább két fővel, ha a hétvégét is beleszámolják az a negyedik műszak, tehát akkor 8 emberrel kell csak az őrzést számolni, és akkor a karbantartás és fenntartás költségeit még nem is említette, ezt üzemeltetni kell. Többen beszéltek a hitről, megszólítva érzi magát, mint hívő ember. A Zöldhatár Kft. és a Társulás valóban azzal nézett szembe, hogy egy hatalmas programot kell megcsinálni, valóban kilátástalannak látta a helyzet, majd találkozott egy úrral, aki egy pécsi projektnek volt a felelőse, sorolhatná a példákat, hogy oldódtak meg a dolgok, tehát érdemes hinni és az energiát belefektetni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A nagy mennyiségű lezúduló csapadék esetében a célt szolgálná a csapadékvíz elvezető projekt folytatása. Két támogatást nyertek az utóbbi években, kaptak egy kormánytámogatást 2016. januárjában, mely 2,4 milliárd forint volt, az MVP keretében 2016. decemberében 4,8 milliárd forintot, tehát ami eddig elkészült nagy lefolyók és főgyűjtők, amik megvalósultak, döntően a nagy veszélyeztetettségű területeken. Emellett elkészült a városi vízelvezetési koncepció terv is, a város legfontosabb gyűjtőcsatornáinak a terve, melyek vízjogi létesítési engedéllyel is rendelkeznek, azonban forráshiány lépett fel, mert irdatlan mennyiségű pénz kell a program továbbviteléhez. Még legalább 5-10 milliárd forint kellene a befejezéshez. A megvalósult vízelvezetés, ha az utcákat nézi, nála 27 utca van kigyűjtve, ezek esetében mintegy 40%-ban útépítés és felszíni vízelvezetés is készült. Szeretnék, hogy a megtervezett, rendelkezésre álló engedélyes tervek alapján a város többi területe is megoldódna, mely 36 utcát foglalna magában. Intenzíven foglalkoznak a témával, az egyik legfontosabb projektnek gondolja, és mindent el szeretne követni, hogy megkapják a forrásokat, önerőből ezt nem fogják tudni megoldani. Egyébként úgy gondolja, hogy nem találták nyomát kérelemnek, a záportározóval kapcsolatos ráemelési igény bement, de ennek nem találták nyomát, ezért beküldték újra. Tavasz végén kaptak az ITM-től egy két oldalas hiánypótlást, melyet felolvas, hogy lássák milyen nehéz egy ilyen projektet egyik pontból a másikba eljuttatni. Felkérte Kovács-Péter Barnát még áprilisban, hogy készítse el a hiánypótlást, mely akkora munka volt, hogy július végére készült el. Benyújtották a hiánypótlást, a tervdokumentációkat, ehhez képest döntik majd el, hogy megkapják-e a többletforrást. Ebből a Folyondár és a Völgyi utak közötti domboldal vízelvezetését szeretnék aszfaltozással megvalósítani, a Tárnoki úti szikkasztó folytatását, a Benta tározót, a Felső-parkvárosban elmaradt területeket, a Borbolya, Áfonya, Almafa és Akácfa utca részeit, valamint a férfi nevű utcák vannak még megtervezve és előirányozva.

 

Simó Károly képviselő: Az elmúlt hozzászólásában dr. Csőzik László polgármester úr elmondta, hogy mekkora munka egy ilyen projekt, hozzáteszi, hogy ők 28 ilyen projektet csináltak. Ez valóban hatalmas munka, ők 10 milliárd 634 millió forint értékben nyújtottak be ráemelési igényt, reméli, hogy ez megtörténhet ha jól alá van támasztva. Hozzáteszi, hogy a feltételes közbeszerzéseket lehet, hogy ki kellene írni, az mindig szokott segíteni, ha van egy feltételes közbeszerzés eredménye, sokkal jobban lehet érvelni. Alternatív javaslatként mondaná, hogy a MVP 2.0, ami következik, hogy ott kellene a kormányzatnál tárgyalni, hogy a 2021-2027-es időszaknak az EU-s pénzeinél ezek a célok szerepeljenek, mert ha szerepelnek le lehet hívni, ha pedig nem lesznek kiírva ilyen jellegű pályázatok, arra fognak ébredni, hogy nem tudnak célokra pályázni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Jelezte ezeket az igényeket külön is a kormányzat felé, az adatbekérés a Megyei Jogú Városok Szövetségén keresztül, Szita Károlyon keresztül történt. Összeszámoltak, hogy 10,6 milliárd forint volt a főösszeg, melyet megtoldottak a 15%-os építőipari áremeléssel, mintegy 12 milliárd forintos forrásigényként ment be, reméli, hogy pozitív elbírálásban fog részesülni. Ismerteti, mivel egészítették még ki, mint pl. a kasztvíz. Október 22-én folytatják a VEKOP programokkal, javasolja a Sirius ügyében folytassák a napirendet.