Tetlák Örs alpolgármester: Ismerteti az előterjesztést, mely szerint az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete kezdeményezése alapján az Alsó utcában, a 22712 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanon, a Múzeum sétányon lenne a Földrajzi Múzeum hátsó bejáratánál a helyszín. Volt egy kötelező bejárás. A sétány kiváló dísze lehet a kopjafa, a székely autonómia napján szeretnék ezt felállítani.

 

Simó Károly képviselő: Kéri a Közgyűlést az előterjesztés támogatására, továbbá bejelenti érintettségét, mint egyesületi tag, és kéri a szavazásból történő kizárását.

 

Demjén Attila képviselő: Szintén bejelenti érintettségét, szintén egyesületi tag.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra Simó Károly képviselő szavazásból történő kizárását.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, 1 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, minősített többséggel elfogadta Simó Károly kizárását a szavazásból.

 

Simó Károly képviselő szavazásból történő kizárásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra Demjén Attila képviselő szavazásból történő kizárását.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, 3 ellenszavazat mellett, tartózkodás nélkül, minősített többséggel elfogadta Demjén Attila kizárását a szavazásból.

 

Demjén Attila képviselő szavazásból történő kizárásáról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Nem

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ismerteti a határozati javaslatot, melyet feltesz szavazásra.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából, az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete kezdeményezése alapján az Alsó utcában, a 22712 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra, a Múzeum sétány közterületre művészeti alkotás (kopjafa) elhelyezéséről dönt a határozat melléklete szerinti műleírás alapján.

Határidő:        határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, minősített többséggel a következő határozatot hozta:

 

152/2020. (X. 1.) 

h a t á r o z a t a

 

művészeti alkotás közterületen történő elhelyezésével kapcsolatos döntés meghozataláról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Trianoni békediktátum aláírásának századik évfordulója alkalmából, az Erdélyi Magyarok és Székelyek Érdi Egyesülete kezdeményezése alapján az Alsó utcában, a 22712 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanra, a Múzeum sétány közterületre művészeti alkotás (kopjafa) elhelyezéséről dönt a határozat melléklete szerinti műleírás alapján.

 

Határidő:         határozat továbbítására – azonnal

Felelős:            dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Távol

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Távol

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Hozzáteszi, hogy a volt érdi termálfürdőnél lévő székely-kaput is visszakapja a város, erről majd dönteni kell, hová helyezzék el.

 

Dr. Bács István képviselő: A székely kapu készítőjének a fia felvette a kapcsolatot a Köves Somlóékkel, az ő információi szerint a székely kapu nem a városé volt, a fürdőnek csináltatta és ezt szerette volna megszerezni, javasolja vele felvenni a kapcsolatot, hogy a város mely részén szeretné elhelyezni.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ő is találkozott a testvérrel, kérte maga is, hogy gondolkodjanak el ezen, nyilván elsőbbséget élvez az a javaslat, amit ők szeretnének.