Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2020. október 22-ei üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2020. október 22-én a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 1. – tartott üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 18 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, dr. Bács István, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Péterfia Krisztina, a Közgazdasági Iroda vezetője, Fehérné Tölgyesi Ildikó főépítész, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője, Dudás Erzsébet, a Lakosság-szolgálati Iroda vezetője, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Fenyőházi-Nagy Andrea, az Érdi Sport Kft. ügyvezetője, Szentes Gyula

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó: Hüse Nikolett diákpolgármester

 

- Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. évi működésének finanszírozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat a Szociális Gondozó Központ átszervezéséhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

7. Tájékoztató Szociális Gondozó Központ tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

8. Javaslat „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Intéző utcában található 24796/2 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati ingatlan hasznosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

11. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

12. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

13. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

14. Javaslat az 5. számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

15. Javaslat a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásra

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

16. Javaslat repülő- emlékmű elhelyezésével kapcsolatos elvi hozzájárulás megadására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

17. Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Egyebek

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönti a képviselőket, a hivatal munkatársait, a megjelent külső bizottsági tagokat, a sajtó képviselőit. Megállapítja, hogy a Közgyűlés ülése 18 fővel határozatképes, megnyitja az ülést. Kéri, hogy a Közgyűlés 1 perces néma felállással emlékezzen 1956 hőseire, illetve Solti Gáborra, az Érdi Horgászegyesület volt elnökére.

 

 

Érd Megyei jogú Város Közgyűlése 1 perces néma felállással emlékezett 1956 áldozataira, valamint Solti Gáborra.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Dr. Szigetvári György háziorvost köszönti, aki nyugdíjba vonul, miután 32 éven át volt Érden háziorvos. Elmondja, hogy 5 sürgős előterjesztés érkezett a mai ülésre. Az első a „Javaslat a Sport Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételének megváltoztatására”, amit az eskütétel miatt javasolt 3. napirendként tárgyalni. Felteszi szavazásra a sürgős előterjesztés napirendre vételét. 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette aJavaslat a Sport Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételének megváltoztatására” című előterjesztést.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására” előterjesztés napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette aJavaslat az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatásáracímű előterjesztést.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a „Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalására” előterjesztés napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 18 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül napirendre vette aJavaslat a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalására” című előterjesztést.

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra  a„Javaslat az LMBTQ propagandától történő elhatárolódásra” előterjesztés napirendre vételét.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 6 igen szavazattal, 11 ellenszavazattal nélkül és 1 tartózkodás mellett nem vette napirendre aJavaslat az LMBTQ propagandától történő elhatárolódásra” című előterjesztést.

 

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Nem

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Nem

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Nem

Csépán István

Nem

Dr. Csőzik László

Nem

Csornainé Romhányi Judit

Nem

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Nem

Gregus László

Nem

Lengyel Péter

Nem

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Nem

Tekauer Norbert

Tartózkodik

Tetlák Örs

Nem

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a „Javaslat a Szociális Gondozó Központ Intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére” előterjesztés napirendre vételét zárt ülés keretében.

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett napirendre vette aJavaslat a Szociális Gondozó Központ Intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére” című előterjesztést.

 

 

 

A napirendre vételről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Tartózkodik

 

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Javasolja 4. napirendként tárgyalni a „Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálására” előterjesztést. Felteszi szavazásra a módosított napirendet.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 17 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 1 tartózkodás mellett az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND

 

 

1. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Tájékoztatók:

- Tájékoztató az Érdi Ifjúsági Önkormányzat részére biztosított költségvetési forrás felhasználásáról

Előadó: Hüse Nikolett diákpolgármester

 

- Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. SÜRGŐS: Javaslat a Sport Bizottság és a Szociális és Egészségügyi Bizottság összetételének megváltoztatására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4.Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati ingatlan egy részének hasznosítására kiírt pályázat elbírálására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

5. Javaslat a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése engedélyezésének szabályairól és a kapcsolódó többletszolgáltatás ellentételezéseként fizetendő díjakról szóló 22/2017. (VI.28.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat az Érdi Sport Kft. 2020. évi működésének finanszírozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat folyószámlahitel szerződés megkötésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat a Szociális Gondozó Központ átszervezéséhez kapcsolódó fenntartói döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

9. Tájékoztató Szociális Gondozó Központ tevékenységéről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

10. Javaslat „Autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítás közszolgáltatási szerződés keretében történő ellátására” tárgyú pályázati eljárás eredményének megállapítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az önkormányzat tulajdonában álló víziközmű-vagyon vagyonértékelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat az Intéző utcában található 24796/2 helyrajzi számon nyilvántartott önkormányzati ingatlan hasznosítására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

13. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata által fenntartott Érdi Kincses Óvoda és az Érdi Szivárvány Óvoda 2019/2020-as nevelési évre vonatkozó beszámolójának elfogadására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

14. Javaslat az Érd Médiacentrum Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság felügyelő bizottsági tagjának megválasztására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat az 5. számú háziorvosi alapellátási körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

16. Javaslat a Covenant of Mayors/Polgármesterek Szövetsége szervezethez való csatlakozásra

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

17. Javaslat repülő- emlékmű elhelyezésével kapcsolatos elvi hozzájárulás megadására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

18. Javaslat a polgármesteri hivatalban igazgatási szünet elrendelésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

19. SÜRGŐS:Javaslat az illegális hulladéklerakók felszámolásának támogatására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

20. SÜRGŐS: Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal által tett működési javaslat megtárgyalására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

21. Egyebek

 

 

A következő napirendi pont tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

 

22. SÜRGŐS: Javaslat a Szociális Gondozó Központ Intézményvezető közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetésére és vezetői megbízásának visszavonására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Igen

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Tartózkodik

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Igen

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

Tovább...