Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2021. augusztus 30-ai rendkívüli üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. augusztus 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Andrasek Mónika, Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Fülöp Sándorné, Gál Alex, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak: dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője, dr. Ruszcsák Csaba, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Kuslits Tibor Főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Körmöczi Józsefné, a Humán Iroda vezetője

 

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 9/2016. (III. 31.) számú önkormányzati rendelet módosításának kezdeményezésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

2. Javaslat a Tolmács utca 18754/2–3, 18755, 18756 helyrajzi számú ingatlanok területén diagnosztikumokat kutató-fejlesztő és előállító kereskedelmi központ elhelyezését célzó projekt területre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Javaslat az EuroVelo 6 országos kerékpáros útvonal Érd – Százhalombatta közötti szakaszának megvalósítása érdekében történő településrendezési eszközök módosítási folyamatában a partnerségi egyeztetés lezárására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Javaslat az Érdi SZC Kós Károly Technikum közétkeztetésének biztosítására megkötött vállalkozási szerződéssel kapcsolatos döntés meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat közétkeztetési feladatok ellátására kötendő, éven túli kötelezettségvállalásra vonatkozó közbeszerzési eljárás indítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat az önkormányzatok rendkívüli támogatása tárgyában kiírt pályázat benyújtására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat a Pest Megyei Kormányhivatal igazgatási szünet alatti ügyfélfogadás biztosítása tárgyában tett javaslatának megtárgyalására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Tovább...