Jegyzőkönyv a Közgyűlés 2021. szeptember 30-ai üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

 

Készült: Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 2021. szeptember 30-án a Polgárok Háza Dísztermében – Érd, Alsó utca 3. – tartott üléséről.

 

Jelen vannak: 18 megválasztott képviselőből 16 fő: Antunovits Antal, dr. Asztalos Éva, dr. Bács István, Balla Imre, Csépán István, Csornainé Romhányi Judit, dr. Csőzik László, Demjén Attila, Gál Alex, Gregus László, Lengyel Péter, Simó Károly, Szűcs Gábor, Tekauer Norbert, Tetlák Örs, T. Mészáros András

 

Meghívottak:dr. Konkoly Zita jegyző, dr. Csupor Endre aljegyző, vezető jogtanácsos, Ferencz Judit, a Közgazdasági Iroda vezetője, dr. Gellért Beáta, az Önkormányzati, Szervezési és Törvényességi Iroda vezetője, Kuslits Tibor Főépítész, Horváth Andrea, a Városfejlesztési és Városüzemeltetési Iroda vezetője, Somogyi Tamás, az ÉKFI Intézményvezetője, Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője, Ladányi Zoltán, az Érdi Hivatásos Tűzoltóság parancsnokhelyettese

 

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

A Magyar Birkózó Szövetség centenáriumi elismerésének átadása

 

NAPIRENDI JAVASLAT:

 

1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Tájékoztató adatigénylés teljesítésének eredményéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

8. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

9. Javaslat az érdi buszvárók üzemeltetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

10. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi második félévi és 2022. első félévi üzleti tervének elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

14. Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

15. Javaslat az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

16. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

17. Javaslat pályázat kiírására a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

18. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról szóló döntésre

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

19. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

20. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

21. Javaslat egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

22. Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

23. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

24. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

25. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

26. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

27. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

28. Javaslat az Év Rendőre Díj 2021. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

29. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

30. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2021. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

31. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Tisztelt Jelenlévők! Megállapítom, hogy a Közgyűlés ülése 16 fővel határozatképes, így az ülést megnyitom. Emlékeztetnék mindenkit arra, hogy ma van a magyar önkormányzatiság jeles ünnepe, a Magyar Önkormányzatok Napja. Örülök, hogy ezen a napon tartunk Közgyűlést, persze ez egyúttal oka is annak, hogy miért délután kezdjük a Közgyűlést. A Belügyminisztériumnak volt egy nagyobb rendezvénye napközben, amelyen részt kellett vennem, illetve hát elnézést kell kérnünk a képviselő hölgyektől és uraktól, hogy nem múlt csütörtökön, hanem most kerítettük sort az ülés összehívására. Ebben nagyon nagy szerepet játszott, hogy elindult az országgyűlési választásokra való felkészítése a közigazgatási karnak, jegyző asszonyt és a hivatal vezetőit elszólította a kötelesség, két vagy talán három alkalommal is vettek részt kötelező továbbképzésen. Mielőtt belevágnánk a mai napirend tárgyalásába elmondanám, hogy kaptam egy levelet Németh Szilárd úrtól, aki a Magyar Birkózó Szövetség elnöki minőségében írt nekem, mint polgármesternek, tehát az Önkormányzat kapta. Ez a levél arról szól, hogy 100 éves a magyar birkózó sport, ezen belül 50 éves az érdi. Köszöntöm meghívott vendégeinket.

 

Napirend előtt megtörtént a Magyar Birkózó Szövetség centenáriumi elismerésének átadása.

 

Dr. Csőzik László polgármester: A mai napirendről az alábbi napirendeket leveszem: 7. Javaslat a helyi közutak, azok műtárgyai és tartozékai kezelésének szakmai szabályairól szóló 39/2011. (VI. 29.) számú önkormányzati rendelet módosítására, 9. Javaslat az érdi buszvárók üzemeltetésével kapcsolatos egyes döntések meghozatalára, 11. Javaslat Az Érdi Sport Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi második félévi és 2022. első félévi üzleti tervének elfogadására, 12. Javaslat az érdi 3625/6 helyrajzi számú ingatlan értékesítésére és a 16. Javaslat az autóbusszal végzett menetrend szerinti helyi személyszállítási közszolgáltatás ellátására vonatkozó pályázat kiírása előtti információk közzétételére. Két SÜRGŐS előterjesztést pedig javaslok felvenni a napirendre: Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozatalára és zárt ülés keretében SÜRGŐS: Javaslat az Érd Város Közéletéért Díj 2021. évi adományozására. Egy módosító indítvány érkezett Simó Károly képviselő úrtól a ,,Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének módosítására” előterjesztéshez. Felteszem szavazásra a módosított napirendet.

 

Dr. Bács István képviselő: Azt szeretném kérdezni, hogy a helyi közutak rendeletmódosítás elég jónak tűnt. Annak mi az oka, hogy ha van különösebb oka, hogy leveszi a polgármester úr a napirendről? A Jogi és Közbiztonsági Bizottságon is gond nélkül átment.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Nem tűnt elég jónak, de majd még csiszolunk rajta, a következő alkalommal tárgyaljuk.


Dr. Bács István képviselő: Esetleg nem fogja így az igénybevevőket kár érni? Mert a rendeletben az volt, hogy a kihirdetést követő napon lép hatályba, tehát holnaptól. Így pedig akkor csúszik egy hónapot és esetleg így magasabb díjakat kell fizetniük az eddigi tervezett alacsonyabbak helyett.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Igen, csak ennek a képletnek a másik oldalán meg van egy önkormányzat is, amelyik ezeket a díjakat megkapja. Előreláthatólag rendkívüli Közgyűlést fogunk tartani a két ülés között, úgyhogy lerövidül ez a határidő. Remélem, ez megnyugtató volt. Alpolgármester úr szerint kevésbé, de akkor szavazzunk kérem a napirendről.

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi napirendet fogadta el:

 

 

NAPIREND ELŐTT:

 

A Magyar Birkózó Szövetség centenáriumi elismerésének átadása

 

NAPIREND

 

1. Beszámoló az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

Meghívott: Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője

 

2. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

3. Tájékoztató a Modern Városok Program érdi beruházásainak előrehaladásáról

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

4. Tájékoztató adatigénylés teljesítésének eredményéről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

5. Javaslat Érd Megyei Jogú Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 8/2021. (III. 10.) önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

6. Javaslat Érd településrendezési eszközeinek több részterületre vonatkozó Helyi Építési Szabályzat módosításának elfogadására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

7. Javaslat az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 36/2017. (XII. 22.) számú önkormányzati rendelet módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

8. Javaslat az Érdi Városfejlesztési és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 2021. évi üzleti tervének módosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

9. Javaslat a Múzeum sétányon található 22716 helyrajzi számú önkormányzati ingatlan bérbeadott részén bérlő által végzett felújítási munkálatok elfogadására

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

10. Javaslat a Generali a Biztonságért Alapítvány okos zebra – gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán való részvételről

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

11. Javaslat az Innováció és Technológiai Minisztérium, „Tisztítsuk meg az Országot!” felhíváshoz beadott önkormányzati pályázathoz kapcsolódó saját forrás biztosítására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

12. Javaslat pályázat kiírására a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

13. Javaslat az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról szóló döntésre

Előadó: Szűcs Gábor alpolgármester

 

14. Javaslat a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetésére

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

15. Javaslat a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzata és szervezeti egységei szakmai programjának módosítására

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

16. Javaslat egyes háziorvosi körzetek működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

17. Javaslat az érdi 12. számú alapellátási vegyes fogorvosi körzet működtetésével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

18. Javaslat az iskolaorvosi feladatok ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

19. Javaslat az Érdi Építészeti Nívódíj pályázat kiírására

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

20. Beszámoló a Gazdasági Bizottság 2020. évi tevékenységéről

Előadó: Csépán István, a Gazdasági Bizottság elnöke

 

21. Beszámoló az ebrendészeti telep és állatmenhely 2020. évi működéséről

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

22. SÜRGŐS: Javaslat a 2. számú házi gyermekorvosi alapellátási körzet működtetésével, valamint a rendelő helyiségével kapcsolatos döntések meghozatalára

Előadó: Tetlák Örs alpolgármester

 

23. Egyebek

 

A következő napirendi pontok tárgyalásának idejére a Közgyűlés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 46. § (2) bekezdés a) pontja értelmében zárt ülést tart!

 

24. Javaslat az Év Rendőre Díj 2021. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

25. Javaslat az Érd Közbiztonságáért és Tűzbiztonságáért Díj adományozására

Előadó: dr. Asztalos Éva, a Jogi és Közbiztonsági Bizottság elnöke

 

26. Javaslat az Érd Város Szociális Munkájáért Díj 2021. évi adományozására

Előadó: Csornainé Romhányi Judit, a Szociális és Egészségügyi Bizottság elnöke

 

27. Javaslattétel Pest Megye Önkormányzatának Közgyűlése által alapított díjak és kitüntetések adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

28. SÜRGŐS: Javaslat az Érd Város Közéletéért Díj 2021. évi adományozására

Előadó: dr. Csőzik László polgármester

 

A módosított napirendről a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen

 

 

 

 

Tovább...