Dr. Csőzik László polgármester: A Tűzoltó-parancsnokság beszámolója következik a tűzvédelmi tevékenységről. Itt van Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, kirendeltségvezető. Megadom a szót.

 

Rózsa Gábor tűzoltó alezredes, a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Érd Katasztrófavédelmi Kirendeltség kirendeltségvezetője: Röviden csak annyival egészíteném ki a leírt anyagot, hogy látható a beszámolóban, hogy emelkedtek a beavatkozási számok, illetve a tűzoltóságra érkezett jelzések száma. Ugyanakkor én mégis a pozitív dolgokat emelném ki ebből. A kiérkezés előtt felszámolt esetek száma növekedett a többivel együtt és ez pozitívumot jelent, hogy tapasztalható a lakosságnak egyfajta rálátása, öngondoskodási hajlama arra, hogy tudja a kárnövekedést még a kezdeti csírájában megakadályozni. Nem emelkedtek és nem változtak az önkéntes egyesületek számai sem, amelyekkel együttműködési megállapodásban áll a tűzoltóság. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság jelentős pénzösszeggel, illetve technikai eszközökre fordítandó pénzösszeggel tudja támogatni ezeket az egyesületeket. Itt a környékünkön ezek az egyesületek bevethetők, illetve hogyha szükség van rájuk, akkor technikai eszközöket is tudnak a helyszínre hozni a támogatás által. A kiképzésüket a tűzoltóság végzi és így a területnek a tűzvédelme, illetve a műszaki mentések kapcsán történő beavatkozások alkalmával növekszik a lakosságnak a védelme. A mi tevékenységünket is rettenetesen leredukálta a pandémia időszaka. Szeretünk preventív tevékenységet folytatni olyan helyszíneken, ahol közvetlen a kapcsolat a lakossággal. Ezt nem tudtuk folytatni, csak a hírközlő eszközökön keresztül, ott is igyekeztünk ezt megtenni, de látható a számokban is, hogy ez azért nem nagyon vezet eredményre, tehát a közvetlen kapcsolat hívei vagyunk és ezt szeretnénk folytatni, hogy csökkentsük a káresetek számát.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönjük szépen alezredes úr. A beszámoló megfelel a törvényi követelményeknek, elolvasható a honlapunkon, azt gondolom, hogy a klímaváltozás hatásaival összefüggésben minimum két esetben találkozunk sűrűbben is a tűzoltósággal. Az egyik az özönvízszerű hirtelen esőzések, a másik pedig az erdőtüzek potenciális veszélye, amire ki is tér egyébként a beszámoló. A Jogi és Közbiztonsági Bizottság 8 igen szavazattal elfogadásra javasolja. Javaslom, hogy fogadjuk el egyhangúlag azzal, hogy köszönjük szépen, hogy vigyáznak ránk és vigyáznak az érdiekre. Jó munkát kívánok Önöknek és jó egészséget! Felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

 

A szavazásra feltett határozati javaslat:

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámolóját elfogadja.

Határidő:        határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 16 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül és 6 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

 

186/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2020. évi tűzvédelmi tevékenységéről szóló beszámoló elfogadásáról

 

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság tűzoltóparancsnokának a település tűzvédelmi helyzetéről, a tűzvédelem érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló 2020. évi beszámolóját elfogadja.

 

 

Határidő:        határozat közlésére – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

 

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Igen

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Igen