Dr. Csőzik László polgármester:Egy ilyen okos-zebra már van a Pumukli Óvoda mellett, mely jól működik. Aktív led prizmákat szerelnek be gyakorlatilag az aszfaltba, és hogyha valaki már odalép a zebrához, elkezd fényesen világítani és jelzi, hogy lassítani, illetve megállni szükséges. Most a Diósdi útra, a Szent István útra és a Bajcsy-Zsilinszky útra pályáznánk, bruttó 4.200.000 forint önrész vállalással. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Generali Biztonságért Alapítvány által meghirdetett, „Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer” című pályázaton, az alábbi helyszínek tekintetében:

  • Diósdi út (Tulipán utca – Harangvirág utca)
  • Szent István út (Petőfi Sándor utca)
  • Bajcsy-Zsilinszky út (CBA – Artúr üzletház)

Tekintettel arra, hogy a pályázat az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza, a Közgyűlés a pályázathoz szükséges bruttó 4.191.000 forint önrészt, az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

Az önrész összege a benyújtott három megjelölt helyszín költsége, mely a nyertes megvalósítási helyszínek függvényében változhat.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

191/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Generali a Biztonságért Alapítvány Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer pályázati felhívásán történő részvételről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat részt kíván venni a Generali Biztonságért Alapítvány által meghirdetett, „Okos Zebra- Gyalogosvédelmi rendszer” című pályázaton, az alábbi helyszínek tekintetében:

 

  • Diósdi út (Tulipán utca – Harangvirág utca)
  • Szent István út (Petőfi Sándor utca)
  • Bajcsy-Zsilinszky út (CBA – Artúr üzletház)

 

Tekintettel arra, hogy a pályázat az összköltség legfeljebb 50%-át finanszírozza, a Közgyűlés a pályázathoz szükséges bruttó 4.191.000 forint önrészt, az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános tartaléka terhére biztosítja.

 

Az önrész összege a benyújtott három megjelölt helyszín költsége, mely a nyertes megvalósítási helyszínek függvényében változhat.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Távol

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol