Dr. Csőzik László polgármester: Az ITM rendszerint kiírja a „Tisztítsuk meg az országot!” pályázatot, melyre ismét pályáznánk. Tehát egyrészt az első ütem című pályázaton elindulunk, másrészt pedig a szükséges feltételes közbeszerzési eljárás díjazása maradt ki korábban, ezt be kell vállalnunk, erre fedezetet kell megjelölnünk, ez bruttó 2.000.000 forint. Mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat részt kíván venni az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2021. évben megvalósítandó I. ütem című pályázaton.

Tekintettel arra, hogy a pályázat az illegális hulladék felszámolásával megbízni kívánt szolgáltató kiválasztásához szükséges feltételes közbeszerzési eljárás díjazását nem tartalmazza, a Közgyűlés az ehhez szükséges forrást az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános tartalék terhére biztosítja. Az eljárásra biztosítandó fedezet tervezett összege: bruttó 2 millió forint.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

192/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium által a „Tisztítsuk meg az Országot!” címmel kiírt pályázaton történő részvételről

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése úgy dönt, hogy az önkormányzat részt kíván venni az Innovációs és Technológiai Minisztérium és az IFKA Közhasznú Nonprofit Kft. meghirdetett „Tisztítsuk meg az Országot!” Projekt 2021. évben megvalósítandó I. ütem című pályázaton.

 

Tekintettel arra, hogy a pályázat az illegális hulladék felszámolásával megbízni kívánt szolgáltató kiválasztásához szükséges feltételes közbeszerzési eljárás díjazását nem tartalmazza, a Közgyűlés az ehhez szükséges forrást az önkormányzat 2021. évi költségvetése általános tartalék terhére biztosítja. Az eljárásra biztosítandó fedezet tervezett összege: bruttó 2 millió forint.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol