Simó Károly képviselő: A Bíráló Bizottság összetételében úgy láttam a kiírásban, mint hogyha mellőznék az ellenzéki FIDESZ-KDNP frakció képviselőjét. Fülöp Sándornét szerettük volna javasolni, de távolléte miatt őt most nem tudjuk, úgyhogy Demjén Attilát javasolnánk a bizottságba módosító javaslatként.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Befogadja a javaslatot, mivel több kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően – a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, a FIDESZ-KDNP-Összefogás frakció delegáltja, Demjén Attila önkormányzati képviselő vegyen részt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottságban.

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:         dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 12 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

193/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Pöttöm Sziget Bölcsőde intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására pályázat kiírásáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) számú kormányrendelet előírásainak megfelelően – a Pöttöm Sziget Bölcsőde (2030 Érd, Aradi utca 7/A.) intézményvezetői (magasabb vezetői) beosztásának ellátására a határozat melléklete szerinti tartalommal pályázatot ír ki.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, a FIDESZ-KDNP-Összefogás frakció delegáltja, Demjén Attila önkormányzati képviselő vegyen részt a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A § (6) bekezdése szerinti véleményező bizottságban.

 

Határidő:        a határozat továbbítására – azonnal

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Távol

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol