Dr. Csőzik László polgármester: Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, állami fenntartásban működő általános iskolák 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek meghatározását a mellékletben foglalt iskolaköteles és hátrányos helyzetű gyermekek létszámának, valamint az intézmények rendelkezésére álló tantermek, és indítható osztályok számának figyelembevételével, arányosan javasolja megállapítani.

Határidő:        megküldésre – azonnal

 

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

194/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő állami fenntartású általános iskolák Érdi Tankerület által meghatározandó felvételi körzeteinek kialakításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése az Érd Megyei Jogú Város közigazgatási területén lévő, állami fenntartásban működő általános iskolák 2022/2023. tanévre vonatkozó felvételi körzeteinek meghatározását a mellékletben foglalt iskolaköteles és hátrányos helyzetű gyermekek létszámának, valamint az intézmények rendelkezésére álló tantermek, és indítható osztályok számának figyelembevételével, arányosan javasolja megállapítani.

 

Határidő:        megküldésre – azonnal

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol