Dr. Csőzik László polgármester: A bizottságok egyhangúan támogatták a pályázat meghirdetését. Mivel kérdés, észrevétel, hozzászólás nem érkezett, felteszi szavazásra a határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a határozat 1-3. mellékletei szerinti formában és tartalommal kiírja.

Határidő:        a pályázati felhívások közzétételére – 2021. október 5.

Felelős:          Dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

195/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat meghirdetéséről

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a határozat 1-3. mellékletei szerinti formában és tartalommal kiírja.

 

Határidő:        a pályázati felhívások közzétételére – 2021. október 5.

Felelős:           Dr. Csőzik László polgármester

 

A határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Távol

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol