Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra Tarsoly Anikó részére a hozzászólás lehetőségét.

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül megadta a szót Tarsoly Anikónak.


Tarsoly Anikó: Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Közgyűlés! Igaz, hogy nem a napirendi ponthoz tartozik, amit konkrétan szeretnék elmondani, de nekünk nagyon fontos. Tarsoly Anikó vagyok, a Dr. Diszeri Tamás Habilitációs Központ Szülői Munkaközösségének a vezetője és mostanában elég nagy port kavart sok minden nálunk. Bízom benne, hogy mindenki tudja, hogy mi a Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ, hogy kik, milyen fiatalok és milyen családoknak a csemetéi járnak oda. Én is gyakorló szülő vagyok, tehát személyesen is érint, de nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy az utóbbi időben elég sok nehézség, sok fennforgás volt a Habilitációs Központtal kapcsolatban. Van, aki tudja, van aki nem, de nem ez a téma. Mindenkinek helye van a világban, én úgy gondolom, hogy a mi gyerekeinknek is és mindenki másnak is, mindegy, hogy sérült vagy nem sérült. A lényeg, hogy Dr. Literáti Zoltán református lelkész úr és a Református Egyház pártfogása alá szerette volna venni a Habilitációs Központot üzemeltetés, fenntartás és egyebek tekintetében, de ez még jelenleg folyamatban van. Beadta a kérelmet, amit elviekben mindenki elfogadott a Püspöki Hivataltól kezdve mindenhonnan. Viszont arról volt szó, legalábbis ilyen ígéretet kaptunk, hogy augusztusban vagy a mostani Közgyűlésen ez téma lesz. Néztük, de nem került sorra, nem kaptunk választ és szülőként szeretnénk tudni, hogy mi a lehetőség, mi változik, vagy mi nem változik? Amennyiben nem a válasz, azt is elfogadjuk, csak szeretnénk biztosat tudni, mert nyilván, amennyiben megmarad az önkormányzat kezelése alatt, én bízom benne, hogy most hogy más szelek fújnak, újabb vezetés van és egyebek, tehát biztos vagyok benne, hogy ugyanúgy fejlesztve lesz a helyiség, az épület és a srácoknak a lehetősége. Úgyhogy mi arra szeretnénk választ kapni, hogy kiengedik-e az egyház kezelésébe vagy nem, vagy egyáltalán tájékoztatják-e a lelkész urat? Mert ez most már minket szülőket nagyon foglalkoztat.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Valóban érkezett ilyen megkeresés és tárgyaltunk is róla a nagytiszteletű úrral, sőt még a püspök úrral is, amikor itt volt Érden. Megkaptuk egyébként a zsinati határozatokat és bejött az anyag is, melyet nem övez teljes egyetértés. Most nem akarok belemenni a részletekbe, mert úgy lenne korrekt, hogyha Literáti Zoltán úrral szóban megvitatnám, hogy mik a lehetőségek. Tehát igen, el tudjuk képzelni, de a meghozott zsinati határozatok által felállított feltételrendszer azért nem tükröz teljes egészében önkormányzati érdekeket, mint például tulajdonjog átadás az épület vonatkozásában és éves támogatások. Tehát egy olyan helyzettel állunk szemben, ami egy kicsit kész állapot, hiszen azután jött igazán a megkeresés, miután a zsinat meghozta a határozatokat. Nem tudom, hogy működik pontosan a református egyházon belül a döntéshozatal, mindenesetre szeretném ezt Literáti Zoltánnal leegyeztetni szóban is. Ebből kifolyólag viszont az szinte bizonyos, hogy ha létre is jön egy ilyen megegyezés, nem ebben az évben kerül rá sor, tehát nem január 1-jével, hanem legkorábban a jövő év derekán. Ebben markáns álláspontja volt a Polgármesteri Hivatal adott irodájának és ugyanilyen markáns a Szociális Gondozó Központ vezetésének. De ebbe most ne menjünk bele, mert egyrészt nem tartozik a napirendi ponthoz, másrészt meg szerintem ez azt követően folytatódna, hogyha a nagytiszteletű úrral leülök, és akkor folytatjuk alpolgármester úr együtt a tárgyalásokat. Hozzáteszem, hogy jó a viszony, szeretnénk kooperálni, csak azok a megküldött anyagban szereplő feltételek, amelyeket jóváhagyott a zsinat, szerintem erősek ahhoz képest, ahogy mi gondoltuk ezt. Megpróbáljuk föloldani, megpróbálunk kompromisszumra jutni, ha nem sikerül, akkor jegeljük ezt a témát, illetve akkor térünk vissza rá, hogyha esetleg a szabályozás változik a finanszírozást illetően.

 

Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ vezetője: Szeretném megnyugtatni a szülőket, hogy valóban, miután összeült a Polgármesteri Hivatalban egy szakértői bizottság, aminek a jegyző asszony, illetve polgármester úr is a tagja volt, akkor átnéztük, hogy valójában mik a problémák. Ezeket a problémákat számba vettük és úgy gondolom, hogy most olyan változások történnek a Habilitációs Központban, ami mindenképpen az ott fejlesztett fiatalok érdekeit szolgálja, tehát új szakembereket veszünk föl, képzési programokat rakunk be. Úgy gondolom, hogy mindenképpen olyan irányba haladunk, hogy nem tudom mi lesz a döntés, de mindenképpen a város is méltón el fogja látni ezt a feladatot és azt hiszem, hogy a szülők is örömmel fogják fogadni azokat a programokat, fejlesztéseket, amelyeket a habilitációban fogunk eszközölni. Napról-napra látni egyébként az eredményeket, új vezető is lesz, tehát azt gondolom, hogy most a szülői gárda egy kicsit megnyugodhat, mert talán mi is megtudjuk azt a feladatot csinálni, amiért vagyunk, amiért a város fizet minket.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Köszönöm intézményvezető asszonynak, jó hogy elmondta, hangozzék ez el egyfajta reakcióként és akkor térjünk vissza a napirendi pont tárgyalására.

 

Simó Károly képviselő: Hallgatva az előbbi beszélgetést, olyan utalások hangzottak el, hogy egy kicsit furán éreztem magam, mintha mindenki tudná rajtam kívül, hogy miről van szó, ami egy elég fura helyzet egy Közgyűlésben. Elhangzott, hogy voltak problémák. Akkor én most feltenném a kérdést és kérném polgármester urat, hogy egy kicsit jobban tájékoztassa a Közgyűlés tagjait, hogy milyen problémák voltak a Habilitációs Központnál. Konkrétan miről van szó? Nem vonom kétségbe, hogy itt mindenki jó szándékú és jót akar, de hogyha a szülők megmozdulnak és valami jelzéssel élnek, akkor lehet, hogy ott valami nem kerek. Úgyhogy én azt kérném polgármester úrtól, hogy a legközelebbi ülésre egy tájékoztató készüljön a Habilitációs Központ jelenlegi működéséről, hogy milyen jellegű problémák merültek fel, mi az a működési zavar, ami felmerült? Merthogy így csak utalás szinten hallottuk itt az elmúlt 5-10 percben és azt gondolom, hogy ez komolyabb dolog, mint egy virágnyelven beszélve „mindenki tudja, miről van szó” utalásnál. Én például nem tudom, miről van szó. Igazából, amiért szót kértem a napirendhez kapcsolódóan: Alapvetően jó hír az, hogy elkészült a Topoly utcában a Szociális Gondozó Központnak a koncentrált telephelye. Ennek a következménye, hogy például az Emma utcában az egyik ingatlanban, ha jól láttam, akkor megszűnt a tevékenység. A másiknál van egyfajta olyan tevékenység, amit nem pontosan tudok, hogy mi zajlik ott, viszont a lakótelep környéki lakók sajnos ennek az elszenvedői. Például csak a mai éjszakát mondanám. Egész éjjel üvöltött valaki az Emma utca 7. szám lépcsőjén. Szerintem, aki ebben az ellátásban részt vesz, mindenki tudja, hogy egy hölgyről van szó. Elmondták többen a lakótelep túloldalán is, tehát a Budai út felőli részen, hogy ott aludtak, a padoknál végezték a dolgukat. Azt gondolom, hogy a probléma a városközpontban egy kicsit el van engedve. A lakótelepen 3000 ember lakik. Bár jó dolog, hogy tényleg méltó körülmények között tud dolgozni most már a Szociális Gondozó Központ, csak ezzel a helyzettel is kellene valamit kezdeni, és azt hiszem, hogy van rá szakember, illetve van rá feladat, hogy ezt ne felejtsük el a költözéssel, ne hagyjuk hátra a problémákat a lakótelep környékére.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Ami az elsőt illeti, szerintem nem ugyanazt a mozit vagy filmet néztük. Itt nem problémáról volt szó, hanem egy megkeresésről, amely a Református Egyház részéről érkezett felém, és amelyre ha reflektálunk és közgyűlési döntést igényel, akkor természetesen be fogjuk hozni, de nincs ilyen állapotban. Kitalálható volt ebből az eszmecseréből, hogy itt arról van szó, hogy a református egyház ambicionálná a tagintézmény működtetésének az átvételét és ezzel kapcsolatban kaptunk egy anyagot. A másik vonatkozásában annyit tudok elmondani, hogy képviselő úr szóljon ilyenkor rögtön, szerintem a Szociális Gondozó Központ segít. Van most kétségtelenül pár problémás eset, szerintem a Teri néni tért vissza ezek szerint, vele kapcsolatban azért a Szociális Gondozó Központ tényleg mindent megtesz, de rendkívül összetett a probléma. Tehát ezt közrendvédelmi szempontból, szociális ellátás szempontjából, közegészségügyi szempontból, mindenhogy roppant nehéz kezelni, nem működik együtt az ellátórendszerrel. Az internetes fórumokon is nagy közönsége van ennek a történetnek, én próbáltam leírni és elmondani, hogy mennyire nehéz egy ilyen problémát egyébként szakszerűen ellátni és kezelni.


Simó Károly képviselő: Nem csak egy személyről van szó, például ha ott ruhaosztás van, a ruhák szét vannak dobálva a lakótelepen. Én azt gondolom, hogy ez ott valahogy nincs jól szervezve. Kérném intézményvezető asszonyt, hogy e tekintetben is gondoskodjon az épületről, tehát azzal, hogy ők elköltöztek a Topoly utcába és az Emma utcai épület üresen maradt, ne kelljen attól tartani, hogy oda beköltöznek.

 

Bereiné Petrik Mária, a Szociális Gondozó Központ vezetője: Az Emma út 7. szám, ahol egyébként az egész Szociális Gondozó Központnak a központja volt, ott irodisták voltak, tehát ott semmilyen ilyenfajta segítő tevékenység nem működött. Mindenkit megnyugtatok a lakótelepen, hogy pontosan ezen a héten oldottuk meg, hogy többet nem lesz ott ruhaosztás, elvisszük egy másik helyre, csönd és nyugalom lesz. Szeretném mindenkinek a figyelmébe ajánlani azt, hogy az utcán élő embereknek jogai vannak, és ha ő úgy dönt, hogyan az utcán akar élni, akkor nekünk nincs jogunk őt becipelni, tehát ez tényleg nagyon összetett.
Azt gondolom, hogy ki kell hívni a rendőrséget, mert nagyon sokszor ők már garázdaságot követnek el. Érd egy nagyon nagy létszámú település. Nem csak a lakótelep van, hanem vannak más része is Érdnek, tehát máshol is vannak ilyen problémák.

 

Dr. Csőzik László polgármester: Én a magam részéről abszolút rendpárti vagyok, tehát egy darabig eltart az embernek a türelme, de nyilván azt látni kell, hogy egy lakótelep nem alkalmazkodhat korlátlan mértékben egy ilyen, egyébként a társadalmi együttélés szabályaival szembehelyezkedő vagy akár mentálisan sérült emberhez. Azt kérem tőletek, hogy járjatok el profi módon, próbáljátok ezt kezelni, ne csak ezt a szempontot nézzétek, hanem azt is erősen tényleg, hogy 1044 lakás van ezen a lakótelepen, sok-sok ember él ott, és egyébként is a központban elharapóztak ezek a jelenségek. Tehát megtartva a szakszerűség szabályait, betartva a humánus kezelés alapelveit, legyen erős vezérelvetek az is, hogy béke, csend, nyugalom honoljon ilyenkor és ne kelljen állandóan néznünk ezt a cirkuszt, ami megy a lakótelepen. Tudom, hogy ez nem csak a ti problémátok, ez összetett, tehát igényli a rendőrség közbelépését, az önkormányzatét, roppant nehéz kezelni, de rajta vagyunk.Felteszi szavazásra az I. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés 142/2021. (VI. 29.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:          dr. Csőzik László polgármester

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

196/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában és a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzatát a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadásával egyidejűleg a Közgyűlés 142/2021. (VI. 29.) határozatával jóváhagyott Szervezeti és Működési Szabályzat hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Az I. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a II. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, szociális étkeztetés szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A szociális étkeztetés jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 143/2021. (VI.29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

197/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ, szociális étkeztetés szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, szociális étkeztetés szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A szociális étkeztetés jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 143/2021. (VI.29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A II. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a III. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 144/2021. (VI. 29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

198/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatás  Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, jelzőrendszeres házi segítségnyújtás szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 144/2021. (VI. 29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

 

A III. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a IV. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, házi segítségnyújtás szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A házi segítségnyújtás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 145/2021. (VI.29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

199/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ, házi segítségnyújtás szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, házi segítségnyújtás szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A házi segítségnyújtás jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 145/2021. (VI.29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A IV. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra az V. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, idősek nappali ellátása szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az idősek nappali ellátása jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 146/2021. (VI. 29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

200/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ, idősek nappali ellátása szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, idősek nappali ellátása szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Az idősek nappali ellátása jelen szakmai programjának elfogadásával a Közgyűlés 146/2021. (VI. 29.) határozatával elfogadott szakmai program hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A V. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a VI. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, Idősek Otthona szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az Idősek Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének 208/2020. (XII. 17.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

201/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ, Idősek Otthona szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, Idősek Otthona szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Az Idősek Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének 208/2020. (XII. 17.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A VI. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a VII. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

Az Családok Átmeneti Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének 190/2020. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

202/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ, Családok Átmeneti Otthona szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 104. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva – a Szociális Gondozó Központ, Családok Átmeneti Otthona szolgáltatásának a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

Az Családok Átmeneti Otthona jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város Polgármesterének 190/2020. (XI. 26.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Az VII. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a VIII. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

203/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Éjjeli Menedékhely jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A VIII. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a IX. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ Nappali Melegedő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Nappali Melegedő jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 13 igen szavazattal, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

 

204/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ Nappali Melegedő Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ Nappali Melegedő módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Nappali Melegedő jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

Az IX. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Tartózkodik

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a X. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ, utcai szociális munka szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A utcai szociális munka jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

205/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ, utcai szociális munka szolgáltatás Szakmai Programjának módosításáról

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ, utcai szociális munka szolgáltatás módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A utcai szociális munka jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A X. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol

 

 

Dr. Csőzik László polgármester: Felteszi szavazásra a XI. határozati javaslatot.

 

Az előterjesztett és szavazásra feltett határozati javaslat:

„Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ,Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ (nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, támogató szolgálat) jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester”

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése 14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

 

206/2021. (IX. 30.)

h a t á r o z a t a

 

a Szociális Gondozó Központ, Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ Szakmai Programjának módosításáról

 

 

Érd Megyei Jogú Város Közgyűlése – a szociális igazgatásról és a szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés c) pontjában foglalt fenntartói jogkörben eljárva a Szociális Gondozó Központ,Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Szakmai Programját a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja.

 

A Dr. Dizseri Tamás Habilitációs Központ (nappali ellátás, fejlesztő foglalkoztatás, támogató szolgálat) jelen szakmai programjának elfogadásával az Érd Megyei Jogú Város polgármesterének 17/2020. (III. 30.) számú határozatával elfogadott szakmai programja hatályát veszti.

 

Határidő:        a döntés továbbítására – 30 nap

Felelős:           dr. Csőzik László polgármester

 

A XI. határozati javaslatról a Közgyűlés az alábbiak szerint szavazott:

 

Andrasek Mónika

Távol

Antunovits Antal

Igen

Dr. Asztalos Éva

Igen

Dr. Bács István

Igen

 

Balla Imre

Igen

Csépán István

Igen

Dr. Csőzik László

Igen

Csornainé Romhányi Judit

Igen

Demjén Attila

Igen

Fülöp Sándorné

Távol

Gál Alex

Igen

Gregus László

Igen

Lengyel Péter

Igen

Simó Károly

Igen

Szűcs Gábor

Igen

Tekauer Norbert

Távol

Tetlák Örs

Igen

T. Mészáros András

Távol